tiszatáj | 2022. február 9.

Dante 700

Dante-inspirációk

JÁVORKA CSABA KIÁLLÍTÁSA

Jávorka Csaba kiállítását – a Dante 700 rendezvénysorozat részeként – Szabó Tibor filozófus, Dante-kutató nyitja meg 2022. február 18-án 17 órakor a Tiszatáj Szalonban (6720 Szeged, Roosevelt tér 10-11.)

Jávorka Csaba kiállítását – a Dante 700 rendezvénysorozat részeként – Szabó Tibor filozófus, Dante-kutató nyitja meg 2022. február 18-án, pénteken 17 órakor a Tiszatáj Szalonban (6720 Szeged, Roosevelt tér 10-11.)

MAGAMRÓL, FESTÉSZETEMRÖL! 

Hát persze, hogy van véleményem a művészetről, a festészetről pláne… Magamról és a saját festészetemről is, ám csak MAGAMNAK. 

Úgy gondolom a festményeimben minden megtalálható: a SZEMÉLYISÉGEM, GONDOLATAIM, ÉRZELMEIM. Ha meg nem, akkor úgyis megette a fene az egészet. Persze nem gondolom, hogy mindenkit megszólítok a festményeimmel, de azt igen, hogy sokakat. 

A FESTMÉNYEIM tehát ÉN VAGYOK.

RÓLAM BÁRMI MÁST TUDNI teljességgel ÉRDEKTELEN.

DANTE ISTENI SZÍNJÁTÉKA számomra nem egyszerűen alapmű. 

ROKON LÉLEK, hát persze, hogy INSPIRÁLT. 

Rám ugyanakkora hatással volt (van), mint pl. Hyeronimus Bosch festményei.

Ám ez az INSPIRÁLÓ HATÁS nem művének „megképiesítésére” inkább önálló és SZABAD értelmezésére, a mű érzelmi- gondolati hatásának megjelenítésére vonatkozik. 

Alkalmatlan vagyok illusztrációk készítésére e hatalmas irodalmi alkotásról, ám rám tett hatását talán megfesthetem. Hisz Dante korában és ma az alapkérdés ugyanaz: MI VÁR RÁNK HALÁLUNK UTÁN? A válaszok pedig tapasztalások hiányában ugyanúgy bizonytalanok. Csupán módosult tudatállapotainkban látott „álomképeinkre” hagyatkozhatunk. Ezek sok tekintetben HASONLÓAK, de legalább ugyanolyan mértékben KÜLÖNBÖZNEK is (naivan a 700 év, de személyiségünk okán is). 

Dante-képeimből tehát nem a költő, hanem én magam tekintek nézőkre. REMÉLEM ez BOCSÁNATOS BŰN. Talán most maga Dante is egy picit rácsodálkozik a XXI. századi „rokonára”, és elnéző mosollyal veszi tudomásul e festmények megszületését és bemutatását 

Sőt, nem csak „talán”. 

TUDOM, hogy így van. 

És ez nekem elég!

Jávorka Csaba

javorkacsaba.hu

BEATRICE LEVETI FÁTYOLÁT
olaj, vászon 80×70 cm

DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÉK
Purgatórium 31. ének

„vesd el a sírást, és lelked falára
írd föl, hogy inkább az ellenkezőre
vihetett volna testemnek halála.
Mert olyan testnek voltam viselője,
hogy soha szebbet Természet s Művészet
nem alkotott - és ím, por lett belőle!
És hogyha így e legnagyobb Igézet
ily csalfa volt irántad: mely halandó
szépség izgatná még a szívverésed? …”

(Babits Mihály fordítása)

KÁRHOZAT ÉS REMÉNY
olaj, vászon 75×55 

DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÈK 
Pokol 2. ének 

„Eltávozott a nap, megjött az éjjel
s a földi lelkek fáradalma, búja
enyhén oszlott a barna légbe széjjel.
Csak én magam készültem háborúra
a szánalommal épúgy, mint az úttal,
melyet emlékem híven rajzol újra…”

(Babits Mihály fordítása)

SZERETET MAGVA
olaj, vászon 80×100 cm

DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÉK
Purgatórium 17. ének 

„Megértheted már, hogy minden erénye
és minden bűne az ember fiának
a Szeretet magvának a növénye…”

(Babits Mihály fordítása)

A MENNY KAPUJÁBAN
olaj, vászon 80×100 cm

DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÉK 
Paradicsom 1. ének 

„Szoros rend van és bölcs müvészet
a dolgok viszonyában: s ez a Forma
teszi Isten képévé az Egészet.
A felsőbb lények itt lelnek a nyomra,
nyomára amaz örökös Erőnek,
amely a jelzett Rendnek célja s orma.
E rendbe símul, külömbözve főleg
minden teremtés, amint közelében
vagy távolában az ős Eredőnek:
és száll, és száll a Lét nagy tengerében
más-más kikötő felé, sorsa-szántott
pályán, kit mene ösztöne ver épen.
Ez viszi mindig Hold felé a lángot:
ez a halandók szívének rugója;
ez nyom a Földre, eggyéfogni, pántot.
S nemcsak az oktalan lényt veti-górja
ez íj, hanem azt is, kit úgy teremtett,
az Úr, hogy érzés s ész legyen lakója.
A Gondviselés, mely őrzi e Rendet,
fénnyel nyugtatja az eget…”

(Babits Mihály fordítása)

PHLEGIASRA VÁRVA
olaj, vászon 90×90 cm

DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÉĶ 
Pokol 8. ének

„Flegiasz, Flegiasz, minek kiáltasz? …”
„Vigy át, és aztán többet úgy sem ártasz! …”

(Babits Mihály fordítása)

AZ ISMERETLEN
olaj, vászon 60×80 cm

DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÉK
Pokol 1. ének

„Jött a nagy pusztában; s én rákiálték
amint megláttam: »Könyörülj meg rajtam,
akárki vagy, igaz ember vagy árnyék!« …”

(Babits Mihály fordítása)

AZ „ÖRÖKÉLETŰ”
olaj, vászon 70×90 cm

DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÉK
Pokol 6. ének

„...Isten hatalma emelt égi kénnyel
az ős Szeretet és a fő okosság.
Én nem vagyok egykorú semmi lénnyel,
csupán örökkel, s én örökkön állok…”

(Babits Mihály fordítása)

KÖZTES ÁLLAPOT
olaj, vászon 80×100 cm

DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÉK
Pokol 3. és 8. ének 

„Az ég elűzte s itten kóborolnak,
mert őket a pokol is szégyenelte:
nem kellettek sem égnek, sem pokolnak.”

„S láttam több ezret fenn a kapun állni,
égből esettet, istenigazában 
dühöngve szólva: »Ki mer erre járni,
haláltalan, a halott nép honában?«…”

(Babits Mihály fordítása)

ÖSZTÖNÖK HÁLÓJÁBAN
olaj, vászon 100×80 cm

DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÉK
Purgatórium 16. ének 

„küzdjetek hát, szabadon: az teremti
elméteket, mely nem forog az éggel.
Okát ezért, hogy rosszra tért a lenti 
világ, eszed csak bennetek keresse…”

(Babits Mihály fordítása)

GIGÁSZOK KÚTJA
olaj, vászon 80×60 cm

DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÉK 
Pokol 32. ének 

„…Vigyázz a menésben,
és hogy szegény testvéreid fejére
ne lépjen lábad, tartsad mindig észben…”

(Babits Mihály fordítása)


PURGATÓRIUM 
olaj, vászon 80×80 cm

DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÉK
Purgatórium 25. ének

„E part szélén egyenként vonulánk ott;
és engem akkor balrul a megégés,
jobbrul a lebukás félelme bántott.
S Vezérem szólt: "Itt legyen kurta fék és
jó szoros gyeplő minden pillantáson,
mivel hajszálon múl a félrelépés!"
De kar zengett át a nagy lángoláson
»Summa Deus clementiae« – dalolva,
mely nem kevésbé izgatott, hogy lássam…”

(Babits Mihály fordítása)