02.20.
| Kurtág 95: élőben közvetíti a zeneszerző születésnapi koncertjét a Müpa >>>
02.25.
| Duda Éva Társulat: Prizma >>>
02.18.
| Az Erdélyi Magyar Írók Ligája rendezvényei a Magyar Széppróza Napja alkalmából >>>
02.16.
| Homo Ludens Project – Beszélgetés Dr. Beck Zoltánnal, Dr. Kelemen Zoltánnal, Orsós Jánossal >>>
02.15.
| Plakátkiállítás a Visegrádi csoport 30. évfordulója alkalmából >>>
02.15.
| A Magyar Művészeti Akadémia Elfolyó idő c. tárlata a Pesti Vigadóban >>>
02.13.
| Csáth és démonai bemutató a Vígstreamházban >>>
02.11.
| Egy nő filmvetítés ingyenes · Online esemény >>>
02.06.
| Februári új kiállítások, programok, események a Deák17 Galériában >>>
02.06.
| Otthonába költözik a színház! – indulnak a Miskolci Nemzeti Színház online közvetítései >>>
 TiszaLINE Szalon

02.04.
| A Szépírók Társaságának felhívása >>>
12.15.
| Humorban gazdag Ájvonne érkezik a REÖK-be >>>
12.13.
| Trafó – Mi a te ügyed? >>>
12.11.
| Izgalmas kortárs krimi Podmaniczky Szilárd új könyve? >>>
11.18.
| Ezer újkori metszetet tesz digitális közkinccsé az Országos Széchényi Könyvtár >>>
11.13.
| Kürti László és Ross Gillett kapja a Balassi Bálint-emlékkardot >>>
10.30.
| Lemezen adták ki Keith Jarrett legendás müpabeli koncertjét >>>
10.30.
| Hogyan mutatja be egy bevásárlóközpont értékvilágát egy logó? >>>
10.30.
| A művészet, az együttműködés és a kihívásokon felülkerekedő kreativitás ünnepe volt a 29. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál >>>
10.29.
| Asztali beszélgetések… – Sztehlo Gábor, az embermentő >>>

Quan Barry, Báthori Csaba, Becsy András, Csehy Zoltán, Alan Dugan, G. István László, Németh András, Radnai István, Vas Máté versei

Mátyás Győző, Petőcz András prózája

Mítoszok, mesék, testamentumok – Margaret Atwood szövegvilágairól (Benczik Vera, Kérchy Anna, Kovács Fruzsina, Kürtösi Katalin, Martonyi Éva, Sághy Miklós tanulmányai)

>>>

Mindenkit nagy szeretettel várunk a SZTE JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszék hallgatóinak közös ólomüveg-kiállítására
2020. november 4. 17 óra 
Tiszatáj Szalon (Szeged, Roosevelt tér 10-11.)

>>>

2017.06.08 - tiszatáj

Ma Adyból mégis azt emelném ki, hogy nélküle nagy lyuk maradna a magyar iro­dalomban. Stílusban, eszmében, mindenben olyasvalamit jelent Ady, ami nélküle nem volna. Mint minden költőnek, természetesen Adynak is meg lehet találni, ki lehet nyo­mozni a stiláris és eszmei elődeit külföldön, belföldön, francia költészetben, régi ma­gyar költészetben stb. Egészében nem tudjuk ma már szellemi életünket Ady léte nélkül elképzelni. Egészen másképp alakult volna, másképpen kanyarodott volna a magyar irodalom útja, ha Ady nincs. Nem tudjuk, hogyan. Mindenesetre egy pótolha­tatlan ízület, egy nélkülözhetetlen fogaskerék…

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , ,
2016.02.22 - tiszatáj

ÚJHOLD: WEÖRES-HOLD
Van egy elég egyszerű, de fontosnak tűnő kérdés a megzenésített versekkel kapcsolatban: kellenek-e egyáltalán? A költő megírta a művet, közreadta, kezdjünk vele valamit. De utóbbin azt is kellene érteni, hogy akkor is éneklik, amikor nincs értelme, amikor nem gondolnak semmit a műről, csak éppen elkezdenek mondjuk, gitározni mellé? Most szívem szerint jönnék az ellenpéldával […]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , , ,
2015.02.03 - tiszatáj

A baráti vacsorákat baráti együttdolgozások követték. Csordogált a vörösbor a poharakba, a professzor kezében olasz nyelvű Petrarca-kötet, a poéta kezében papírlap, a magyar nyersfordítás. Elhangzik olaszul, magyarul a vers, követik a magyarázó-értelmező kiegészítések, a poéta rákérdez egy-egy szóra, furcsa mondatszerkezetre, de többnyire hallgat […]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , , , , , ,
2015.01.25 - MTI

Weöres Sándor Szembe-fordított tükrök című versének részlete nyerte azt a szavazást, amelynek győztese a Puli űrszondával utazhat a Holdra:

„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , ,
2015.01.05 - tiszatáj

„Benső-élmény hangulatából nőtt az Örök pillanat című versem: feküdtem, és egyszerre csak határtalan nyugalom fogott el, mintha a lényem dimenziókhoz kötött részei egy pillanatra kialudtak volna bennem, időbeli személyiségem alól kivillant volna a lény időtlen fundamentuma, mely nem »én« és nem »más«, hanem egyetemes azonosság, mindentől független és mindennel azonos abszolút létező… aztán leírtam: »van néha olyan pillanat, mely kilóg az időből« – és utána a vers többi része is hamarosan alakot öltött.”

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , ,
2014.12.22 - tiszatáj

Amíg a verseket gyanútlanul olvassuk, az első benyomásunk a „Téma és variációk” esetén az a könyörtelen változatosság, amelyen az első sor simán hangzó mondata átesik, miközben az egymást követő sorokban a szavak más és más pozícióba és szerepbe kerülnek, és egyre lehetetlenebbnek tűnő nyelvi leleményességgel telnek meg bizarr jelentéssel […]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , ,
2014.12.03 - tiszatáj

A „JELENSÉG-IDŐ” ÉS A „TELJES-IDŐ” WEÖRES SÁNDOR NÉHÁNY MŰVÉBEN
Jelen tanulmány Weöres Sándor és az idő témáját tárgyaló tanácskozás során kiemelt – Örök pillanat (1935), a Toccata (1969), az Öröklét (1979) és az Idő (1985) című – Weöres-ver­sekben körvonalazódó időfelfogás értelmezésére vállalkozik. A filozófia a diszkurzív logikát, míg a költészet többnyire az analogikus, asszociatív gondolkodást mozgósítja […]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , ,
2014.11.26 - tiszatáj

Harmath Artemisz gondolatébresztő irodalomelméleti megközelítéssel, provokatív gesztusokkal és a megértést nehezítő értelmezői nyelven írta meg második kötetét, amely Weöres Sándor verseinek sokrétűségét kockázatelméleti szempontok szerint tárja fel, illetve kortárs költők verseivel veti össze […]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , ,
2014.11.22 - tiszatáj

Bármilyen kérdést vetünk fel Weöres Sándor írásaival kapcsolatban, óvatosságra int a kivételes nagyságú és minőségű életmű. Hat évtizedes alkotói időszaka során gondolatainak folyamatosságával, látszólagos vagy valódi következetlenségeivel az összefüggések végtelen hálóját teremtette meg. Bármelyik szálához érünk, megrezdül a többi is. Verseinek olvasása közben szerteágazó utalásrendszerét, motívumainak univerzumát érzékeljük. Az élet, a létezés örök talányaira csodálkozott rá […]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , ,
2014.11.14 - tiszatáj

WEÖRES SÁNDOR: ELHAGYOTT VERSEK
A kiadványt összeállító Steinert Ágota, a Weöres-antoló­giák szövegeinek hűséges szerkesztője az utószóban felfedi, hogy a költő kéziratait már 1973 óta gondozza, az Elhagyott versek összeállításához pedig roppant mennyiségű kéziratot, saját bevallása szerint 30 ezer oldalnyi szöveget dolgozott fel. Az új kötethez kiválogatott versek 1928 és 1989 között keletkeztek […]

Tovább olvasom >>>
Címke: , , , ,
2021.02.24 - tiszatáj

TÉREY JÁNOS: NAGY TERVEKKEL JÖTTEM ROSMERSHOLMBA
Térey János egész lírai életművét áthatja a nagyság igénye. Már az első kötetekben feltűnő volt a beszélő erőteljes hangja, a megszólalás provokatív élessége, a sokat emlegetett természetes arrogancia. A nagyság itt leginkább a gyengeség (és gyengédség) hiányában, a kíméletlen határozottságban, illetve a nyelvi eredetiségben, elevenségben, pezsgésben érvényesült…. – GÖRFÖL BALÁZS KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.02.24 - tiszatáj

A Magyar Széppróza Napja 2021. évi online programsorozatából ajánljuk a Magyar Írószövetség Arany János alapítványa és a MISZJE (Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület) programját: Hansági Ágnes irodalomtörténésszel, Jókai-kutatóval Kiss A. Kriszta irodalmár készített interjút.

Tovább olvasom >>>
2021.02.23 - tiszatáj

GURUBI ÁGNES: SZÍV UTCA
„Szétcincálom, apró darabokra szedem, elemzem, megmagyarázom, bizonyítékokkal alátámasztom” (132) – elemzi a párkapcsolati konfliktusban a másik felé tett gesztusait Anna, a Szív utca énelbeszélője, az analitikus szemlélet pedig nem csupán tematikai, de metanarratív szinten is központi kérdéssé válik a regényben. A negyvenes, kétgyermekes nő az életén át- meg áthömpölygő problémák eredőit kutatja: azt, hogy hogyan váltak időről időre működésképtelenné a párkapcsolatai, mi okozhatja kamasz lánya, Zsófi autoimmun betegségét, mivel magyarázhatók a szüleiről alkotott sztereotípiái, vagy hogy milyen titkok húzódtak megtört nagyanyja, Bergman Bella konok hallgatása mögött… – FERENCZ-FEHÉR DOROTTYA KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.02.22 - tiszatáj

A Magyar Széppróza Napja 2021. évi online programsorozatából ajánljuk: Tallinán Mariann színésszel, íróval, a Mesék az Operából sorozatban megjelent Tűzmadár című könyv szerzőjével Erős Kinga kritikus beszélget.

Tovább olvasom >>>
2021.02.22 - tiszatáj

A Magyar Széppróza Napja 2021. évi online programsorozatából ajánljuk: Terék Anna, költővel, drámaíróval Kiss A. Kriszta irodalmár készített interjút a vajdasági prózáról.

Tovább olvasom >>>
2021.02.21 - tiszatáj

A Magyar Széppróza Napja 2021. évi online programsorozatából ajánljuk: Mirtse Zsuzsa íróval, a Tizenhárom bűvös tükör – Mesék felnőtteknek című könyv szerzőjével Erős Kinga kritikus beszélget.

Tovább olvasom >>>
2021.02.19 - tiszatáj

A Magyar Széppróza Napja 2021. évi online programsorozatából ajánljuk: Balázs Attila íróval Csepregi János készített interjút.

Tovább olvasom >>>
2021.02.19 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS WEINER SENNYEY TIBORRAL
Weiner Sennyey Tibor költő, író, a DRÓT főszerkesztője, a Rajk Szakkollégium művésztanára beszél irodalmi tehetséggondozásról, az általa vezetett irodalmi műhely tapasztalatairól… – PÁNCZÉL ANDRÁS INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.02.19 - tiszatáj

A Magyar Széppróza Napja 2021. évi online programsorozatából ajánljuk: Nyulász Péter íróval, a kiskamaszok körében nagyon népszerű Helka-trilógia szerzőjével Erős Kinga kritikus beszélget.

Tovább olvasom >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Normal Gergely: KörletellenőrzésJanáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő