tiszatáj / 2021. december 28.

Király István „találkozásai” Pilinszky Jánossal
MÓROCZ GÁBOR
6. RÉSZ [Szerkesztői emlékek Pilinszky Jánosról] című írásában Király a legismertebb, legtöbbet elemzett Pilinszky-versként számon…

tiszatáj / 2021. december 10.

Király István „találkozásai” Pilinszky Jánossal
MÓROCZ GÁBOR
5. RÉSZ Az irodalomtörténész tíz évvel első, ilyen tárgyú megnyilatkozását követően ismét kísérletet tesz a…

tiszatáj / 2021. december 3.

„Az üres árok”
SZÁVAI DOROTTYA
A PILINSZKY-KÖLTÉSZET POSZTHUMÁN ÉRTELMEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL Az alábbiakban Pilinszky antropológiáját, humanizmus-kritikáját teszem mérlegre a jelenkori posztantropológiai…

tiszatáj / 2021. november 27.

„vagy »mindenedtől üres«”
BURJÁN ÁGNES
RILKE–PILINSZKY–TANDORI Jelen gondolatmenet kiindulópontját Tandori Dezső egyik emblematikus verse (Koan III.) alkotja, a költészettörténeti jelentőségű…

tiszatáj / 2021. november 24.

Pilinszky Weil-könyvei
SZMESKÓ GÁBOR
A francia származású Simone Weil (1909–1943) Magyarországon elsősorban Pilinszky János kapcsán lehet ismerős szélesebb körben.…

tiszatáj / 2021. november 23.

Király István „találkozásai” Pilinszky Jánossal
MÓROCZ GÁBOR
3. RÉSZ Király és Pilinszky szerkesztő–szerzői kapcsolata az 1960-as évek elején is folytatódott. Király István…
A páriák művészete és az evangéliumi esztétika

tiszatáj / 2021. november 21.

A páriák művészete és az evangéliumi esztétika
HANKOVSZKY TAMÁS
PILINSZKY JÁNOS: MEDITÁCIÓ E prózaköltemény néhány sorban, de meredek íven emelkedve idézi fel Pilinszky művészetelméletét, amelyet e szöveg alapján is méltán nevezhetünk evangéliumi esztétikának. Hogy művészetelméletről van szó, azt mindjárt…
A legtitokzatosabb szürrealista festő – René Magritte

tiszatáj / 2021. november 20.

A legtitokzatosabb szürrealista festő – René Magritte
MAGYAR MIKLÓS
A szürrealista mozgalom egyik legnevesebb festője, René Magritte 1898-ban született a belgiumi Lessines-ben. Az 1920-as években csatlakozott azokhoz az ifjú művészekhez, akik a „tudatalattit” és „az álmok világát” kívánták ábrázolni.…

tiszatáj / 2021. november 16.

Király István „találkozásai” Pilinszky Jánossal
MÓROCZ GÁBOR
2. RÉSZ Király István figyelmét 1956 tavaszán az a Németh László hívta fel Pilinszkyre, akivel…
Tiszatáj

tiszatáj / 2021. november 14.

Érintettség, jelenlét, zuhanás
HERNÁDI MÁRIA
A MISZTIKUS ÚT PILINSZKY JÁNOS KÖLTÉSZETÉBEN A köztudatban mindmáig az a meggyőződés él, hogy misztikusnak…

tiszatáj / 2021. november 11.

Sziluettportrék és tengerparti felvételek
LUKÁCS ÁGOTA
PILINSZKY JÁNOS FRANCIAORSZÁGI JUTTA-KÉPEI  Pilinszky több szálon kötődött a fotográfiához. Foglalkozott vele publicisztikájában, és több…

tiszatáj / 2021. november 8.

Király István „találkozásai” Pilinszky Jánossal
MÓROCZ GÁBOR
I. RÉSZ 2021 Pilinszky János és Király István utóélete szempontjából egyaránt meghatározó esztendő, hiszen mindkét…

tiszatáj / 2021. november 3.

„Gyönyörűek a mozdulatlan képek!”
KOVÁCS KRISZTINA
EGY FÉNYKÉP HÁTOLDALÁRA Pilinszky János Szabadesés című szövege, egy önéletrajz fejezetének szánt egység, először az…
Tiszatáj

tiszatáj / 2021. október 17.

Kálmán C. György: A magyar avantgárd emlékezete
A bálna nem hal, sajnos. Amikor a modern kor zoológusa számot ad a bálna mibenlétéről,…