Tiszatájonline | 2024. április 2.

„A könyvkiadás kislemeze” 

A HMM-FÜZETEK CÍMŰ KIADÓI SOROZATRÓL

MÉSZÁROS VIKTÓRIA BESZÁMOLÓJA
2024 februárjában kezdődött el egy újszerű irodalmi tematikájú programsorozat a Grand Caféban: a Su\curesale Könyvek után márciusban a Hmm-füzetek bemutatására került sor. A Kiadók! egy-egy független irodalmi kötetsorozat és füzetalapítás tényezőit, körülményeit járja körbe – e rendezvények időszerűségét az adja, hogy napjainkban növekszik a kísérletező, progresszív jellegű kiadások száma.

A sorozatszerkesztő Vajna Ádámot, a könyvet tervező Gráf Dórát és az első kötetet író Bán-Horváth Veronikát Szeged kultikus szórakozóhelye látta vendégül, a beszélgetés moderátora Veszprémi Szilveszter volt. 

A versciklusokat, elbeszéléseket vagy egyfelvonásos műveket megjelentető Hmm-füzetekből eddig kettő jelent meg 2023-ban (Bán-Horváth Veronika: Nincs is holdtölte, Sirokai Mátyás: Egy szikla arcát), de már több további kézirat is érkezett a sorozat szerkesztőjéhez. Az ELTE Skandináv nyelvek és Irodalmak Tanszékének PhD-hallgatójára a norvég könyvesboltok chapbook-polca volt nagy hatással, a kis terjedelmű kiadványok ötletének hazai megvalósításához André Ferenc mellett Gráf Dóra grafikus is csatlakozott. Őt a koncepcióban az együttgondolkodás lehetősége ragadta meg – a nonfiguratív, betűket középpontba helyező borító terve mögött a szélesebb közönség megszólításának szándéka húzódik. A grafikailag izgalmas és egységes elképzelés (szerzőfotó, kötet témájához kapcsolódó pontösszekötő, szépirodalmat jelző betűtípus) illeszkedik a kortárs irodalomhoz és az azt népszerűsítő törekvéshez. „Kis formátum nagy ötleteknek […]” – eltérően az irodalmi klasszikusokat, kuriózumokat alacsonyabb áron megjelentető zsebkönyv-sorozatokkal, a Hmm-füzetek más jellegű szövegeknek ad teret. Olyan írásokról van szó, amelyeket más kiadói sorozatba kerülve szükségtelenül dúsítanának fel, továbbá folyóiratközlésként túl hosszúnak bizonyulnának. A kiadványok készítői nemcsak a mai kor olvasójára gondoltak, aki egy-egy hosszabb terjedelmű kötet mellett már kevésbé tud elköteleződni, hanem norvég minta alapján, nyitottan a kitételeknek megfelelő beérkező szöveganyagra, meghatározott határidőn belül visszajelzést adnak az alkotások beküldőinek. A költészettel is foglalkozó dráma-és gyógypedagógus, Bán-Horváth Veronika (előző kötete a Minden átjárható címet viseli) műveit tartalmazta a Hmm-füzetek sorozat első darabja. A Nincs is holdtölte című chapbookba tartozó versek kiválogatásáról, összerendezéséről is mesélt a szerző – fontosnak tartotta a Veszprémi Szilveszter által is említett gyógyulástörténeti tematikát a kötetkompozíció hangvétel- és lélekállapotbeli hullámzásában is tükröztetni. Bán-Horváth szerint nem a női beszélő teszi a női lírát azzá, ami, hanem a sajátos szocializáció, és annak személyiségfejlődésre gyakorolt hatása: legyen szó taburól, „közérzeti” vagy szerepversekről, számára konkrét történet(mozaikok) által szükséges látnia, láttatnia a lírai énnek. 

Az Égbekiáltó című költemény után a belső „család” összehívására reflektáló vers (Repülő csészealj) felolvasásával zárult az est. A Nincs is holdtölte cím helytelen megküzdési stratégiát és metaforát rejt magában: a trauma égitestét mégis ábrázolja a borító, a szövegegyüttes pedig viszonyítási pontként kezeli a negatív életeseményeket. A sorozat hm mondatszó utáni elnevezése Vajna Ádám szerint utalhat az olvasó első találkozására a füzetekkel, ám magában foglalhatja az olvasmányélményből származó reakciót is.

Mészáros Viktória


Szépirodalmi Figyelő Alapítvány

hmm-füzetek

Budapest, 2023

45 oldal, 1200 Ft