Komoróczky Tamás

SEREGI TAMÁS

Komoróczky tipikus művészi el­járá­­sai már a kilencvenes évektől kezdve az önkényesen kiragadott részletek (abszolútumok) gyűjtö­ge­tése, egymásra halmozása, de­for­má­lása voltak. Olyannyira, hogy egy idő után egyenesen a létezés ál­ta­lános metaforájaként állítja be eze­ket az eljárásokat és az általuk ki­vál­tott befogadói tudatállapotot.


Tiszatáj Könyvek
Szeged, 2022
172 oldal, 2990 Ft


Kapható a Líra könyvhálózatában, az Írók Boltjában és megrendelhető a kiadó címén: [email protected]