tiszatáj / 2021. december 28.

Király István „találkozásai” Pilinszky Jánossal
MÓROCZ GÁBOR
6. RÉSZ [Szerkesztői emlékek Pilinszky Jánosról] című írásában Király a legismertebb, legtöbbet elemzett Pilinszky-versként számon…

tiszatáj / 2021. december 10.

Király István „találkozásai” Pilinszky Jánossal
MÓROCZ GÁBOR
5. RÉSZ Az irodalomtörténész tíz évvel első, ilyen tárgyú megnyilatkozását követően ismét kísérletet tesz a…

tiszatáj / 2021. december 3.

„Az üres árok”
SZÁVAI DOROTTYA
A PILINSZKY-KÖLTÉSZET POSZTHUMÁN ÉRTELMEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL Az alábbiakban Pilinszky antropológiáját, humanizmus-kritikáját teszem mérlegre a jelenkori posztantropológiai…

tiszatáj / 2021. december 2.

A letört karóra boruló tükörkép
MACZÁK IBOLYA
OLVASÁSPERFORMANSZ PILINSZKY SUTTON-DIALÓGUSA NYOMÁN „Pilinszky János új könyvének két, egymásnak ellentmondó szintje van. A filozófiai,…

tiszatáj / 2021. november 29.

Király István „találkozásai” Pilinszky Jánossal
MÓROCZ GÁBOR
4. RÉSZ Király István – elkötelezett marxistaként – hitt abban, hogy a „nem belenyugvó” ember…

tiszatáj / 2021. november 27.

„vagy »mindenedtől üres«”
BURJÁN ÁGNES
RILKE–PILINSZKY–TANDORI Jelen gondolatmenet kiindulópontját Tandori Dezső egyik emblematikus verse (Koan III.) alkotja, a költészettörténeti jelentőségű…
Pilinszky Weil-könyvei

tiszatáj / 2021. november 24.

Pilinszky Weil-könyvei
SZMESKÓ GÁBOR
A francia származású Simone Weil (1909–1943) Magyarországon elsősorban Pilinszky János kapcsán lehet ismerős szélesebb körben. Weil életművét halála után fedezték fel (a ’40-es évek második felétől kezdték el kiadni műveit),…
Király István „találkozásai” Pilinszky Jánossal

tiszatáj / 2021. november 23.

Király István „találkozásai” Pilinszky Jánossal
MÓROCZ GÁBOR
3. RÉSZ Király és Pilinszky szerkesztő–szerzői kapcsolata az 1960-as évek elején is folytatódott. Király István ekkor a Kortárs folyóirat főszerkesztőjeként juttatta publikációs lehetőséghez a második kötetének megjelenése után már szélesebb…

tiszatáj / 2021. november 21.

A páriák művészete és az evangéliumi esztétika
HANKOVSZKY TAMÁS
PILINSZKY JÁNOS: MEDITÁCIÓ E prózaköltemény néhány sorban, de meredek íven emelkedve idézi fel Pilinszky művészetelméletét,…

tiszatáj / 2021. november 20.

A legtitokzatosabb szürrealista festő – René Magritte
MAGYAR MIKLÓS
A szürrealista mozgalom egyik legnevesebb festője, René Magritte 1898-ban született a belgiumi Lessines-ben. Az 1920-as…

tiszatáj / 2021. november 16.

Király István „találkozásai” Pilinszky Jánossal
MÓROCZ GÁBOR
2. RÉSZ Király István figyelmét 1956 tavaszán az a Németh László hívta fel Pilinszkyre, akivel…
Tiszatáj

tiszatáj / 2021. november 14.

Érintettség, jelenlét, zuhanás
HERNÁDI MÁRIA
A MISZTIKUS ÚT PILINSZKY JÁNOS KÖLTÉSZETÉBEN A köztudatban mindmáig az a meggyőződés él, hogy misztikusnak…

tiszatáj / 2021. november 8.

Király István „találkozásai” Pilinszky Jánossal
MÓROCZ GÁBOR
I. RÉSZ 2021 Pilinszky János és Király István utóélete szempontjából egyaránt meghatározó esztendő, hiszen mindkét…

tiszatáj / 2021. november 3.

„Gyönyörűek a mozdulatlan képek!”
KOVÁCS KRISZTINA
EGY FÉNYKÉP HÁTOLDALÁRA Pilinszky János Szabadesés című szövege, egy önéletrajz fejezetének szánt egység, először az…