tiszatáj / 2022. augusztus 19.

Kollódium misztikum
GÁLOS LÁSZLÓ FOTÓMŰVÉSZ ALKOTÁSAI NYOMÁN
NAGY ZOPÁN ESSZÉJE Gálos Lászlót alkotóként a szubjektum és az objektív valóság viszonya foglalkoztatja. Az…

tiszatáj / 2022. augusztus 9.

Pszicho-dramatikus jelenetek, professzionális őrület…
BALLENESQUE – ROGER BALLEN SZERINT A VILÁG CÍMŰ KIÁLLÍTÁS NYOMÁN
NAGY ZOPÁN ESSZÉJE A művész élőhelyének közelében (vagy inkább elméjének egyik tartományában) egy elhagyatott elmegyógyintézet…

tiszatáj / 2022. május 12.

Azaki Nemazaki feljegyzései
NAGY ZOPÁN: PIRAN (TENGER-TRILÓGIA)
Analóg fotográfiai kísérletek: dupla-tripla expozíciók (’84-ben, ’91-ben lejárt) roncsolódott nyersanyagokra, főként 6×6-os, 6×9-es formátumú régi…
Taskovics Éva Hidden Genoms Olaj Vászon 110x70cm 2021

tiszatáj / 2022. április 5.

Come si comme ça
A SANSZ CÍMŰ KIÁLLÍTÁS NYOMÁN
NAGY ZOPÁN ESSZÉJE Sodródások, pigment-mutációk, kifordult tömbök, érzéki hasábok… Jönnek és jönnek: az önmagukba visszakötözött…
Beregi Edina B IDŐ 3

tiszatáj / 2022. március 29.

Képzelt képes kórképek…
AZ ARTÉR MŰVÉSZETI EGYESÜLET FOTÓMŰVÉSZEINEK KÓRKÉP CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA
NAGY ZOPÁN ÍRÁSA A Kórkép-Körkép kiállításon leginkább fotografikus képekkel, absztrakt fotográfiával találkozhatnak a látogatók. Az…

tiszatáj / 2022. március 2.

Barcelonai reflexiók…
NAGY ZOPÁN
Prado mortal de lunasy sangre bajo tierra.Prado de sangre vieja.Luz de ayer y mañana.Cielo mortal…
Tércsomók és Térszövetek mögött

tiszatáj / 2022. február 17.

Tércsomók és Térszövetek mögött
KISS ZOLTÁN FESTŐMŰVÉSZ HIDEG MÁGLYA CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA NYOMÁN
NAGY ZOPÁN ÍRÁSA Az informel másképpen informál! – Az in-formitás (belső) non-formái nem (csupán) de-formális üzenetek, ez első (be)látásra is evidens lehet – morfondírozik a néző, a reflexió író, a…
Aqua-poétikus dialógusok, audiovizuális hullámok…

tiszatáj / 2021. december 26.

Aqua-poétikus dialógusok, audiovizuális hullámok…
FREUND ÉVA ÉS PÉTER SZABINA AKVÁRIUM CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA NYOMÁN
NAGY ZOPÁN ÍRÁSA Freund Éva és Péter Szabina művészeti együttműködését szellemi ásványok, archeológiai nyomok, természeti elemek, óceáni őslények, tudattalan feltárás-fragmentumok, filozófiai irányzatok, illetve atavisztikus emlék-foszlányok is segítették...

tiszatáj / 2021. december 12.

Uhol a nézőpont kérdése honol / In Situ…
Kassa / MAMŰ – MAMŰ / Vajka
NAGY ZOPÁN ÍRÁSA

tiszatáj / 2021. december 5.

Inhalált kollázs-látomás és krónikus intenzitás
NAGY ZOPÁN
SYPORCA WHANDAL: TEST-MANIPULÁCIÓK CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁHOZ A kiállítás gerince Syporca kollázsaiból, digitális és manuális, többnyire fotó-alapú…

tiszatáj / 2021. április 15.

Nagy Zopán: Rítusok, belső exponálások…
SYPORCA WHANDAL: VÁKUUM CÍMŰ TÁNC- ÉS PERFORMANCE FOTÓI KAPCSÁN A szavak elmerültek benne… A bennfentes…

tiszatáj / 2021. április 4.

Nagy Zopán: Pszichikai rejtjelek, szimultán közelítések…
BÁLINT ÁDÁM KÉPZŐMŰVÉSZ FÓLIÓK CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁHOZ Érzelmek dinamikája a szövetekben. A szövet-szerkezet lélegzetében… Szabad-szövésű arabeszkek!…

tiszatáj / 2021. március 30.

Magyar Miklós: Az illusztrátor Chagall
Jól ismerjük Chagall Vityebszkben töltött gyermekkorának emlékeiből táplálkozó, álomszerű festményeit, amelyeken a gravitáció törvényei nem…

tiszatáj / 2021. március 17.

Nagy Zopán: A távol-közeli Morfológ átharapja csápjait – s önnön határait…
GÁSPÁR GYULA KÉPZŐMŰVÉSZ LEGÚJABB ALKOTÁSAI NYOMÁN Nincs háttér, minden Figura és Fej körbejárható, akár egy…