Tiszatájonline | 2023. december 1.

Kapcsolatok-kontrasztok

GONDOLATOK JAKABHÁZI SÁNDOR KIÁLLÍTÁSÁHOZ

MAROSI KATA MEGNYITÓJA
Jakabházi Sándor temesvári grafikusművész, a Temesvári Nyugati Tudományegyetem Képzőművészeti és Desing Kar Doktori Iskolájának oktatója. Kapcsolatok-kontrasztok című kiállítása 2023 november 2.-án nyílt meg MTA Szegedi Akadémiai Bizottság székházában, ahol az alábbi megnyitóbeszéd hangzott el.

Személyes megjegyzéssel kezdeném a megnyitó beszédet: régóta ismerem Sándort. Több közös csoportos kiállításon vagyunk túl, számos művésztelepen töltöttük együtt az időt, sőt többször dolgoztunk ugyanabba a műteremben is a Csongrádi Művésztelepen a Plein Air Nemzetközi Alkotótelepek alatt. Mint művészt tisztelem, elismerem, mint személyiséget kedvelem. Együtt dolgozni vele egy helyiségben jó. Az ilyen fajta nexus, egyáltalán nem könnyíti meg az objektív véleménynyilvánítást. Persze felmerül a kérdés, ilyen helyzetben elvárás-e a tárgyilagosság?

Merészen kijelenthetjük, hogy nem.
Így bátran lehetek elfogult, és leszek is.
Jakabházi Sándor munkáit szeretem.

Jakabházi Sándorról vagy másképpen Alexandru Jakabháziról, mint nemzetközileg ismert – számos díjjal elismert – grafikus művészről már sok mindent elmondtak, leírtak, műveit rengeteg szempontból elemezték. Beütve a Google keresőbe rémisztően sok találat érkezik nevére. Keressenek rá a művész úrra és lubickoljanak a munkáival kapcsolatos gondolatokban. Én is ezt tettem először, hiszen egy ilyesfajta beszédre szükséges alaposan felkészülni…

A Kapcsolatok-kontrasztok című tárlat 4 sorozat darabjait mutatja be.

A most bemutatott munkákák egy részét már láttam, vagy kiállításon, vagy megszületésüknél valamilyen formában jelen voltam. … mégsem unom őket. 

Kerti tereptárgyak

Miért?

Tegnap, amikor szétnéztem a kész, már csak a látogatók tekintetére váró csendes falak között újra elfogott ez az érzés. Közben eszembe jutott, hogy ittlétem oka a mai megnyitóra való készülődés, nem puszta érdeklődés, vagy a kiállítás rendezésében való látszólagos közreműködés, segítség…  így rögtön más tekintettel járkáltam a termek és a munkák között. Hazatérve a már kész szöveg nagyobbik részét töröltem és a fenti érzésekre helyeztem a hangsúly.

A munkák egy része Csongrádon készült július folyamán: láttam a munkafázisokat az üres papíroktól a kész munkákig, a szikkadó, gondosan felfüggesztett papírlapokat katonás rendben, fegyelmezetten száradni. Előttem van a szinte bosszantóan rendben tartott asztal, az eszközök és eszközök sora. 

Ismerem jól Sándor boszorkánykonyháját: redukált eszköz és anyagok segítségével, módszeres munkával készíti el aránylag rövid idő alatt a sorozatait. Az idő rövidsége nem a kapkodásra vagy átgondolatlanságra utal, épp ellenkezőleg. Jakabházinál precízebb, munkájában célratörőbb, hatékonyabb alkotót nem sokat ismerek. Sehol egy felesleges mozdulat, bizonytalan gesztus vagy forma. Figyeltem többször, ahogy dolgozik: határozott, nyugodt, pontos mozdulatok, melyek mögött ott torlódik a több évtizedes tapasztalat, technikai virtuozitás és a szintetizált gondolat. 

Jakabházi Sándor kőkeményen szintetizál. Szintetizálja a formákat, szintetizálja a technikákat, a vizuális kifejezési lehetőségeket. Még a címeket is a szintetizálás aktusa hatja át. pl: Fekete tükör, Véletlen találkozás, Más legyen, Lágy felszólítójelleg, Kontrasztok, Kerti tereptárgyak, Párkapcsolat stb.

A szintetizálás fogalma kezdett eluralkodni az impresszióimban. Nem volt más választásom, így elkezdtem körbejárni a fogalmat, különböző szótárakban megnézve a jelentéseit Jakabházi Sándor munkáira vonatkoztatva. Az egyezéseket sorra kipipáltam.

Fekete tükör

 • Mesterségesen létrehoz, különböző elemekből összegez (https://www.szotarjelentese.com) – PIPA. A megállapítás maximálisan jellemzi az itt látható alkotásokat.
 • A szintetizálás folyamata során különböző összetevőket vagy információkat egyesítenek egy új egésszé. (https://szinonimak.hu – PIPA, a megfogalmazás ismét teljesen lefedi Jakabházi munkáit: mind a formák, figurák, mind technikai szempontból.
 • A szintetizálás magában foglalja az összegyűjtött gondolatok reflexióját, értelmezését, fejlesztését és megalapozását, amelyek lényegükben tükrözik a szubjektivitás bizonyos fokát. (https://hu.warbletoncouncil.org – Dupla PIPA
 • összegezve: A szintetizál szó jelentése a magyar nyelvben az, hogy különböző elemekből, részekből összeállít valamit, egyesít, összegez. Ez általában valamilyen folyamatról vagy eljárásról szól, amely során új dolgot hozunk létre. (https://nonprofitmedia.hu) – PIPA
 • Tovább merészkedtem az ösvényen: A kutató a kísérletek eredményét szintetizálja elmélete felállításakor. ((https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Szintetizál) – PIPA
 • Az író- jelen esetben képíró- jellemeket szintetizál az új regényébe -esetünkben képében, sorozatában-, az emberismerete alapján. (https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Szintetizál) – PIPA

A következő lépésben összegyűjtöttem a tárgyalt fogalom szinonimáit, azaz rokon értelmű szavai: egybeállít, összeállít, összefoglal, összekapcsol, kis mértékben sematizál és nagy mértékben kombinál – KIPIPÁLVA, mind igaz Jakabházira.

Az igazán izgalmas pont akkor jött el, amikor rátértem az antonímákra, azaz az ellentétes jelentésű szavakra, kifejezésekre. Analizál. Részletesen kiértékel valamit, vagy valakit. Elemez, megvizsgál. Részeire bont, boncolgat, taglal, tanulmányoz, vizsgál, kutat, fürkész, szemlél, figyel. – PIPA, PIPA, PIPA

A SZAB programajánlásából idézve: „…Jakabházi Sándor grafikusművész most kiállításra kerülő sorozata szemléletesen érzékelteti, az emberi kapcsolatok bonyolult szövevényét a társadalomban, különös tekintettel a párok közötti kötelékekre. Alkotói kifejezésmódján keresztül elénk tárulnak az ezen kapcsolatokat meghatározó sokszínűség és a kontrasztok. Képeinek minden egyes vonása egyedi történetet mesél el, illusztrálva azt a számtalan módot, ahogyan az egyének egymásra találnak, kiegészítik egymást, és navigálni próbálnak a társas kapcsolatok bonyolultságában. Munkái lenyűgöző vizuális elbeszélésként szolgálnak, megvilágítva az emberi létet jellemző számtalan érzelmet, küzdelmet és örömöt…”

Az előző gondolatmenetet összegezve: Jakabházi Sándor egyszerre szintetizál és analizál: a kérdés analizálva szintetizál, vagy szintetizálva analizál? Mindenki döntse el maga.

Más legyen

Visszatérve az eredeti kérdésre, azaz miért nem unok rá a Jakabházi képekre?

 • mert érdekesek,
 • mert ha azt kívánja a téma lenyűgözően pontosak, máskor nagyvonalúak, 
 • mert merészek, 
 • mert egyszerre narratívak és sematikusak (itt a sematikus fogalmát, mint minta követőt, még szűkebben, mint saját minta követőt használom)
 • mert egy időben struktúraépítő és szabad a formahasználata
 • mert egyszerre spontánok és végtelenül átgondoltak
 • mert a munkák egyidejűleg dinamikusak, feszültséggel telik, kiegyensúlyozottak 
 • mert néhol gátlástalanul vegyíti a különböző technikákat
 • mert a léptékváltással kinyomtatott eredetileg manuális nyomat is autonóm alkotássá válik
 • mert szokott pecsétet használni aláírásként 
 • végezetül mert élvezhetőek, érthetőek és otthon kiakasztva a falra, együttélésre is maximálisan alkalmasak

Köszönöm a figyelmet.

A kiállítást immáron hivatalosan is megnyitom és a figyelmükbe ajánlom!

Marosi Kata

(Elhangzott Jakabházi Sándor Kapcsolatok-kontrasztok c. kiállításának megnyitóján MTA TABT Szegedi Akadémiai Bizottság székházában, 2023. november 2.-án)