111 vers – állva és fennhangon olvasni

TÓT ENDRE

Talán Tót volt a 20. század második felében az Amszterdamtól keletre elő művészek között a legtüneményesebb festőtehetség. De Tót önként hagyott fel a festészettel egy menet közben megismert, fontosabbnak érzett igazság kedvéért.


Tiszatáj Könyvek
Szeged, 2023
148 oldal, 4590 Ft


Kapható a Líra könyvhálózatában, az Írók Boltjában és megrendelhető a kiadó címén: [email protected]