INSULA VICINA VI.

A negyedik szív

A KORTÁRS ROMÁN IRODALOM ANTOLÓGIÁJA

A válogatás nem „teljes” – egyet­len válogatás sem az, hiszen a műfaj már nevében hordozza csonkaságát. A kor­társ román irodalomból leg­alább három hasonló kötetet lehet válogatni, a szerkesztő szubjektivitását azonban ter­mészetesen így sem lehetne kikapcsolni. Számomra ezek az alkotók a legérdekeseb­bek, és választásomat a szer­kesztést félbeszakító világ­járvány sem változtatta meg, noha próbáltam úgy válo­gatni, hogy olyan neveket is szerepeltessek, amelyek jelen vannak a magyar könyv­piacon. (Demény Péter)


Tiszatáj Könyvek
Szeged, 2022
288 oldal, 2990 Ft


Kapható a Líra könyvhálózatában, az Írók Boltjában és megrendelhető a kiadó címén: [email protected]