04.06.
| Bálint Ádám: Fóliók >>>
03.19.
| Civilként az állam működési hézagaiban – L. Ritók Nóra előadása >>>
03.17.
| Tudományos zsebsorozattal szórakoztatja közönségét a Grand Café >>>
03.16.
| Homo Ludens Project feat. Góbi Rita Társulat: Az érintés dicsérete >>>
03.13.
| Új koncertfelvételekkel nyitja meg médiatárát a hosszú hétvégére a 16 éves Müpa >>>
02.20.
| Kurtág 95: élőben közvetíti a zeneszerző születésnapi koncertjét a Müpa >>>
02.25.
| Duda Éva Társulat: Prizma >>>
02.18.
| Az Erdélyi Magyar Írók Ligája rendezvényei a Magyar Széppróza Napja alkalmából >>>
02.16.
| Homo Ludens Project – Beszélgetés Dr. Beck Zoltánnal, Dr. Kelemen Zoltánnal, Orsós Jánossal >>>
 TiszaLINE Szalon

04.03.
| Milan Dunđerski ifjúsági költészeti díj >>>
03.19.
| Sziveri-díj, 2021 >>>
02.04.
| A Szépírók Társaságának felhívása >>>
12.15.
| Humorban gazdag Ájvonne érkezik a REÖK-be >>>
12.13.
| Trafó – Mi a te ügyed? >>>
12.11.
| Izgalmas kortárs krimi Podmaniczky Szilárd új könyve? >>>
11.18.
| Ezer újkori metszetet tesz digitális közkinccsé az Országos Széchényi Könyvtár >>>
11.13.
| Kürti László és Ross Gillett kapja a Balassi Bálint-emlékkardot >>>
10.30.
| Lemezen adták ki Keith Jarrett legendás müpabeli koncertjét >>>

Borsi Bálint, Fekete Vince, Fellinger Károly, Gerevich András, Jász Attila, Kiss Anna, Markó Béla, Siska Péter, Szálinger Balázs, Veszelka Attila versei
Grecsó Krisztián, Petrik Iván prózája
„Hogy, ha a csend…” (Szabó Csaba Hölderlin-nyersműfordításai és kommentárjai)
Tanáralakok Németh László, Márai Sándor műveiben (Ifj. Sipka Sándor, Szilágyi Zsófia tanulmányai)
Tiszatáj Diákmelléklet, újra: Hansági Ágnes: Mit jelent ma Jókait olvasni?

>>>

Mindenkit nagy szeretettel várunk a SZTE JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszék hallgatóinak közös ólomüveg-kiállítására
2020. november 4. 17 óra 
Tiszatáj Szalon (Szeged, Roosevelt tér 10-11.)

>>>

A Tiszatáj diákmellékletei
2019.01.21 - tiszatáj

Mutató

Ady Endre 6, 77, 81, 139, 172

Ágh István 61

Arany János 2, 37, 58, 118, 136

Babits Mihály 16, 47, 85, 123, 144, 169

Baka István 36, 52, 59, 98, 150, 156

Balassi Bálint 22, 100, 135

Balázs Béla 50

ballada 170, 171

Baudelaire, Charles 111

Berzsenyi Dániel 20, 117, 133

brit irodalom 170, 171

Cholnoky Viktor 140, 161

Csanádi Imre 38

Csáth Géza 74, 162

Csokonai Vitéz Mihály 30, 82

Csoóri Sándor 67, 97

Dugonics András 150

előszó 65

Eszterházy Péter 167

Fazekas Mihály 56

Fekete István 71

Gárdonyi Géza 46, 153

Gion Nándor 75

Hajnóczy Péter 92, 102

Illyés Gyula 86, 90, 116

irodalmi adaptáció 159

Jókai Anna 84

Jókai Mór 5, 124, 130

Joyce, James 160

József Attila 1, 48, 55, 83, 105, 107, 115,
128, 163

Juhász Ferenc 88

Juhász Gyula 10, 89, 145, 172

Kafka, Franz 108

Karinthy Frigyes 12, 69, 76, 155

Kassák Lajos 39

Kertész Imre 137

Kochanowski, Jan 135

Koltai Lajos 137

Kormos István 25, 78

kortárs magyar líra 13, 17

kortárs magyar próza 14

Kosztolányi Dezső 18, 24, 26, 53, 64,
72, 95

Kölcsey Ferenc 27, 80

középkori irodalom 28

Krúdy Gyula 35, 54, 140

Lászlóffy Aladár 63

Lovik Károly 140

Madách Imre 8, 42

Mándy Iván 41, 87, 110, 138

Mészöly Miklós 99, 113

Mickiewicz, Adam 134

Mikszáth Kálmán 40, 121

Móricz Zsigmond 125 152

Nagy László 9, 73

Nemes Nagy Ágnes 29, 103, 141

nyelv és irodalom 132

Oravecz Imre 164

Orbán Ottó 45, 154

Ottlik Géza 91

Örkény István 11, 127

Örley István 143

ötvenes évek irodalma 102

Papp András 173

Parti Nagy Lajos 129

Pásztor Béla 166

Paul Gauguin 172

Pesti Gábor 120

Petelei István 94

Petőfi Sándor 21, 51, 57, 68, 70, 158

Petri György 119

Pilinszky János 3, 60, 66, 96, 109

prédikáció 34

Radnóti Miklós 4, 18, 43

Rejtő Jenő 126

Salinger, J. D. 165

Spiró György 93

Szabó Lőrinc 19, 122

Szabó Magda 142

Szép Ernő 149

Szilágyi Domokos 148

Szomory Dezső 147

Szosznora, Viktor 59

Takács Zsuzsa 168

Tamási Áron 157

Tandori Dezső 44, 104, 146, 172

Térey János 173

Tinódi Lantos Sebestyén 112

Tóth Árpád 23, 131, 146

Tömörkény István 31

Vajda János 7

Vörösmarty Mihály 33, 57, 79, 49, 151

Weöres Sándor 15, 62, 101, 114, 144

Zrínyi Miklós 32

 

2020

173. szám (2020. március) >>>

Borbíró Aletta: „A fönti kéz: kongat egyszerre kint-bent…” (Papp András és Térey János Kazamaták című drámájának értelmezése a térpozíciók szempontjából)

 

172. szám (2020. február) >>>

Debreceni Balázs: Gauguin-triptichon (Paul Gauguin hatása Ady Endre, Juhász Gyula és Tandori Dezső költészetére)

 

2019

171. szám (2019. május) >>>

Fogarasi György: A ballada a brit hagyományban: a romantikától napjainkig

 

170. szám (2019. április) >>>

Fogarasi György: A ballada a brit hagyományban: a középkortól a XVIII. századig

 

169. szám (2019. február) >>>

Sebők Melinda: Filozófiai kérdések, műfaji-formai sokszínűség Babits Mihály Levelek Iris koszorújából című kötetében

 

2018

168. szám (2018. november) >>>

Szalagyi Csilla: A lélek imádása (Takács Zsuzsa emlékezés-gyakorlatai)

 

167. szám (2018. szeptember) >>>

Lőrincz Csongor: „nem valaminek a hiányát akartam evvel jelölni” (A hallgatás alakzatai Eszterházy Péter korai prózájában)

 

166. szám (2018. május) >>>

Kőbányai János: Magányos magyar kozmosz (Pásztor Béla és költészete)

 

165. szám (2018. március) >>>

Herceg Lilla: Egy újrafordítás kérdései (J. D. Salinger regényének két magyar nyelvű fordítása)

 

164. szám (2018. február) >>>

Miklya Zsolt: Szótár MMM-játékmódban (Értelmezési kísérlet Oravecz Imre: Máshogy mindenki más című kötetéhez)

 

2017

163. szám (2017. november) >>>

Háy János: Az utolsó messiás (József Attila)

 

162. szám (2017. október) >>>

Kis Petronella: Műfajok keresztmetszetében (A dráma árnyalatai Csáth Géza Hamvazószerda című művében)

 

161. szám (2017. szeptember) >>>

Gintli Tibor: Kalandorból elbeszélő (Cholnoky Viktor korai Amanchich-novelláinak poétikai alakulástörténetéről)

 

160. szám (2017. június) >>>

Kelemen Zoltán: Az Ulysses mint az Osztrák– Magyar Birodalom utolsó nagy művészeti produktuma (Ferenc József és Leopold Bloom koronázása) [James Joyce]

 

159. szám (2017. április) >>>

Sághy Miklós: Az irodalmi adaptáció elemzésének módszereiről

 

158. szám (2017. január) >>>

Háy János: A lángoló oszlop (Petőfi Sándor)

 

2016

157. szám (2016. december) >>>

Kovács Flóra: Szembenézések (A meglátások Tamási Áron Szűzmáriás királyfi című művében)

 

156. szám (2016. október) >>>

Szilasi László: „Maga a látvány” (Baka István: Egy csepp méz, 1993)

 

155. szám (2016. június) >>>

Balogh Gergő: A paródia mint materiális fordítás (Az Így írtok ti poétikai működésmódjának kérdéséhez) [Karinthy Frigyes]

 

154. szám (2016. május) >>>

Nyerges Gábor Ádám: „Mindenki meghal, igen” (Orbán Ottó Magyar rekviemje)

 

153. szám (2016. április) >>>

Marton János: Miért nem a legjobb Egri csillagokat adják ki több mint ötven éve? [Gárdonyi Gáza]

 

152. szám (2016. február) >>>

Mercs István: Sárkányos asszonyok és Móricz Zsigmond (Móricz Zsigmond történelemábrázolásáról a Báthoryakról szóló novelláinak ürügyén)

 

2015

151. szám (2015. november) >>>

Háy János: Lebegő rémalak (Vörösmarty Mihály)

 

150. szám (2015. október) >>>

Debreczeni Attila: „szívére szorítja lélekben maga előtt lebegő magyar Dugonittsát” (Dugonics András Etelkája a 18. század végén)

 

150. szám (2015. szeptember) >>>

Borsodi L. László: Baka István kései verseinek számvetés-maszkjai önértelmezés (A Háry János búcsúpohara című versciklusban)

 

149. szám (2015. június) >>>

Tarján Tamás: „Futók, ugrók, mászók, csúszók” (Szép Ernő sportversei és a játékmotívum)

 

148. szám (2015. március) >>>

Kovács Flóra: A választék kísértése (Szilágyi Domokos Megvert az Isten című kézirattöredékéről)

 

2014

147. szám (2014. november) >>>

Kenyeres Zoltán: Szomory Dezső: Alice, a jó gyilkos

 

146. szám (2014. március) >>>

Medgyes Sándor: Tóth Árpád Arad és Hej, Debrecen… című versének identitáskereső mozzanatai

 

2013

146. szám (2013. december) >>>

Takács Dániel: Tandori Dezső: A verébfélék katedrálisa (Műértelmezés: történelem, és ami mellette nincsen)

 

145. szám (2013. november) >>>

Lanczkor Gábor: Templom a templom: Juhász Gyula fekete Máriája

 

144. szám (2013. október) >>>

Alföldy Jenő: Két változat egy témára (A tárgyias líra korlátlan lehetőségei [Babits Mihály és Weöres Sándor szonettje a kovácsistenről])

 

143. szám (2013. szeptember) >>>

Mórocz Gábor: Egy narratíva „varázstalanítása” (Örley István A Flocsek bukása című novellája)

 

142. szám (2013. május) >>>

Sinka Annamária: Valóban régimódi a Régimódi? (Archi‐, inter‐ és intratextuális viszonyok Szabó Magda Régimódi történetében)

 

141. szám (2013. április) >>>

Hernádi Mária: Angyalok a házban (Nemes Nagy Ágnes: A lovak és az angyalok)

 

140. szám (2013. február) >>>

Nyilasy Balázs: Három századeleji novellaciklus (Krúdy Gyula: Szindbád; Lovik Károly: Egy elkésett lovag; Cholnoky Viktor: Trivulzió)

 

2012

139. szám (2012. december) >>>

Herczeg Ákos: A hagyomány újraíródása a modernség korszakküszöbén (Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…)

 

138. szám (2012. november) >>>

Tarján Tamás: Visszavarázsolt birtok (A gyerekfigura Mándy Iván műveiben)

 

137. szám (2012. október) >>>

Sághy Miklós A Sorstalanság Hollywoodba megy (avagy arról: miképpen csúszik ki a túlélők mindinkább gyengülő kezéből Auschwitz emléke [Kertész Imre: Sorstalanság; Koltai Lajos: Sorstalanság])

 

136. szám (2012. június) >>>

Cservenka Ferenc – Porvai Gergely A Vörös Rébék értelmezési rétegei [Arany János]

 

135. szám (2012. május) >>>

Balázs Mihály: Jan Kochanowski és Balassi Bálint

 

134. szám (2012. április) >>>

Fried István: Adam Mickiewicz olvasása közben

 

133. szám (2012. március) >>>

Térey János: Magyar Melancholia (Úton Berzsenyihez)

 

132. szám (2012. február) >>>

Lackfi János: Nyelvi robbanásveszély (avagy továbbdúdolni a voltat)

 

2008

131. szám (2008. november) >>>

Vadai István: A lírai én Tóth Árpád Meddő órán című költeményéről

 

130. szám (2008. október) >>>

Nyilasy Balázs: A Kárpáthy Zoltán románcossága, humora és angyalisága (A mű romance-jellege [Jókai Mór])

 

129. szám (2008. május) >>>

Fenyő D. György: Hol a haza? (Parti Nagy Lajos: Szívlapát [holaha zanzák])

 

128. szám (2008. április) >>>

N. Horváth Béla: A szerelem nyelve(i) (József Attila: Óda)

 

127. szám (2008. március) >>>

Vadai István: A részeges gőte (Örkény István: In memoriam Dr. K. H. G. című egyperceséről)

 

126. szám (2008. február) >>>

Árpás Károly Csak olvasni (szabad) Rejtőt? (Egy dilógia körüljárása)

 

125. szám (2008. január) >>>

Baranyai Norbert: Család, falu, nemzet (Az emlékezés színterei az Életem regényében) [Móricz Zsigmond]

 

2007

124. szám (2007. december) >>>

Nyilasy Balázs: Az új földesúr mint komikus-humoros romance [Jókai Mór]

 

123. szám (2007. november) >>>

Sipos Lajos: Újraolvasó (Babits Mihály: A lírikus epilógja és az In Horatium)

 

122. szám (2007. október) >>>

Vadai István: Jég (Szabó Lőrinc szonettjéről)

 

121. szám (2007. május) >>>

Nyilasy Balázs: A Mikszáth Kálmán-i komikus románc és a versek

 

120. szám (2007. április) >>>

Vadai István: A vakondag értelme (Pesti Gábor fabulájáról)

 

119. szám (2007. február) >>>

Fabulya Andrea: Útvesztőben (Észrevételek Petri György Öt tétel című költeményének D. tételéhez)

 

118. szám (2007. január) >>>

Fenyő D. György Egy ballada rétegei (Arany János: Bor vitéz)

 

2006

117. szám (2006. december) >>>

Vadai István: Távolodó nyár (Berzsenyi Dániel: A’ közelítő tél című verséről)

 

116. szám (2006. november) >>>

Vasy Géza: Az 1956-os forradalom egyik szellemi előkészítője: Illyés Gyula

 

115. szám (2006. október) >>>

Tverdota György: A Medvetánc kötet születése [József Attila]

 

114. szám (2006. május) >>>

Ócsai Éva: Mese a legyőzhetetlen sárkányról és egy megváltatlan Pusztaországról (Weöres Sándor: Octopus avagy Szent György és a sárkány históriája)

 

113. szám (2006. április) >>>

Urbanik Tímea: „a lényeget nyomozó metszetek egyik utolsó állomása” (Mészöly Miklós Hamisregénye)

 

112. szám (2006. március) >>>

Vadai István: „Ropp, csatt, patt!” (A lírikus Tinódi)

 

111. szám (2006. február) >>>

Tálasi István: Charles Baudelaire: Esti harmónia

 

110. szám (2006. január) >>>

Sághy Miklós: A tekintet hatalma (A filmszakadás mint reflexív funkció Mándy Iván Diákszerelem című novellájában)

 

2005

109. szám (2005. december) >>>

Hankovszky Tamás: Az alázat etikája és esztétikája (Pilinszky János: In memoriam F. M. Dosztojevszkij)

 

108. szám (2005. október) >>>

Lengyel Zoltán: Az igazság félreértelmezései és a tanúság lehetősége Franz Kafka regényvilágában

 

107. szám (2005. május) >>>

Vadai István: A fűnyírógép (idebenn) (József Attila: Osztás után című verséről)

 

105. szám (2005. április) >>>

Alföldy Jenő: Személyes és közös múlt (József Attila: A Dunánál)

 

104. szám (2005. március) >>>

Vadai István: Sok-sok sütemény (Tandori Dezső: Egy Kosztolányi-vers című költeményéről)

 

103. szám (2005. február) >>>

Hernádi Mária: „És lélegeztek mindaketten” (Nemes Nagy Ágnes: Éjszakai tölgyfa)

 

2004

102. szám (2004. december) >>>

Cserjés Katalin: Motívumok áttűnése: „rá-olvasás” (Hajnóczy Péter: Pókfonál [szövegelemzés])

 

102. szám (2004. november) >>>

Vasy Géza: „Hol zsarnokság van” (Az ötvenes évek és a magyar irodalom)

 

101. szám (2004. október) >>>

Alföldy Jenő: Egy hajdani-örök nő – ma (Weöres Sándor: Psyché)

 

100. szám (2004. május) >>>

Vadai István: Egy hiányzó hattyú (Balassi Bálint Aenigma című verséről)

 

99. szám (2004. április) >>>

Orcsik Roland: A nyelv útvesztői Mészöly Miklós Saulusában

 

98. szám (2004. március) >>>

Borsodi L. László: „Csak a szavak már nem maradt más” (Baka István Gecsemáné című verséről)

 

97. szám (2004. február) >>>

Alföldy Jenő: Önarckép háttérrel (Csoóri Sándor: Vadfiú hajjal)

 

96. szám (2004. január) >>>

Hankovszky Tamás: A megváltott lét hermeneutikája (Pilinszky János: Címerem)

 

2003

95. szám (2003. december) >>>

Vadai István: Az albatroszok fészekrakása (Egy Kosztolányi-vers utóélete)

 

94. szám (2003. november) >>>

Pozsvai Györgyi: A rivalizáló rucák (Petelei István A játék című ironikus novellájáról)

 

93. szám (2003. október) >>>

Árpás Károly: Egy sikerdarab titka (Spiró György: Az imposztor)

 

92. szám (2003. május) >>>

Cserjés Katalin: Da capo al fine (Hajnóczy Péter egy hátrahagyott novellájáról)

 

91. szám (2003. április) >>>

Hernádi Mária: A mondhatatlanra nyíló ablak (Ottlik Géza: Minden megvan)

 

90. szám (2003. március) >>>

Alföldy Jenő: „Pokolzajt zavaró harci jaj” (Illyés Gyula: Bartók)

 

89. szám (2003. február) >>>

Vadai István: A félrecsúszott nyakkendő (Megjegyzések Juhász Gyula: Anna örök című verséről)

 

88. szám (2003. január) >>>

Vasy Géza: A Szarvas-ének – és a hozzá vezető út [Juhász Ferenc]

 

2002

87. szám (2002. december) >>>

Sánta Gábor „Az voltam én. A létszámfölösleg” (Mándy Iván Csutak-történetei)

 

86. szám (2002. november) >>>

Alföldy Jenő: A lelkiismeret szava (Illyés Gyula: Pihegő)

 

85. szám (2002. október) >>>

Vadai István: „Szenvedni annyi, mint diadalt aratni” (Babits Mihály Psychoanalysis Christiana című verséről)

 

84. szám (2002. május) >>>

Vasy Géza Tíz metszet egy regényről (Jókai Anna: Napok)

 

83. szám (2002. április) >>>

Tverdota György: A tizenkettedik (Korszerűtlen elmélkedések József Attila Eszmélet-ciklusának XII. verséről)

 

82. szám (2002. március) >>>

Vadai István: A kétéltű költő (Csokonai Vitéz Mihály)

 

81. szám (2002. február) >>>

H. Nagy Péter Az innováció-kényszer kiiktatása (Ady Endre: Sípja régi babonának)

 

80. szám (2002. október) >>>

Vadai István Az érvényes mérce (Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas)

 

2001

79. szám (2001. december) >>>

Milbacher Róbert: Az Előszó egy lehetséges értelmezése [Vörösmarty Mihály]

 

78. szám (2001. május) >>>

Vasy Géza: A beérkezés ígérete (Kormos István 1947-ben)

 

77. szám (2001. április) >>>

Vadai István: Megkétszerezett magány (Ady Endre két versének összehasonlító elemzése)

 

76. szám (2001. március) >>>

Balogh Tamás: „Műszereik segítségével állandóan figyelni fognak” (Karinthy Frigyes: Utazás Faremidóba)

 

75. szám (2001. február) >>>

Árpás Károly: Mire tanít a Virágos katona? (Magatartásminták Gion Nándor regényében)

 

74. szám (2001. január) >>>

Bordás Sándor: „…»árnyék« rajtunk és bennünk” (A mesehagyomány szerepe Csáth Géza prózájában)

 

2000

73. szám (2000. december) >>>

Vadai István: Játék Karácsonykor (Nagy László karácsonyi versének értelmezése)

 

72. szám (2000. november) >>>

Kiss László: Párhuzamos „szövegváltozatok” és műreflexió (Kosztolányi Dezső Kis dráma a ruhatárban című novellájáról)

 

71. szám (2000. október) >>>

Sánta Gábor: Tüske vár [Fekete István]

 

70. szám (2000. május) >>>

Sánta Gábor: Mikor keletkezett a János vitéz? [Petőfi Sándor]

 

69. szám (2000. április) >>>

Balogh Tamás: „Csak férfi és nõ van” (Karinthy Frigyes: Capillária)

 

68. szám (2000. március) >>>

Vadai István Tükörben tükröződő tükör [Petőfi Sándor]

 

67. szám (2000. február) >>>

Vasy Géza: Elszakadás és megkötöttség (Egy motívumkör Csoóri Sándor költészetében)

 

66. szám (2000. január) >>>

Alföldy Jenő: Visszájáról a teljesség – Pilinszky: a remény eretneke (Adalékok az Apokrif elemzéséhez)

 

1999

65. szám (1999. december) >>>

Huba Márk: Az előszó, és ami mögötte van

 

64. szám (1999. november) >>>

Kiss László: Antinómia és egység – Egy elbeszélői pozíció fejlődése egy „igazság-novellában” (Kosztolányi Dezső Paulina című novellájáról)

 

63. szám (1999. október) >>>

Széles Klára: Mit látsz Lászlóffy Aladár íróasztalán?

 

62. szám (1999. szeptember) >>>

Vadai István: Bóbita [Weöres Sándor]

 

61. szám (1999. május) >>>

Alföldy Jenő: Ágh István és költői családfája

 

60. szám (1999. április) >>>

Vadai István: A Kidron patakon túl (Pilinszky János: Négysoros)

 

59. szám (1999. március) >>>

Novák Anikó: Szerepek vagy rejtőzködések (Viktor Szosznora Ősz Mihajlovszkojében c. verse és Baka István fordítása)

 

58. szám (1999. február) >>>

Hász-Fehér Katalin: „akármi egyéb, csak víg eposz nem” (Arany János: Az elveszett alkotmány)

 

57. szám (1999. január) >>>

Milbacher Róbert: A szelíd farkas és a bárányos róka (Petőfi esete Vörösmartyval meg a babérral

 

1998

56. szám (1998. december) >>>

Debreczeni Attila: A „kötött ihletek” költője (Fazekas Mihály: Cs. et F.)

 

55. szám (1998. november) >>>

Tverdota György: József Attila: Flóra 1. Hexaméterek

 

54. szám (1998. október) >>>

Kelemen Zoltán: Krúdy Gyula „királyregényei”

 

53. szám (1998. május) >>>

Tamás Ferenc Kosztolányi Dezső: Ilonka

 

52. szám (1998. április) >>>

Szigeti Lajos Sándor: „Te is megháromszorozódsz előttem” (Tükörszonettek és triptichonok Baka István lírájában)

 

51. szám (1998. március) >>>

Hász-Fehér Katalin Az apostol körül [Petőfi Sándor]

 

50. szám (1998. február) >>>

Tarján Tamás: A hold ezüstje (Balázs Béla drámáiról)

 

49. szám (1998. január) >>>

Szabados György: Árpád írói (Vörösmarty és előzményei)

 

1997

48. szám (1997. december) >>>

N. Horváth Béla: A költő hasztalan vonít (József Attila: Ős patkány terjeszt kórt…)

 

47. szám (1997. november) >>>

Szigeti Lajos Sándor: „Ki titkaidat tudtam” (Babits Mihály: Jónás könyve)

 

46. szám (1997. október) >>>

Z. Szalai Sándor: Önarckép történelmi háttérrel (Gárdonyi Géza Egri csillagok és A láthatatlan ember című regényének elemzése)

 

45. szám (1997. szeptember) >>>

Danyi Magdolna: Kezdjük a „költészettel” Orbán Ottó Táncoló Siva versének szövegelméleti elemzéséhez

 

44. szám (1997. május) >>>

Vadai István: Tandori Dezső: Halottas urna két füle e. e. cummings magángyűjteményéből

 

43. szám (1997. április) >>>

Cs. Varga István: Radnóti Miklós: Nem tudhatom…

 

42. szám (1997. március) >>>

Vörös László: Madách Imre: Az ember tragédiája

 

41. szám (1997. február) >>>

Erdődy Edit: Mándy Iván: A viking sisak

 

40. szám (1997. január) >>>

Hász-Fehér Katalin: A vígjáték és a regény párbeszéde (Mikszáth: A Noszty fiú esete Tóth Marival)

 

1996

39. szám (1996. december) >>>

Aczél Géza: Termő avantgárd (Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek)

 

38. szám (1996. november) >>>

Alföldy Jenő: Értelmes szem – ihletett szó (Csanádi Imre: Írott képek)

 

37. szám (1996. október) >>>

Hász-Fehér Katalin: A szemlélődő elbeszélői szerepkör Arany balladáiban

 

36. szám (1996. szeptember) >>>

Árpás Károly: What’s Hecuba to him, or he to Hecuba… (Baka István Helsingőr című verséről)

 

35. szám (1996. május) >>>

Sánta Gábor: „Nem élhetek Pest nélkül” (Krúdy Gyula Budapestje)

 

34. szám (1996. április) >>>

Lukácsy Sándor: A prédikáció mint irodalom

 

33. szám (1996. március) >>>

Szajbély Mihály: Vörösmarty Mihály elhamvadt versei

 

32. szám (1996. február) >>>

Vadai István: „Kötve vagy, szerencse, az én lábomhoz…” (Megjegyzések Zrínyi Miklós eposzához)

 

31. szám (1996. január) >>>

Péter László: Tömörkény „egypercesei”

 

1995

30. szám (1995. december) >>>

Debreczeni Attila: A mulandóság „megszelídítése” (Csokonai, Háfiz és a sírhalom-motívum)

 

29. szám (1995. november) >>>

Alföldy Jenő: A létezés ihlete (Nemes Nagy Ágnes költészete)

 

28. szám (1995. október) >>>

Tamás Ferenc: Irodalmunk a középkorban

 

27. szám (1995. szeptember) >>>

Lukácsy Sándor: A csekei költő (Kölcsey Ferenc)

 

26. szám (1995. május) >>>

Olasz Sándor: A regényíró Kosztolányi

 

25. szám (1995. április) >>>

Vasy Géza: Orpheus és Yorick (Kormos István költészetéről)

 

24. szám (1995. március) >>>

Levendel Júlia: Tükör által (A lírikus Kosztolányi)

 

23. szám (1995. február) >>>

Borbély Sándor: Lélektől lélekig (Vázlat Tóth Árpád portréjához)

 

22. szám (1995. január) >>>

Vadai István: „Forr gerjedt elmémre, mint hangyafészekre, sok új vers…” (Balassi Bálint saját kezű versfüzéréről)

 

1994

21. szám (1994. december) >>>

Lukácsy Sándor: Petőfi-mozaik

 

20. szám (1994. november) >>>

Tandori Dezső: A lírikus Berzsenyi (?)

 

19. szám (1994. október) >>>

Csűrös Miklós: Harc az ünnepért (Kísérlet Szabó Lőrincről)

 

18. szám (1994. szeptember) >>>

Szigeti Lajos Sándor: Ritmus és létélmény (Kosztolányi és Radnóti)

 

17. szám (1994. május) >>>

Szekér Endre: A mai magyar költészet stílusáról

 

16. szám (1994. április) >>>

N. Horváth Béla: A lírikus Babits

 

15. szám (1994. március) >>>

Alföldy Jenő: Doktor Senky, a világteremtő (Weöres Sándorról)

 

14. szám (1994. február) >>>

Széles Klára: Kortárs magyar irodalom (Próza)

 

13. szám (1994. január) >>>

Széles Klára: Kortárs magyar irodalom (Líra)

 

1993

12. szám (1993. december) >>>

Levendel Júlia: Az ember közben villanyszerelő (Karinthy Frigyesről)

 

11. szám (1993. november) >>>

Erdődy Edit: Örkény István két drámája (Tóték, Macskajáték)

 

10. szám (1993. október) >>>

Péter László: Juhász Gyula hálójából (Versmagyarázatok)

 

9. szám (1993. szeptember) >>>

Görömbei András: „…de a vers Pelikán” (Vázlat Nagy László költészetéről)

 

8. szám (1993. május) >>>

Sándor Iván: A százhetven éve fel nem fedezett Bánk bán [Madách Imre]

 

7. szám (1993. április) >>>

Cserjés Katalin: Üstökös-ember, Mont Blanc-ember (Vajda János)

 

6. szám (1993. március) >>>

Görömbei András: „Mégis győztes, mégis új és magyar” (Vázlat Ady Endre költészetéről)

 

5. szám (1993. február) >>>

Árpás Károly: Jókai szerelmi háromszögei

 

4. szám (1993. január) >>>

Horgas Béla: Tűnő istenkedés (Radnóti Miklósról)

 

1992

3. szám (1992. december) >>>

Tüskés Tibor: Költészet és metafizika (Pilinszky Jánosról)

 

2. szám (1992. november) >>>

Imre László: Az ismeretlen Arany (Gondolatok Zách Klára ürügyén)

 

1. szám (1992. október) >>>

Levendel Júlia: Szeressetek szilajon (József Attiláról)

 2021.04.21 - tiszatáj

TVERDOTA GYÖRGY: HAGYOMÁNY ÉS LELEMÉNY
Kiemelkedően fontos tanulmánykötet jelent meg éppen két éve. Nagy időhatárokat fog egybe, harminc év terméséből állt össze. Az esetleges rossz nyelvek igyekezetét állítsuk meg rögtön. A gyűjtemény nem egy egyébként létező – tipikus – igyekezet terméke, hogy egy szerzőnek legyen sok év után, akár régi szövegekből is, újból egy kötete. Az egész itt lényegesen nagyobbat ad ki, mint az egyes tanulmányok sejtetnék… – SZÉCHENYI ÁGNES KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.17 - tiszatáj

THE FATHER 
Mielőtt bárki kedvét szegné az esetleges teatralitás, nyugodtak lehetünk: Zeller színdarab-adaptációja nemcsak a formai gyerekbetegségektől szabadul meg, hanem egy tematikai irányzat kurrens csúcsdarabjává is avanzsál… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.16 - tiszatáj

Székely Örs szerény költő, még nincs Wikipédia-szócikke se, de pár adat összegyűjthető róla. 1992. május 7-én született Kolozsváron. Brassóban zeneiskolában tanult, majd a Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar-német tanári alapszakos hallgatója volt, a mesterképzést viszont már az ELTÉ-n végezte esztétikán. Jelenleg a doktori disszertációját írja. Tanulmányai mellett volt kántor, alkalmi tudósító vagy service desk agent, ez utóbbi akármit is jelentsen… – BÍRÓ-BALOGH TAMÁS LAUDÁCIÓJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.15 - tiszatáj

SYPORCA WHANDAL: VÁKUUM CÍMŰ TÁNC- ÉS PERFORMANCE FOTÓI KAPCSÁN
A szavak elmerültek benne… A bennfentes (mégis független) nézőpontok koncentrált köröket, spirális érzeteket gerjesztettek… A mozdulatok fázisai befelé szakadtak, tér-tágító gondolatokat teremtettek, változatosan és visszatérően sokszorozták önmagukat…

Tovább olvasom >>>
2021.04.15 - tiszatáj

SUSANNA CLARKE: PIRANESI
A regényben megjelenő belső és intertextuális utalások valójában már Piranesi nevében benne rejlenek. Nemcsak a Másik neve válik beszédessé, hanem a narrátoráé is, hiszen utal Giovanni Battista Piranesire, egy olasz építészre, rajzművészre, akinek rajzai hasonlóak a Clarke által megálmodott Csarnokokhoz, mindez pedig egy újabb külső referencia lehet az olvasók számára a kötet mélyebb megismeréséhez, értelmezéséhez… – BORBÍRÓ ALETTA KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.14 - tiszatáj

DRY CLEANING: NEW LONG LEG
Kötelességemnek érzem azzal kezdeni, hogy annak, amit az angol Dry Cleaning zenekar csinál, tulajdonképpen nem kellene működnie – nem is úgy működik, ahogy a mezei zenehallgató azt megszokhatta kedvenc A- vagy épp Zs-listás Spotify-előadóitól. A londoni banda áprilisban megjelent debütáló albuma, a New Long Leg éppen azért érdekes annyira, mert az egyre görcsösebb pózokba merevedő gitározós-éneklős zenekarok világában egyszerre zavar össze, villanyoz fel, érint meg, és gondolkodtat el arról, milyen is a lesújtó mindennapok felemelő popzenéje 2021-ben… – NAGY AMBRUS KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.12 - tiszatáj

Borsi Bálint, Fekete Vince, Fellinger Károly, Gerevich András, Jász Attila, Kiss Anna, Markó Béla, Siska Péter, Szálinger Balázs, Veszelka Attila versei
Grecsó Krisztián, Petrik Iván prózája
„Hogy, ha a csend…” (Szabó Csaba Hölderlin-nyersműfordításai és kommentárjai)
Tanáralakok Németh László, Márai Sándor műveiben (Ifj. Sipka Sándor, Szilágyi Zsófia tanulmányai)
Tiszatáj Diákmelléklet, újra: Hansági Ágnes: Mit jelent ma Jókait olvasni?

Tovább olvasom >>>
2021.04.10 - tiszatáj

KARINTHY GÁBOR ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEI
Ha az olvasó egy olyan költő kötetét veszi a kezébe, amelyik harminc-negyven évvel ezelőtt bizonyos újdonsággal és máig érvényes hatással volt rá, akkor kétféle szempont érvényesül a versek olvasása közben. A félelem vagy csak óvatosság, hogy ennyi idő elteltével vajon ugyanazt az elragadtatást, ugyanazokat az érzelmeket éli újra át, vagy pedig a szöveg már nem talál benne olyan mély visszhangra, az irodalmi köznyelv, az olvasók ízlése megváltozott, és a relevancia helyett inkább irodalomtörténeti meghatározásra kényszerül… – SÁNTHA JÓZSEF KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Normal Gergely: KörletellenőrzésJanáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő