tiszatáj | 2022. november 22.

145 éve született Ady Endre

Ady 145

KÁNTOR ZSOLT


Google és Magóg

Delikát morálkritika. Tudomásulvétel,
De nem beletörődés.
Az út közben alkotódó nyelv leheletébe
Belevegyül egy csipetnyi puskapor.
Párisba utazik az újraírt ősz.
Belép a hangnem diszharmóniája 
Értékformák rajzolódnak ki.
Felfénylik a metafizika unikális patinája
Még eleven, de már hervadozni kész.
Egyetemesség távlata, csiszolt szubsztancia.
Az euro szubjektum válságból 
Válságba jut. Eldöntetlen várhatóságok.
A dolgok előttije és utánija.
Szélként feltámadó történelem.
Mint szövegbe gravírozott nász.
Álom, Isten és a modernség.
Eltévedt lovas.
Egy mindenkori én allegóriája.
Alteregója.
Örök harc. Léda és Csinszka.
Rózsa és orchidea.
Racionális idea.
Időnélküliség. A költőietlen haza. 
Illés szekerén üldögélő Ige, ima.
Egy nyár-éjszaka.

Kép: Ady Endre, 1913 (Székely Aladár felvétele)