Tiszatáj Könyvek

Tiszatájonline / 2023. október 1.

Az olvasás nélküli irodalom
BOLDOG ZOLTÁN
Írások a tanításról, a kortárs, a modern és a klasszikus magyar irodalomról Az Egésszel áll…

Tiszatájonline / 2023. október 1.

„…most már csak néz beszédem”
TANDORI DEZSŐ
„Világkönyv” – így nevezte Tandori ezt a 2015 nyarán elkezdett, és nem sokkal később már…

Tiszatájonline / 2023. október 1.

A negyedik szív
A KORTÁRS ROMÁN IRODALOM ANTOLÓGIÁJA
A válogatás nem „teljes” – egyet­len válogatás sem az, hiszen a műfaj már nevében hordozza…

Tiszatájonline / 2023. március 7.

Komoróczky Tamás
SEREGI TAMÁS
Komoróczky tipikus művészi el­járá­­sai már a kilencvenes évektől kezdve az önkényesen kiragadott részletek (abszolútumok) gyűjtö­ge­tése,…

Tiszatájonline / 2022. február 28.

Vedd le rólam a kezed
DOMOKOS TAMÁS
„Az én harcom valami más, tán együgyű dolog…”,dünnyögte maga elé félhangosan, majd fölállt, és dü­höd­ten…

Tiszatájonline / 2022. január 9.

Élethosszig tartó regény
RÁCZ LAJOS BESZÉLGETÉSEI KONRÁD GYÖRGGYEL
Gyurit 1990 óta ismerem személyesen, az idő tájt Kecskeméten dolgoztam az Akadémia Regionális Kutatások Központja…
A titokzatos változó

Tiszatájonline / 2022. január 9.

A titokzatos változó
MIKOLA GYÖNGYI
A BOLDOGSÁG KONSTRUKCIÓI VLADIMIR NABOKOV OROSZ KORSZAKÁNAK MŰVEIBEN Mikola Gyöngyi könyve Vladimir Na­bo­kov európai emigrációjának ide­jén oroszul írt műveit tárgyalja olyan aspektusból, amely eddig viszonylag kevés figyelmet kapott a kutatá­sok­ban:…
Tandori Dezső: Felplusztulás, leplusztulás (Előzetességek és utólagosságok [2018–2019])

Tiszatájonline / 2021. szeptember 2.

Tandori Dezső: Felplusztulás, leplusztulás (Előzetességek és utólagosságok [2018–2019])
Ha Tandorihoz, a mindig-van-to­­­vább mesterdalnokához illenének a nagy és végletes szavak, azt mond­hatnánk, hogy ebben a könyvben nem­csak a szerző több mint hat év­tizedes írói-költői pályafutása, ha­nem a XX–XXI. századi…

Tiszatájonline / 2021. szeptember 2.

Demény Péter: Az élet gesztenyéi (Slágerek, sanzonok, slamasztikák)
Sanzonok, kuplék, románcok – e műfajok régóta kísérik De­mény Péter pályáját. Ő egy ilyen fü­työ­ré­szős,…

Tiszatájonline / 2021. május 17.

H. Balogh Gyula: Alsóvárosi hitregék
Amit nem lehet tudni, azt ki kell találni, mondtam, aztán elhúztam a vitrin üveglapját, kitettem…

Tiszatájonline / 2021. május 16.

Bakos András: Isteni testek
Végül is minden költő egyik alapvető feladata a tragédia megközelítése. Ho­gyan cserkészem be, mint holmi…

Tiszatájonline / 2021. május 15.

Szathmári István: Spanyol reggeli
Szathmári István (1954) Spanyol reg­geli c. novelláskötete 34 történetet tartalmaz, amelyekben a „hősök” ön­nön létük…

Tiszatájonline / 2021. május 14.

Sántha József: Börtönkarnagy
Nagyon sok ember volt még, akik­kel semmiképpen nem szeretett volna találkozni, és szinte egyetlen em­ber­nek…

Tiszatájonline / 2021. május 13.

Normal Gergely: Körletellenőrzés
KIJÁRÁSI TILALOM mikor apáink kilovagolnak anyáink bedeszkázzák az ablakokat a határról égett hajszagot hoz a…