04.06.
| Bálint Ádám: Fóliók >>>
03.19.
| Civilként az állam működési hézagaiban – L. Ritók Nóra előadása >>>
03.17.
| Tudományos zsebsorozattal szórakoztatja közönségét a Grand Café >>>
03.16.
| Homo Ludens Project feat. Góbi Rita Társulat: Az érintés dicsérete >>>
03.13.
| Új koncertfelvételekkel nyitja meg médiatárát a hosszú hétvégére a 16 éves Müpa >>>
02.20.
| Kurtág 95: élőben közvetíti a zeneszerző születésnapi koncertjét a Müpa >>>
02.25.
| Duda Éva Társulat: Prizma >>>
02.18.
| Az Erdélyi Magyar Írók Ligája rendezvényei a Magyar Széppróza Napja alkalmából >>>
02.16.
| Homo Ludens Project – Beszélgetés Dr. Beck Zoltánnal, Dr. Kelemen Zoltánnal, Orsós Jánossal >>>
 TiszaLINE Szalon

04.28.
| Előkerültek Pilinszky álmai >>>
04.27.
| PesText 2021 – Négyszázezer forint összdíjazású irodalmi pályázat >>>
04.26.
| A nomádok földje kapta a legjobb film Oscarját >>>
04.03.
| Milan Dunđerski ifjúsági költészeti díj >>>
03.19.
| Sziveri-díj, 2021 >>>
02.04.
| A Szépírók Társaságának felhívása >>>
12.15.
| Humorban gazdag Ájvonne érkezik a REÖK-be >>>
12.13.
| Trafó – Mi a te ügyed? >>>
12.11.
| Izgalmas kortárs krimi Podmaniczky Szilárd új könyve? >>>

Borsi Bálint, Fekete Vince, Fellinger Károly, Gerevich András, Jász Attila, Kiss Anna, Markó Béla, Siska Péter, Szálinger Balázs, Veszelka Attila versei
Grecsó Krisztián, Petrik Iván prózája
„Hogy, ha a csend…” (Szabó Csaba Hölderlin-nyersműfordításai és kommentárjai)
Tanáralakok Németh László, Márai Sándor műveiben (Ifj. Sipka Sándor, Szilágyi Zsófia tanulmányai)
Tiszatáj Diákmelléklet, újra: Hansági Ágnes: Mit jelent ma Jókait olvasni?

>>>

MEGJELENT AZ ISKOLAKULTÚRA 2021/2. SZÁMA
A koronavírus-járvány következtében Magyarországon – ahogyan a világ jelentős részén – számos tanulónak kellett és kell otthonról tanulnia IKT-eszközök és az internet segítségével 2020 tavaszától hosszabb-rövidebb megszakításokkal. Az ezzel kapcsolatos kihívások és lehetőségek áttekintése – akár még a hátralévő tanév szempontjából is –  hasznos lehet […]

>>>

Együtt mindig több a kreativitás és lendület…
2021.02.10 - tiszatáj

 

 

 

 

 

 

 

A Műhelyinterjú sorozatban magyar irodalmi tehetséggondozó műhelyek vezetőivel beszélget Pánczél András az általuk végzett munkáról, céljaikról, eredményeiről. A sorozat rálátást biztosít a tehetségazonosítás és a tehetséggondozás folyamatában részt vevő személyek és szervezetek munkájára. Bemutatja azt az egymástól leginkább függetlenül, jórészt civilek által működtetett tehetséggondozó rendszert, mely hozzájárul az irodalmárok pályakezdéséhez.

 
PÁNCZÉL ANDRÁS INTERJÚJA DERES KORNÉLIÁVAL, AZ AMPER MŰHELY VEZETŐJÉVEL AZ IRODALMI TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL

Deres Kornélia Makói Medáliák-díjas költő, író, színháztörténész, szerkesztő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, az Amper Műhely vezetője.

Mióta működik az Amper Műhely, milyen előzmények vezettek a létrehozásához? Milyen céllal, küldetéstudattal hozták létre?

2017 őszén kértek meg a József Attila Kör (JAK) Líraműhelyének vezetésére. Eredetileg egy fél éves időtartamban gondolkodtam. De már az első alkalommal világossá vált, hogy egy rendkívül tehetséges, jó humorú, közösségben gondolkodó csapat gyűlt össze. Szerettem volna mindenképpen megtartani a jó energiákat, tovább vinni azt a munkakedvet és lendületet, ami jellemezte az egyes alkalmakat. Erre a résztvevők is nyitottak voltak, úgyhogy lendületből folytattuk 2018-tól. A cél nagyjából az volt, hogy legyen közösség, versmunka, szellem, nyelv és szempontrendszer a mindenkori olvasáshoz, elemzéshez. 2019-től a JAK Líraműhelyt Amper Műhely néven vittem tovább.

Milyen infrastrukturális vagy intézményi háttér állt / áll a rendelkezésükre?

Körbejártuk Budapestet. Eleinte a JAK volt a háttér, ekkor a CD-Fű Kultúrpincében műhelyeztünk, jellemzően az esti nyitás előtt. Utána vándoroltunk, eleinte a Három Holló fogadott be bennünket, utána viszont megtaláltuk állandó helyünket a Négyszoba Galériában, azóta is ez a központ.

Oktatóként hány ember vett részt a teljes oktatási folyamatban? Milyen szerepet töltöttek be? Kiválasztásuk milyen szempontrendszer alapján történt?

Eleinte Hyross Ferenccel közösen vittük a műhelyeket, de az első alkalmon emlékszem, hogy ott voltak Borda Réka és Ferencz Mónika ötletgazdák és JAK elnökségi tagok, illetve Bende Tamás elnökségi társunk is besegített. Végül én maradtam állandó oktatóként, pár alkalommal meglepetésvendégekkel, többek között Nagy Márta Júlia, Orbán Jolán, Nagy Kata és Závada Péter is járt nálunk.

Milyen formában valósult meg a képzés folyamata?

Fontos, hogy az Amper mindvégig nyitott műhelyként működött a pályakezdő költők számára. Bárki jöhetett, nem kellett előre bejelentkezni. Lehetett verset hozni, de „csak” behallgatni is. Eleinte három hetente, később két hetente találkoztunk, végül a havonta egy alkalom mellett döntöttünk. Mindig a hozott versanyagból indulunk ki, abból nyitunk – ha van rá igény – több irányba, de az elsődleges cél a szövegmunka, azon keresztül beszélgetünk a versírás elméleti, gyakorlati kérdéseiről.

Ad-e valamilyen akkreditációt a kurzus a végzett hallgatóknak?

Akkreditációt nem, de közös felolvasóesteket, bemutatkozási lehetőséget és publikációs blokkokat ad. Azt hiszem, ez egy gyakorlat-orientált szemléletmód.

A hallgatók kiválasztásánál milyen szempontok érvényesültek? Mely korosztály volt a legjellemzőbb, milyen iskolai előtanulmányokkal, s milyen irodalmi előélettel, tapasztalattal rendelkeztek a résztvevők?

Ahogy korábban is említettem, az Amper abszolút nyitott műhely, bárkit szeretettel látunk. Korosztályi szempontból főleg a 17-25 éves korosztály dominál, sokan már publikációs tapasztalattal érkeznek, de volt, aki az első versét hozta el nekünk. Cél az is, hogy segítsék egymást a generációk, hogy osszuk meg tapasztalatinkat, mert együtt mindig több a kreativitás és lendület, mint magányosan.

Mennyire volt jellemző az eddigi tanulócsoportokban a fluktuáció; mi lehetett ennek az oka?

A nyitott dinamika abszolút meghatározta a profilt is: habár több mint száz ember megfordult már a műhelyen, időről időre kialakul egy 10-15 fős alapcsapat. És körülbelül háromnegyed évente van egy alapcsapat-váltás, bázisfrissülés. Ettől még ugyanúgy jönnek a „régiek” is, de van egy diverzitás a műhely-alkalmak összetételében. Volt, hogy majdnem harmincan ültünk együtt, volt, hogy öten. Én szeretem ezt a szabadságot, hiszen így mindenki annyit tesz bele a líraműhelybe, amennyit éppen az adott életszakasza és belső energiája megenged.

Hogyan értékeli a program sikerét a végzett hallgatók részéről? Van-e valamiféle nyomon követés a pályájuk alakulása folyamán, esetleg tartósabb együttműködések valósultak-e meg?

A műhelytagok többsége folyamatosan publikál, tehát jelen vannak írókként, de még mennyire. Mindig figyelem őket, nyilván büszkeséggel, és persze kialakultak kisebb-nagyobb csapatok a műhelyen belül, ők sokszor külön utakon is folytatták az együttműködést. És van, akikkel szerkesztőként is együtt dolgoztam az első kötetük elkészítésekor.

Hogy látja, lehetséges-e, illetve szükséges-e hatékonyabb tehetségazonosítás – gondozási rendszer kiépítése? Mit gondol, ez kinek (kiknek) lenne a feladata, s milyen konkrét dolgoknak kellene ehhez megvalósulni?

Azt például sajnálom, hogy egyelőre nem tudtunk rendszeres Amper-vendégalkalmakat tartani Budapesten kívül. Én persze dolgoztam együtt különféle kiváló csapatokkal Szegeden, Hajdúböszörményben vagy Kecskeméten, de ezek jellemzően ad hoc alkalmak voltak. Jelen pillanatban azt látom, hogy a magyar írói tehetséggondozó műhelyek jobbára decentralizált módon működnek, vidéken, határontúli területeken és a fővárosban egyaránt. Ebben jobban hiszek, hiszen a központosítás történetileg is terhelt dinamika Európának ezen a részén.

Az sokkal inkább kérdés, hogy miért ne lehetne a tehetséggondozói műhelyeket központi vagy civil támogatásból hozzásegíteni a professzionalizálódáshoz, ami sokszor nem jelent többet egy biztos, nyugodt helyszínnél, oktatói honoráriumnál, szociális és utazási támogatásnál. Ezáltal egy minőségellenőrzési küszöb is beléphetne a rendszerbe. Nyilván kérdés, hogy mi a jó egyensúly a tehetséggondozói munka áruként vagy kulturális közjóként való keretezése között, hiszen ez alapvetően meghatározza a struktúra jellemzőit is (röviden: ki fizet a működésért, a pályakezdő vagy állami/civil szereplők). Én alapvetően egy olyan pályázati keret létrehozását tudnám támogatni, ami felismeri a magyar írói tehetséggondozói műhelyek dinamikáját és az abban rejlő erőt, nem kényszerítené őket felesleges bürokratikus körökbe, tehát az életszerűség és praktikum elvét érvényesítené.

 

Fotó: Bokor Kriszitán


Címke: , , , , ,
2021.05.07 - tiszatáj

LÁNG ZSOLT:
BOLYAI – REGÉNY CSILLAGPORBÓL, FORRADALOMNYOMOKBÓL
Láng Zsolt új regénye a világhírű erdélyi matematikust, a nemeuklideszi geometria feltalálóját megidéző Esterházy Péter-idézettel nyit. A Bevezetés a szépirodalomba mottóként citált szöveghelye azért is fontos a 2019-es mű értelmezésében, mert több szempontból kijelöli azt a kontextust, azt a szöveghagyományt és prózapoétikát, azt az eredetet, amiből a Láng Zsolt-i textus megszülethetett, és azt a szerkezetet, amelyben az ő nemeuklideszi (?) tere működik… – BENCSIK ORSOLYA KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.04 - tiszatáj

Jóllehet 1901-ben Párizsban modern esztétikai kurzusokon vett részt, a festészet és a művészettörténet területén Apollinaire autodidakta volt. Ám kitűnő ízléssel, ösztönösen ráérzett minden újra, azonnal meg tudta ítélni valamiről, hogy az valódi érték vagy sem. Úgy érezte, hogy küldetése van, támogatnia kell azokat a művészeket, akik egyfajta új esztétikát képviselnek a szokványos, idejét múlt festmények alkotóival szemben […]

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

A címmel kapcsolatban sok mindenre asszociálhat az ember. Többek között Szabó Magda Az ajtó c. regénye, illetve színpadi változata is eszünkbe juthat. A címbe emelt tárgy ráadásul ősi szimbólum is, és a mögötte meghúzódó valóság titkai mindig izgalmasak. Az ajtó mögött ott lehetnek a múlt emlékei, vagy éppen olyan dolgok, amelyek nem tartoznak a külvilágra. Gömöri György kötetcímadó verse is számos értéket rejt… – BAKONYI ISTVÁN KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

GÖMÖRI GYÖRGY: ERDÉLYI ARCOK
Gömöri György hatvan év költői terméséből válogatta össze azt a három tucat verset, amelyek elszakíthatatlanok Erdélytől, pontosabban szólva Erdély atmoszférájától, történelmétől, a magyar szellemi életben betöltött szerepétől, illetve az ott élő magyar kisebbség helyzetétől. A jól átgondolt kötetkompozíció kétséget sem hagy a költő személyes kötődése felől, ám nem csupán Gömöri Erdély-képét ismerhetjük meg a verseken keresztül… – BARÁTH TIBOR KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.29 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS PÉTERFY GERGELLYEL AZ IRODALMI TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL
Az Akadémiánk online folyóirata, a Felhő Café biztosít bemutatkozási, publikálási lehetőséget a hallgatóknak és a lap Facebook-oldala élő adásokhoz, beszélgetésekhez, felolvasásokhoz nyújt több tízezer olvasót elérő felületet. Rendszeres kapcsolatban vagyunk kiadókkal, a végzett hallgatóink köteteit kiajánljuk, több végzett hallgatónk kötete jelent már meg a Librinél, az Álomgyárnál és a Kalligramnál… – PÁNCZÉL ANDRÁS INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.27 - tiszatáj

SZANISZLÓ JUDIT: LELI ÉLETE
A regény felütése úgy szól: „Egy fotó leírása következik”. De a fotók sokszor hiányoznak, a hangfelvételeket tartalmazó kazettákra pedig popslágereket vettek rá. Pontosan ez a nemrögzítettség, ez a hiány biztosítja a családregény megírásának lehetőségét: fotók és hangfelvételek véletlenszerű sorrendben, amelyek nem a referencialitásból merítik hitelüket, hanem abból, hogy az elbeszélő számára ugyanabban a „dobozban” foglalnak helyet, vagy foglalnának helyet, ha léteznének… – BOCSIK BALÁZS KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.23 - tiszatáj

AZ IFJÚ NYOMOZÓ
Amennyire könnyednek tűnik a plakát, netán a cím alapján, olyan megkapó és rejtett tartalékokkal bír Evan Morgan bűnügyi mozija, 2020 egyik legnagyobb meglepetéssikerét eredményezve… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.23 - tiszatáj

Székely Örs kapta idén a Makói Medáliák irodalmi díjat, amelyet 2005-ben a József Attila-emlékév alkalmából alapított Makó város önkormányzata. A díj célja, hogy Makó városa támogassa az elsőkötetes költőket, ahogyan az egykor József Attilával is történt… – JANÁKY MARIANNA INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Normal Gergely: KörletellenőrzésJanáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő