tiszatáj | 2023. március 14.

Halálgyakorlatok

FEKETE VINCE

Kép forrása: hirmondo.ro

(IKAROSZ)

Nézi, vizsgálja az arcát, szép, világos arcú lány ül 
vele szemben, gyermeki frissességű arc, látja magát 
belülről, nem az érett arcot, nem ezt, ami most van, 
a ráncokat, árkokat, az alattomos májfoltjait, hanem
amelyiket mintha hátulról feszesre húztak volna, 
úgy feszül, a hajszálak szinte kipányvázzák az arcbőrt 
az áll és a fejtető közötti sima, fénylő boltozatban; ül 
a konyhaasztalnál, bámul az üres, szitás homályba, 
lassan járatja az alsó állkapcsát, látja a másik, korábbi 
arcát, ami a hallgatástól behorpadt, s ettől még kisebbnek 
látszik az egyenes, keskeny orra, miközben rág tovább, 
mintha nem telt volna el közben tíz-húsz év, s nem ott 
ülne már saját konyhájában, s nem ő biztatná gyerekeit 
az evésre, hanem még mindig őt, még mindig otthon, 
abban a házban, gyerekkorában; nézegeti ezt az arcot, 
egy későbbit lát most benne, szintén belülről, végig-
simít rajta, mint mikor oszlopok, gerendák erezetén 
húzza végig a kezét, mert a fa sorsa kiolvasható 
az erezetekből, így az övé is, gondolja, szomorú és 
gyűrött erezetet lát az egyiken, szelídet és simát a
másikon; ez vagyok én, ez voltam, mormolja, és ez is, 
ez is én vagyok, én voltam, gondolja, ezek az én arcaim, 
ahogyan soha senki nem látta őket; néz kifelé ezekből
az arcokból, és számtalan életkor kel életre most benne 
és kezd élni együtt, sok alak, akik próbálnak megférni 
egymással és a világgal; távoli, kitágult tájat, fehér és 
barna pöttyökkel beszórt mezőket lát, a Kongókövek 
visszhangjait hallja, dúsan ringó fűtengerek, vitorlázó 
ökörnyál, szétfoszló, majd újra egymásba kapaszkodó 
felhők, messzi lomberdők, úszó, bucskázó, kalimpáló 
madarak, csillámok, fények csodás kavalkádja, kora 
reggeli napsugarak aranypora; tágra nyílt szemmel, 
eltátott szájjal karjai felfelé lendülnek, ahogy visszanéz 
régi, egykori arcaira, mintha sokan, rengetegen lennének 
ott vele együtt, és mennyien el is porladtak nyomtalanul!, 
és elrúgja magát a kellemes, ragyogóan tiszta, egyöntetű 
légbe, és repül, és azt érzi, hogy szárnyal, hogy lengenek, 
mozognak, suhognak a satnya karok, belekap ruhájába az
áramlat, repül, száll, süvít, hová, Istenem, vajon mi felé?

(NÁSZ)

Amikor föléje térdelt, kitakarta kislányos fehér testét,
majd térdeivel szétnyitotta combjait, azt gondolta,
nem éli túl; nem, nem, nem, mondogatta behunyt
szemmel a magas, falusi deszkaágyon, kényelmetlen
párnákon és paplanon feküdve; feltámasztott izmos 
testét érezte föléje magasodni, ujjak matatását combjai 
között, ahogy simogatja, kenegeti, dörzsöli valamivel az 
egyre duzzadó szeméremajkakat, ahogy súrolja, siklatja, 
majd egy váratlan, erős mozdulattal, jobbról, balról
jól a medencéjébe kapaszkodva, hirtelen mozdulattal
mintegy felökleli, majd megáll, vár, mintha valamire
várakozna szuszogva, ujjai belevájnak puha húsába; és
mint egy mellső lábával kapáló állat, megáll, pár lépést
visszavonul, majd megint nekifeszül, beledöf vad
dühvel, ő pedig ráakasztja testét arra a valamire, ami,
tudja, sejti, hiszen látta már az udvarban, az ólban,
az állatoknál, újra meg újra ráfeszül, benyomul, oda, 
legbelül, a lüktető forróságba, a perzselő, áradó
teste védtelen üregébe; kezei görcsösen a paplanba,
párnába markolnak, apró sikkantás hagyja el a torkát,
mintha nem is az ő hangja lenne, önkéntelenül, és 
mintha nem is az ő teste lenne, úgy csépeli amaz, löki, 
nyomja, lendíti, rántja vissza magát benne, az ívként
feszülő, hánykolódó testében, és szuszog, liheg, hörög, 
és a szája megnyílik; látja most a résre nyitott szemén,
húsos nyelve vadul csattog a tárt ajkak között, nyála 
kicsordul, igen, rá, rá, a testére; mint egy állat, fut végig, 
villámlik végig agyán, mint egy megveszekedett fenevad, 
vadul futosó bika, eltorzult arccal, a lökések ritmusára nyög, 
szuszog, levegőért kapkod, vonaglik, remeg, megfeszül rajta;
és az ő teste meg szívja, vonja, szippantja magába ezt a mit
is, jaj, ezt a förtelmet, rittyeg-csattog a két test egymáson, 
tehetetlenül dobálja magát alul, meghal, most hal meg, érzi, 
most, most, most, jaj, most, érzi a megfeszült izmokat, látja
a tágra nyílt szemet, csattogó állkapcsát, s akkor furcsa jajt,
vontatott, állati hörgést hall, sikoltást, saját sikoltását, és 
szétfut benne, és elárasztja a jóleső, mindent és mindenét 
elárasztó, villámló, mindent, mindenét elárasztó fényesség.

(Megjelent a Tiszatáj 2022. áprilisi számában)