A titokzatos változó

MIKOLA GYÖNGYI

A BOLDOGSÁG KONSTRUKCIÓI VLADIMIR NABOKOV OROSZ KORSZAKÁNAK MŰVEIBEN

Mikola Gyöngyi könyve Vladimir Na­bo­kov európai emigrációjának ide­jén oroszul írt műveit tárgyalja olyan aspektusból, amely eddig viszonylag kevés figyelmet kapott a kutatá­sok­ban: a boldogság irodalmi konst­rukcióit vizsgálja komplex módon, multidiszciplináris megközelítés­ben. A korai Nabokov-művek bol­dog­ság-konstrukcióinak feltérképe­zése a poétikai elemzésen túl ki­terjed a téma korabeli politikai, pszi­chológiai és filozófiai kontextusaira is. A könyv legfontosabb kérdése ta­lán leginkább abban ragadható meg, hogy mi az összefüggés a boldogság orosz fogalmának eredendően metafizikai koncepciója és a vágy azon változatos narratívái között, amelyek annyira meghatározóak a világhírű író virtuóz szöveg­játé­kai­ban.


Tiszatáj Könyvek
Szeged, 2021
272 oldal, 2950 Ft


Kapható a Líra könyvhálózatában, az Írók Boltjában és megrendelhető a kiadó címén: [email protected]