Pilinszky 100

Tiszatájonline / 2021. december 28.

Király István „találkozásai” Pilinszky Jánossal
MÓROCZ GÁBOR
6. RÉSZ [Szerkesztői emlékek Pilinszky Jánosról] című írásában Király a legismertebb, legtöbbet elemzett Pilinszky-versként számon…

Tiszatájonline / 2021. december 23.

Pátkai Rozina Minka: Tilos csillagon
PILINSZKY JÁNOS VERSEI
LANG ÁDÁM KRITIKÁJA A korábban dzsesszben és bossa novában utazó Pátkai Rozina az EM90 nevű…

Tiszatájonline / 2021. december 10.

Király István „találkozásai” Pilinszky Jánossal
MÓROCZ GÁBOR
5. RÉSZ Az irodalomtörténész tíz évvel első, ilyen tárgyú megnyilatkozását követően ismét kísérletet tesz a…

Tiszatájonline / 2021. december 3.

„Az üres árok”
SZÁVAI DOROTTYA
A PILINSZKY-KÖLTÉSZET POSZTHUMÁN ÉRTELMEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL Az alábbiakban Pilinszky antropológiáját, humanizmus-kritikáját teszem mérlegre a jelenkori posztantropológiai…

Tiszatájonline / 2021. december 2.

A letört karóra boruló tükörkép
MACZÁK IBOLYA
OLVASÁSPERFORMANSZ PILINSZKY SUTTON-DIALÓGUSA NYOMÁN „Pilinszky János új könyvének két, egymásnak ellentmondó szintje van. A filozófiai,…
Pilinszky János Hajós utcai otthonában, 1970 (Fotó: Balla Demeter)

Tiszatájonline / 2021. november 30.

Pilinszky 100 szóköz
KÁNTOR ZSOLT
Urim és tummim (Fény és igazság) Hová tűnt a szüntelen létező! Az olvasás Ura. A…
Király István „találkozásai” Pilinszky Jánossal

Tiszatájonline / 2021. november 29.

Király István „találkozásai” Pilinszky Jánossal
MÓROCZ GÁBOR
4. RÉSZ Király István – elkötelezett marxistaként – hitt abban, hogy a „nem belenyugvó” ember megváltoztathatja az evilági létet, és hogy a cselekvő lény által kiküzdött változások kedvező történeti helyzetben…
Pilinszky János: Ének a kőszívű királyról

Tiszatájonline / 2021. november 29.

Pilinszky János: Ének a kőszívű királyról
FARKAS DORMÁN ILLUSZTRÁCIÓI
A tiszta csöndön át vadászkürt hangja harsant, hogy megrendült belé a lég, és fölriadtak az erdő vadjai; zúgott és reszketett a fölzavart vadon, a szűzi rengeteg. Röpült a gyilkos érc,…

Tiszatájonline / 2021. november 28.

Kották Pilinszky-versekhez
BARTA GERGELY – FUTÓ BALÁZS
Kottaképek a Zeneakadémia Egyházzene Tanszéke énekes és orgonistahallgatói számára komponált Pilinszky-sorozatból, 2021

Tiszatájonline / 2021. november 27.

Pilinszky: 100 ív
KÁNTOR ZSOLT
APOKRIF OSZCILLÁCIÓK Szinte kibírhatatlan ennyi szentség, Amit tékozol a tudás. Amit az ész hazazavar. Persze,…

Tiszatájonline / 2021. november 27.

„vagy »mindenedtől üres«”
BURJÁN ÁGNES
RILKE–PILINSZKY–TANDORI Jelen gondolatmenet kiindulópontját Tandori Dezső egyik emblematikus verse (Koan III.) alkotja, a költészettörténeti jelentőségű…

Tiszatájonline / 2021. november 27.

Soah
BÍRÓ JÓZSEF
PILINSZKY-PARAFRÁZIS botrányamimeg történhetettmindaza mimegtörténtszent

Tiszatájonline / 2021. november 26.

Az esetlegesség rétegei
PILINSZKY JÁNOS FÉNYKÉPEI
A Kertész Imre Intézet szervezésében megvalósuló fotókiállítás figyelemfelhívó eseménye centenáriumi megemlékezéseknek, amelyet a Műcsarnok Kamaratermében…

Tiszatájonline / 2021. november 26.

Timkó Bíbor Pilinszky-illusztrációi
Pilinszky versei sűrítmények. Egy jó kép is tömör, asszociációkat ébreszt, olyan tartalmakat fed fel, összefüggéseket…