Forrásközlés

Tiszatájonline / 2020. február 13.

„Kezdetlen végetlen”
Vállalkozásunk, mely Tandori Dezső „kezdetlen és végetlen” jelenlétének felidézését tűzte ki célul, nem keres kezdő-…
Tiszatáj

Tiszatájonline / 2019. január 12.

Kovács Eszter: Az Esszék árnyékában: Montaigne Útinaplója
Bevezetés[1] Montaigne az Esszék III. könyvében beszél utazásairól, saját magáról, mint utazóról, az utazási kedvről…

Tiszatájonline / 2019. január 8.

Michel Eyquem de Montaigne: Útinapló
(RÉSZLET) Február 16. napján, egy templomban tett látogatás után egy kis kápolnában miseruhába öltözött pappal…
Tiszatáj

Tiszatájonline / 2018. szeptember 29.

Ilia Mihály: Kassák Lajos a Tiszatájban
Kassák Lajos Tiszatájban való szereplése annak a buzgalomnak volt a következménye, melyet Kovács Sándor Iván…

Tiszatájonline / 2016. június 2.

Juhász Gyula egy újabb dedikációja
BÍRÓ-BALOGH TAMÁS ÍRÁSA Minden kétséget kizáróan ugyanabból az alkalomból született ez a dedikáció is, mint…

Tiszatájonline / 2016. március 29.

Kosztolányi Dezső szegedi kapcsolataihoz
EGY BALASSA ARMINHOZ ÍROTT LEVÉLRŐL (1916) Egy fiatal, induló író-költő számára kiemelt fontosságúak a publikációs…
„Zsuzsámat ölelem, ha már ott van!!”

Tiszatájonline / 2016. március 26.

„Zsuzsámat ölelem, ha már ott van!!”
ORTUTAY GYULA ÉLETRAJZÁHOZ Radnótiné, férje újratemetéséről naplójában beszámolva írja, hogy a sír fölött „Ortutay Gyula beszélt elsőnek, kicsit belekeveredve a mondanivalókba, úgy éreztem, hogy kissé hamisított »el-elcsukló« hangon. Sajnos nem…
Radnóti Miklós utolsó előtti szegedi útja

Tiszatájonline / 2016. január 19.

Radnóti Miklós utolsó előtti szegedi útja
Radnóti Miklós életrajzának kutatói és a szegedi helytörténet sokáig úgy tudta, hogy a költő 1939. február 5-én járt utoljára egykori egyetemi városában, amikor is az ötvenéves Sík Sándort köszöntötték. Péter…

Tiszatájonline / 2015. november 8.

Baka István és Ilia Mihály levélváltása
Kedves Miska! Elnézésed kérem, hogy eddig nem írtam. Jól vagyok, írtam is, külön szobában lakunk,…
Tiszatáj

Tiszatájonline / 2015. május 10.

Krúdy Gyula: Hídon
Csak az öregek hiszik, hogy a tavasz mindig egyforma szellőjével – csókos szellőjével, esőjével –…
Tiszatáj

Tiszatájonline / 2015. április 19.

Krúdy Gyula: Buda felé
Be szeretnék mindig fiatal maradni és mindig ebben a régi városban járni, ahol most vagyok.…
Tiszatáj

Tiszatájonline / 2015. április 10.

Krúdy Gyula: Őszi szántás
Másképp nem is tudok emlékezni a Szamolányi-házra, mint így: az őszi eső csapkod egy földszintes…
Tiszatáj

Tiszatájonline / 2015. február 3.

Marsall László, Petőcz András, Szigethy Gábor, Szokolay Sándor Weöres Sándorról
A baráti vacsorákat baráti együttdolgozások követték. Csordogált a vörösbor a poharakba, a professzor kezében olasz…
Tiszatáj

Tiszatájonline / 2014. december 15.

Krúdy Gyula: A régi temető
Gyerekkoromból emlékszem az öreg Komoró Mihályra, a vitéz zászlótartóra. Lengő szakállú, hatalmas termetű ember volt…