Tiszatáj Könyvek

tiszatáj / 2022. február 28.

Vedd le rólam a kezed
DOMOKOS TAMÁS
„Az én harcom valami más, tán együgyű dolog…”,dünnyögte maga elé félhangosan, majd fölállt, és dü­höd­ten…

tiszatáj / 2022. január 9.

Élethosszig tartó regény
RÁCZ LAJOS BESZÉLGETÉSEI KONRÁD GYÖRGGYEL
Gyurit 1990 óta ismerem személyesen, az idő tájt Kecskeméten dolgoztam az Akadémia Regionális Kutatások Központja…

tiszatáj / 2022. január 9.

A titokzatos változó
MIKOLA GYÖNGYI
A BOLDOGSÁG KONSTRUKCIÓI VLADIMIR NABOKOV OROSZ KORSZAKÁNAK MŰVEIBEN Mikola Gyöngyi könyve Vladimir Na­bo­kov európai emigrációjának…

tiszatáj / 2021. szeptember 2.

Tandori Dezső: Felplusztulás, leplusztulás (Előzetességek és utólagosságok [2018–2019])
Ha Tandorihoz, a mindig-van-to­­­vább mesterdalnokához illenének a nagy és végletes szavak, azt mond­hatnánk, hogy ebben…

tiszatáj / 2021. szeptember 2.

Demény Péter: Az élet gesztenyéi (Slágerek, sanzonok, slamasztikák)
Sanzonok, kuplék, románcok – e műfajok régóta kísérik De­mény Péter pályáját. Ő egy ilyen fü­työ­ré­szős,…

tiszatáj / 2021. május 17.

H. Balogh Gyula: Alsóvárosi hitregék
Amit nem lehet tudni, azt ki kell találni, mondtam, aztán elhúztam a vitrin üveglapját, kitettem…
Bakos András: Isteni testek

tiszatáj / 2021. május 16.

Bakos András: Isteni testek
Végül is minden költő egyik alapvető feladata a tragédia megközelítése. Ho­gyan cserkészem be, mint holmi va­dat, hogyan érintem, képes va­gyok-e meg­szelídíteni, képes va­gyok-e a szolgá­la­tomba állítani, lá­tom-e jobban általa azt…
Szathmári István: Spanyol reggeli

tiszatáj / 2021. május 15.

Szathmári István: Spanyol reggeli
Szathmári István (1954) Spanyol reg­geli c. novelláskötete 34 történetet tartalmaz, amelyekben a „hősök” ön­nön létük értelmét, vagy inkább ér­tel­metlenségét próbálják meg­fogal­mazni, artikulálni egy látszólag je­len­téktelen esemény, epizód során, azonban ezekben…

tiszatáj / 2021. május 14.

Sántha József: Börtönkarnagy
Nagyon sok ember volt még, akik­kel semmiképpen nem szeretett volna találkozni, és szinte egyetlen em­ber­nek…

tiszatáj / 2021. május 13.

Normal Gergely: Körletellenőrzés
KIJÁRÁSI TILALOM mikor apáink kilovagolnak anyáink bedeszkázzák az ablakokat a határról égett hajszagot hoz a…

tiszatáj / 2021. május 12.

Janáky Marianna: Paplan alatt
Jó humorú, mocskos, érzéki, érzékeny önéletírás. Mégsem önéletrajzi művet tart kezében az olvasó. Az elbeszélő…

tiszatáj / 2021. május 12.

Tandori Dezső: Nincs beszédülés
Tandori Dezső új könyve nem­csak kiegészítése és folytatása a szer­ző korábbi műveinek, de összeg­zése és…

tiszatáj / 2021. május 12.

Petőcz András: A visszaforgatott idő
Petőcz András újabb kötetében az idő „visszaforgatásáról” beszél. Mond­hat­nánk azt is, emlékezés és újragondolás ez…

tiszatáj / 2021. május 12.

Lengyel András: Tömörkény-tanulmányok
E kis könyv tárgya és szerzője révén tarthat igényt figyelemre. Aki fölfigyelt már Tömörkény István…