Tiszatájonline | 2021. november 9.

Képográfiák és Ideogrammák nyomán

NAGY ZOPÁN

KVARTÉR FOTÓMŰVÉSZETI CSOPORT: KALLIGRÁFIA
Fraktál, firka, embléma, fragment, kotta, enigma – ü!
Kép-írások, írás-képek, kép(telen) jelek, fotográfiai eljárások, szinte fiktív, deformatív (de finomítva informatív) kivetülések, én-vetítő vetületek, ám, főleg egyéni és egyedi meglátások együtt- és különállását vizsgálhatjuk a kiválasztott térben. 
A Nagy Kalligráfia egy-egy fia: kvázi-kalligrafikus fotográfus! 
[…]

KVARTÉR FOTÓMŰVÉSZETI CSOPORT: KALLIGRÁFIA

Fraktál, firka, embléma, fragment, kotta, enigma – ü!

Kép-írások, írás-képek, kép(telen) jelek, fotográfiai eljárások, szinte fiktív, deformatív (de finomítva informatív) kivetülések, én-vetítő vetületek, ám, főleg egyéni és egyedi meglátások együtt- és különállását vizsgálhatjuk a kiválasztott térben. 

A Nagy Kalligráfia egy-egy fia: kvázi-kalligrafikus fotográfus! 

Vonalak, hullámok minden irányban. Vesszők, hurkok, horgok, mondhatni ékezetek, minden szinten… Karcolások, törések, hirtelen megállítottnak tűnő kezdetek. Új és időtlen bekezdések… Test nélkül, forma nélkül, alak nélkül, körvonal nélkül, szimmetria nélkül, középpont nélkül, konkrétumok felidézése nélkül. Az egyszerűsítés, az egységesítés, az általánosítás szembeötlő rendezettsége, megszokása nélkül. Se nem egyszerű, se nem komplikált, se nem lecsupaszított. Mindinkább érzékeny! Első ránézésre: mintha minden szét lenne szórva… 

Álmodja Henri Michaux, a különös belga költő, író, festőművész, a leíró pedig tovább szövi, formálja, maszatolja, egyengeti, csupaszítja, analizálja: szétbontja és újra-illeszti a megközelítés-formulákat, és a szenzibilis szenzorokon túli gesztusok által újabb tartalmak, üresség-asszociációk, szellemi vákuumok rajzolódnak ki- és be…

A felületi rezgések rés-tereket nyitnak, a belső tér-nyelések pedig további (felsejlő, áthasadó, még-belsőbb, leginkább láthatatlan) utak felé áramlanak. Szemcsék sercegése, lelki kémia kipárolgása, fotográfiai, (képző)művészeti feljegyzések az új-archaikus kalligráfia jegyében… 

Kvart(t)ér… Nekik 4! Intenzív alkotói négyes! Nekem 8-7-6… A hatékony az ellen-hatásra hatás-vadászik, ám (lövés által): másképpen hat, mintha hatást gyakorolna… Az ellen-hatékony át-hat a (minden?) hatóra. Nem hatja meg, ám latens rá-hatása kétségeken kívüli (maradandó) hatás… 

A levedlett, lenyúzott emulzió-, fixír- és papír-rétegek, a festék-szerű nyomat-kérgek átexponálódnak, beivódnak, és különböző minőségekben, mint modern (non-post) pergamenek újra-hívódnak, rejtett tartalmakat is hordoznak… 

Fény-év, nap-óra, bőr-perc, vér-erezet ezred-másodperc, retina-villanás, én-idő vedlések, ön-reflexiók, ritmikák, elmozdulás-töredékek, mikroszkopikus idő-ráncok, fókuszálás, külön-állás, körök, spirálok, kerekekbe tört körforgások… 

A napokban a kharosti ősi írással is ismerkedtem, melyet a gándhárí és a szanszkrit nyelvek lejegyzésére használtak. Az abugida írásrendszerhez tartozott, i. e. a 3-ik századtól működött. Az ősi kultúrák írásjelein, képi nyelvein, motívum-rendszerein, a japán és kínai kalligráfiák, vagy éppen a keleti iniciálék megfejtés nélküli esztétikáján erről (nagyon távol-közel), itt: dokumentarista portrék, testjegyek, tetoválás-elfolyások, (ön)pecsétek, street-art részlet-megmutatások, magányos kültereken megrekedt graffitik, maszatolt vázlatok, grafikai foszlányok is megjelennek…

Mindig is foglalkoztattak a jelek, az önkifejezés hagyományostól eltérő módozatai. Egy bizonyos költő: fiatalkori Skizológia című művében saját képi, képzeletbeli (alfabetikus) világot is teremtett. Rajzolatok, írás-képek, gesztusok sorozatai pedig a verbális kötöttségeket feloldó jelhagyások… Gondoljunk olyan formákra, képzelt alakzatokra is, amiket eddig nem láthattunk soha! Mindez lehetséges? – Talán(y)…

Egy-egy képernyőről kifotózott, monitorról kimásolt szöveg-kép, kép-szöveg-folyam a világ szinte minden (íratlan) nyelvén íródott… A jelentés: a befogadó látásától, olvasatától függ. Az áramlásnak itt ne legyen gátja, ne legyen kerete… Folyó-írások, írás-folyók hömpölyögnek, a Grand Natura mellkasunkba árad, az asztrális jelenések elme-folyosóinkon vibrálnak tovább… 

Erezetek, kígyózó duzzanat-lüktetések és ismeretlenbe kanyargó-révülő elfolyások rajzolják tovább a képekbe dermesztett képzeletet… Szabadkézi fényírás, à ‘la Otto Steinert! Tanulok írni kamerával… 4-8 sec/exp… A Lunagramok, Freehandek: űrbe mártott ujjbegyek; a Hold és Mars képírásai: neon-vonaglás vitustáncok lég-fázisai…

Másképpen: betű(absztr)aktokat, hullám-vetületeket, 

gesztus-görbületeket kirajzoló hívások (a folyamban)…

Folyam(at)ban hívódó-alakuló betű-torzók, több irányra nyitott lendületek, 

konkrétumokat kép-eltérítésekbe, elfedésekbe exponáló, 

meditatív (folyamat)módosulások…

Karl Kraus Fotogrammetria című könyvét (éppen most): szférikus madártávlatból olvassa egy bifokális felhő-távcső. Ó, részletes lap-fogyatkozás, ó, fénytörés-aberráció! Képi aforizmák, prózavers-glosszák…

Ideogrammák, vagy kalligráf képográfiák: akár írás-rajzolatok, (non)figura-mint(h)ák, sajátos jelbeszédek az időtlen időkből: a hallgatás felé… Ám, jelen esetben is mindinkább a jelhagyó jelenlét pulzálásában történik a jelenségek megélése, s mindez (technikai-szellemi átadásokkal élő): szavak előtti-mögötti folyamat… 

Íle kurunko jin-titi, khá! Tilil élkü e-é-i féfe, tamil tana eléli é-e! 

Csan-Zen, Vang-Vej, re-verse, yi-ü, hi-iá! Heige, memede, üá, io, ti-á! 

Uikende-de, taii! Wawa-yanga-ga mai!

Chi, attha-tettete, chen-gene, ü! Dré, hai, pé, moi, fe-fe-fe, ü!

Csönd. Lehalkított mozdulatok, fény-csöndek, csönd-árnyalatok beivódott hallgatásai. Sötétlő nyugalomba áthajló belátás-ívek, valóság-színek helyetti szín-tézisek, szubjektív felfejtések… A formáktól szabad víz elnémuló áramlása… 

Csönd. A képterek elvont helye, az alkotó befogadó-készsége: fluidum-foglalat 

– – –

Lassítva 

                            

                                                                       közelít

ott van

                                                  (itt)

                       a közelség                                                                  távolságával: 

                                            

oly közel

hogy                                         

                                                  (be / át)               

lát                                                                                       

hat

at

lan

Képográfiák és Ideogrammák nyomán:

Nagy Zopán, Pest-Budán és Gyomán…

(2021. 11. 01.)

A Kvartér Fotóművészeti Csoport: Drégely Imre, Haid Attila, Herendi Péter, Molnár Zoltán: Kalligráfia című kiállítása

Art9 Galéria

Budapest, 2021. 11. 02 – 11. 13.