08.04.
| Törzsasztal Műhely – Irodalmi minisorozat a Grand Caféban – Negyedik epizód >>>
07.29.
| THEALTER 2021: fókuszban a színházi sokszínűség és a fiatal alkotók >>>
07.29.
| THEALTER 30(+1) színháztudományi konferencia >>>
07.28.
| Törzsasztal Műhely – Irodalmi minisorozat a Grand Caféban – Harmadik epizód >>>
07.23.
| Legéndy Jácint performanszai a 101 Klubban DJ Cuvious partisorozatán belül – Nightclub in the Sky >>>
07.22.
| Grand Café – Ráolvasás 07. – Halász Rita: Mély levegő >>>
07.10
| Héthatár: itt a környezettudatos művészeti fesztivál >>>
06.30.
| Grand Café – Gurubi Ágnes Szív utca című regényének bemutatója >>>
06.19.
| A Tricikli Fesztivál részletes programja >>>
06.09
| Grand Café – Ráolvasás 06. – Krusovszky Dénes: Áttetsző viszonyok >>>
 TiszaLINE Szalon

07.22.
| Szeged középkori városmagját találták meg a Móra-múzeum régészei >>>
05.17.
| Középiskolások irodalomról – szóval, képpel >>>
06.03.
| Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!) >>>
06.03.
| Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei) >>>
06.02.
| Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája) >>>
06.04.
| Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017) >>>
04.28.
| Előkerültek Pilinszky álmai >>>
04.27.
| PesText 2021 – Négyszázezer forint összdíjazású irodalmi pályázat >>>
04.26.
| A nomádok földje kapta a legjobb film Oscarját >>>
| Tandori Dezső: Szellem és félálom >>>

Bék Timur, Horváth Eve, Juhász Róbert, Marczinka Csaba, Nagy Zalán, Tóth Réka Ágnes, Vasas Tamás versei
Abafáy-Deák Csillag, Szilágyi Zsófia Emma, Szilágyi-Nagy Ildikó, Totth Benedek prózája
Zalán Tibor drámája
Végel László naplórészletei
Fried István, Kovács Krisztina tanulmányai
Bazsányi Sándor, Urbanik Tímea Mészöly Miklósról

>>>

VERSENY A SZEGEDI EGYETEM FENNÁLLÁSÁNAK
100. ÉVFORDULÓJÁRA
Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola magyar nyelv és irodalom munkaközössége áprilisban irodalmi vetélkedővel ünnepelte a Szegedi Tudományegyetem kettős – a szegedi egyetem létrejöttének 100 éves, illetve a szegedi „összegyetem” megalakulásának 20 éves – évfordulóját. Az eseményhez kapcsolódóan a gimnázium az elmúlt év őszén 3 fordulós irodalmi pályázatot hirdetett középiskolás diákok számára […]

>>>

A Tiszatáj diákmellékletei
2019.01.21 - tiszatáj

Mutató

Ady Endre 6, 77, 81, 139, 172

Ágh István 61

Arany János 2, 37, 58, 118, 136

Babits Mihály 16, 47, 85, 123, 144, 169

Baka István 36, 52, 59, 98, 150, 156

Balassi Bálint 22, 100, 135

Balázs Béla 50

ballada 170, 171

Baudelaire, Charles 111

Berzsenyi Dániel 20, 117, 133

brit irodalom 170, 171

Cholnoky Viktor 140, 161

Csanádi Imre 38

Csáth Géza 74, 162

Csokonai Vitéz Mihály 30, 82

Csoóri Sándor 67, 97

Dugonics András 150

előszó 65

Eszterházy Péter 167

Fazekas Mihály 56

Fekete István 71

Gárdonyi Géza 46, 153

Gion Nándor 75

Hajnóczy Péter 92, 102

Illyés Gyula 86, 90, 116

irodalmi adaptáció 159

Jókai Anna 84

Jókai Mór 5, 124, 130

Joyce, James 160

József Attila 1, 48, 55, 83, 105, 107, 115,
128, 163

Juhász Ferenc 88

Juhász Gyula 10, 89, 145, 172

Kafka, Franz 108

Karinthy Frigyes 12, 69, 76, 155

Kassák Lajos 39

Kertész Imre 137

Kochanowski, Jan 135

Koltai Lajos 137

Kormos István 25, 78

kortárs magyar líra 13, 17

kortárs magyar próza 14

Kosztolányi Dezső 18, 24, 26, 53, 64,
72, 95

Kölcsey Ferenc 27, 80

középkori irodalom 28

Krúdy Gyula 35, 54, 140

Lászlóffy Aladár 63

Lovik Károly 140

Madách Imre 8, 42

Mándy Iván 41, 87, 110, 138

Mészöly Miklós 99, 113

Mickiewicz, Adam 134

Mikszáth Kálmán 40, 121

Móricz Zsigmond 125 152

Nagy László 9, 73

Nemes Nagy Ágnes 29, 103, 141

nyelv és irodalom 132

Oravecz Imre 164

Orbán Ottó 45, 154

Ottlik Géza 91

Örkény István 11, 127

Örley István 143

ötvenes évek irodalma 102

Papp András 173

Parti Nagy Lajos 129

Pásztor Béla 166

Paul Gauguin 172

Pesti Gábor 120

Petelei István 94

Petőfi Sándor 21, 51, 57, 68, 70, 158

Petri György 119

Pilinszky János 3, 60, 66, 96, 109

prédikáció 34

Radnóti Miklós 4, 18, 43

Rejtő Jenő 126

Salinger, J. D. 165

Spiró György 93

Szabó Lőrinc 19, 122

Szabó Magda 142

Szép Ernő 149

Szilágyi Domokos 148

Szomory Dezső 147

Szosznora, Viktor 59

Takács Zsuzsa 168

Tamási Áron 157

Tandori Dezső 44, 104, 146, 172

Térey János 173

Tinódi Lantos Sebestyén 112

Tóth Árpád 23, 131, 146

Tömörkény István 31

Vajda János 7

Vörösmarty Mihály 33, 57, 79, 49, 151

Weöres Sándor 15, 62, 101, 114, 144

Zrínyi Miklós 32

 

2020

173. szám (2020. március) >>>

Borbíró Aletta: „A fönti kéz: kongat egyszerre kint-bent…” (Papp András és Térey János Kazamaták című drámájának értelmezése a térpozíciók szempontjából)

 

172. szám (2020. február) >>>

Debreceni Balázs: Gauguin-triptichon (Paul Gauguin hatása Ady Endre, Juhász Gyula és Tandori Dezső költészetére)

 

2019

171. szám (2019. május) >>>

Fogarasi György: A ballada a brit hagyományban: a romantikától napjainkig

 

170. szám (2019. április) >>>

Fogarasi György: A ballada a brit hagyományban: a középkortól a XVIII. századig

 

169. szám (2019. február) >>>

Sebők Melinda: Filozófiai kérdések, műfaji-formai sokszínűség Babits Mihály Levelek Iris koszorújából című kötetében

 

2018

168. szám (2018. november) >>>

Szalagyi Csilla: A lélek imádása (Takács Zsuzsa emlékezés-gyakorlatai)

 

167. szám (2018. szeptember) >>>

Lőrincz Csongor: „nem valaminek a hiányát akartam evvel jelölni” (A hallgatás alakzatai Eszterházy Péter korai prózájában)

 

166. szám (2018. május) >>>

Kőbányai János: Magányos magyar kozmosz (Pásztor Béla és költészete)

 

165. szám (2018. március) >>>

Herceg Lilla: Egy újrafordítás kérdései (J. D. Salinger regényének két magyar nyelvű fordítása)

 

164. szám (2018. február) >>>

Miklya Zsolt: Szótár MMM-játékmódban (Értelmezési kísérlet Oravecz Imre: Máshogy mindenki más című kötetéhez)

 

2017

163. szám (2017. november) >>>

Háy János: Az utolsó messiás (József Attila)

 

162. szám (2017. október) >>>

Kis Petronella: Műfajok keresztmetszetében (A dráma árnyalatai Csáth Géza Hamvazószerda című művében)

 

161. szám (2017. szeptember) >>>

Gintli Tibor: Kalandorból elbeszélő (Cholnoky Viktor korai Amanchich-novelláinak poétikai alakulástörténetéről)

 

160. szám (2017. június) >>>

Kelemen Zoltán: Az Ulysses mint az Osztrák– Magyar Birodalom utolsó nagy művészeti produktuma (Ferenc József és Leopold Bloom koronázása) [James Joyce]

 

159. szám (2017. április) >>>

Sághy Miklós: Az irodalmi adaptáció elemzésének módszereiről

 

158. szám (2017. január) >>>

Háy János: A lángoló oszlop (Petőfi Sándor)

 

2016

157. szám (2016. december) >>>

Kovács Flóra: Szembenézések (A meglátások Tamási Áron Szűzmáriás királyfi című művében)

 

156. szám (2016. október) >>>

Szilasi László: „Maga a látvány” (Baka István: Egy csepp méz, 1993)

 

155. szám (2016. június) >>>

Balogh Gergő: A paródia mint materiális fordítás (Az Így írtok ti poétikai működésmódjának kérdéséhez) [Karinthy Frigyes]

 

154. szám (2016. május) >>>

Nyerges Gábor Ádám: „Mindenki meghal, igen” (Orbán Ottó Magyar rekviemje)

 

153. szám (2016. április) >>>

Marton János: Miért nem a legjobb Egri csillagokat adják ki több mint ötven éve? [Gárdonyi Gáza]

 

152. szám (2016. február) >>>

Mercs István: Sárkányos asszonyok és Móricz Zsigmond (Móricz Zsigmond történelemábrázolásáról a Báthoryakról szóló novelláinak ürügyén)

 

2015

151. szám (2015. november) >>>

Háy János: Lebegő rémalak (Vörösmarty Mihály)

 

150. szám (2015. október) >>>

Debreczeni Attila: „szívére szorítja lélekben maga előtt lebegő magyar Dugonittsát” (Dugonics András Etelkája a 18. század végén)

 

150. szám (2015. szeptember) >>>

Borsodi L. László: Baka István kései verseinek számvetés-maszkjai önértelmezés (A Háry János búcsúpohara című versciklusban)

 

149. szám (2015. június) >>>

Tarján Tamás: „Futók, ugrók, mászók, csúszók” (Szép Ernő sportversei és a játékmotívum)

 

148. szám (2015. március) >>>

Kovács Flóra: A választék kísértése (Szilágyi Domokos Megvert az Isten című kézirattöredékéről)

 

2014

147. szám (2014. november) >>>

Kenyeres Zoltán: Szomory Dezső: Alice, a jó gyilkos

 

146. szám (2014. március) >>>

Medgyes Sándor: Tóth Árpád Arad és Hej, Debrecen… című versének identitáskereső mozzanatai

 

2013

146. szám (2013. december) >>>

Takács Dániel: Tandori Dezső: A verébfélék katedrálisa (Műértelmezés: történelem, és ami mellette nincsen)

 

145. szám (2013. november) >>>

Lanczkor Gábor: Templom a templom: Juhász Gyula fekete Máriája

 

144. szám (2013. október) >>>

Alföldy Jenő: Két változat egy témára (A tárgyias líra korlátlan lehetőségei [Babits Mihály és Weöres Sándor szonettje a kovácsistenről])

 

143. szám (2013. szeptember) >>>

Mórocz Gábor: Egy narratíva „varázstalanítása” (Örley István A Flocsek bukása című novellája)

 

142. szám (2013. május) >>>

Sinka Annamária: Valóban régimódi a Régimódi? (Archi‐, inter‐ és intratextuális viszonyok Szabó Magda Régimódi történetében)

 

141. szám (2013. április) >>>

Hernádi Mária: Angyalok a házban (Nemes Nagy Ágnes: A lovak és az angyalok)

 

140. szám (2013. február) >>>

Nyilasy Balázs: Három századeleji novellaciklus (Krúdy Gyula: Szindbád; Lovik Károly: Egy elkésett lovag; Cholnoky Viktor: Trivulzió)

 

2012

139. szám (2012. december) >>>

Herczeg Ákos: A hagyomány újraíródása a modernség korszakküszöbén (Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…)

 

138. szám (2012. november) >>>

Tarján Tamás: Visszavarázsolt birtok (A gyerekfigura Mándy Iván műveiben)

 

137. szám (2012. október) >>>

Sághy Miklós A Sorstalanság Hollywoodba megy (avagy arról: miképpen csúszik ki a túlélők mindinkább gyengülő kezéből Auschwitz emléke [Kertész Imre: Sorstalanság; Koltai Lajos: Sorstalanság])

 

136. szám (2012. június) >>>

Cservenka Ferenc – Porvai Gergely A Vörös Rébék értelmezési rétegei [Arany János]

 

135. szám (2012. május) >>>

Balázs Mihály: Jan Kochanowski és Balassi Bálint

 

134. szám (2012. április) >>>

Fried István: Adam Mickiewicz olvasása közben

 

133. szám (2012. március) >>>

Térey János: Magyar Melancholia (Úton Berzsenyihez)

 

132. szám (2012. február) >>>

Lackfi János: Nyelvi robbanásveszély (avagy továbbdúdolni a voltat)

 

2008

131. szám (2008. november) >>>

Vadai István: A lírai én Tóth Árpád Meddő órán című költeményéről

 

130. szám (2008. október) >>>

Nyilasy Balázs: A Kárpáthy Zoltán románcossága, humora és angyalisága (A mű romance-jellege [Jókai Mór])

 

129. szám (2008. május) >>>

Fenyő D. György: Hol a haza? (Parti Nagy Lajos: Szívlapát [holaha zanzák])

 

128. szám (2008. április) >>>

N. Horváth Béla: A szerelem nyelve(i) (József Attila: Óda)

 

127. szám (2008. március) >>>

Vadai István: A részeges gőte (Örkény István: In memoriam Dr. K. H. G. című egyperceséről)

 

126. szám (2008. február) >>>

Árpás Károly Csak olvasni (szabad) Rejtőt? (Egy dilógia körüljárása)

 

125. szám (2008. január) >>>

Baranyai Norbert: Család, falu, nemzet (Az emlékezés színterei az Életem regényében) [Móricz Zsigmond]

 

2007

124. szám (2007. december) >>>

Nyilasy Balázs: Az új földesúr mint komikus-humoros romance [Jókai Mór]

 

123. szám (2007. november) >>>

Sipos Lajos: Újraolvasó (Babits Mihály: A lírikus epilógja és az In Horatium)

 

122. szám (2007. október) >>>

Vadai István: Jég (Szabó Lőrinc szonettjéről)

 

121. szám (2007. május) >>>

Nyilasy Balázs: A Mikszáth Kálmán-i komikus románc és a versek

 

120. szám (2007. április) >>>

Vadai István: A vakondag értelme (Pesti Gábor fabulájáról)

 

119. szám (2007. február) >>>

Fabulya Andrea: Útvesztőben (Észrevételek Petri György Öt tétel című költeményének D. tételéhez)

 

118. szám (2007. január) >>>

Fenyő D. György Egy ballada rétegei (Arany János: Bor vitéz)

 

2006

117. szám (2006. december) >>>

Vadai István: Távolodó nyár (Berzsenyi Dániel: A’ közelítő tél című verséről)

 

116. szám (2006. november) >>>

Vasy Géza: Az 1956-os forradalom egyik szellemi előkészítője: Illyés Gyula

 

115. szám (2006. október) >>>

Tverdota György: A Medvetánc kötet születése [József Attila]

 

114. szám (2006. május) >>>

Ócsai Éva: Mese a legyőzhetetlen sárkányról és egy megváltatlan Pusztaországról (Weöres Sándor: Octopus avagy Szent György és a sárkány históriája)

 

113. szám (2006. április) >>>

Urbanik Tímea: „a lényeget nyomozó metszetek egyik utolsó állomása” (Mészöly Miklós Hamisregénye)

 

112. szám (2006. március) >>>

Vadai István: „Ropp, csatt, patt!” (A lírikus Tinódi)

 

111. szám (2006. február) >>>

Tálasi István: Charles Baudelaire: Esti harmónia

 

110. szám (2006. január) >>>

Sághy Miklós: A tekintet hatalma (A filmszakadás mint reflexív funkció Mándy Iván Diákszerelem című novellájában)

 

2005

109. szám (2005. december) >>>

Hankovszky Tamás: Az alázat etikája és esztétikája (Pilinszky János: In memoriam F. M. Dosztojevszkij)

 

108. szám (2005. október) >>>

Lengyel Zoltán: Az igazság félreértelmezései és a tanúság lehetősége Franz Kafka regényvilágában

 

107. szám (2005. május) >>>

Vadai István: A fűnyírógép (idebenn) (József Attila: Osztás után című verséről)

 

105. szám (2005. április) >>>

Alföldy Jenő: Személyes és közös múlt (József Attila: A Dunánál)

 

104. szám (2005. március) >>>

Vadai István: Sok-sok sütemény (Tandori Dezső: Egy Kosztolányi-vers című költeményéről)

 

103. szám (2005. február) >>>

Hernádi Mária: „És lélegeztek mindaketten” (Nemes Nagy Ágnes: Éjszakai tölgyfa)

 

2004

102. szám (2004. december) >>>

Cserjés Katalin: Motívumok áttűnése: „rá-olvasás” (Hajnóczy Péter: Pókfonál [szövegelemzés])

 

102. szám (2004. november) >>>

Vasy Géza: „Hol zsarnokság van” (Az ötvenes évek és a magyar irodalom)

 

101. szám (2004. október) >>>

Alföldy Jenő: Egy hajdani-örök nő – ma (Weöres Sándor: Psyché)

 

100. szám (2004. május) >>>

Vadai István: Egy hiányzó hattyú (Balassi Bálint Aenigma című verséről)

 

99. szám (2004. április) >>>

Orcsik Roland: A nyelv útvesztői Mészöly Miklós Saulusában

 

98. szám (2004. március) >>>

Borsodi L. László: „Csak a szavak már nem maradt más” (Baka István Gecsemáné című verséről)

 

97. szám (2004. február) >>>

Alföldy Jenő: Önarckép háttérrel (Csoóri Sándor: Vadfiú hajjal)

 

96. szám (2004. január) >>>

Hankovszky Tamás: A megváltott lét hermeneutikája (Pilinszky János: Címerem)

 

2003

95. szám (2003. december) >>>

Vadai István: Az albatroszok fészekrakása (Egy Kosztolányi-vers utóélete)

 

94. szám (2003. november) >>>

Pozsvai Györgyi: A rivalizáló rucák (Petelei István A játék című ironikus novellájáról)

 

93. szám (2003. október) >>>

Árpás Károly: Egy sikerdarab titka (Spiró György: Az imposztor)

 

92. szám (2003. május) >>>

Cserjés Katalin: Da capo al fine (Hajnóczy Péter egy hátrahagyott novellájáról)

 

91. szám (2003. április) >>>

Hernádi Mária: A mondhatatlanra nyíló ablak (Ottlik Géza: Minden megvan)

 

90. szám (2003. március) >>>

Alföldy Jenő: „Pokolzajt zavaró harci jaj” (Illyés Gyula: Bartók)

 

89. szám (2003. február) >>>

Vadai István: A félrecsúszott nyakkendő (Megjegyzések Juhász Gyula: Anna örök című verséről)

 

88. szám (2003. január) >>>

Vasy Géza: A Szarvas-ének – és a hozzá vezető út [Juhász Ferenc]

 

2002

87. szám (2002. december) >>>

Sánta Gábor „Az voltam én. A létszámfölösleg” (Mándy Iván Csutak-történetei)

 

86. szám (2002. november) >>>

Alföldy Jenő: A lelkiismeret szava (Illyés Gyula: Pihegő)

 

85. szám (2002. október) >>>

Vadai István: „Szenvedni annyi, mint diadalt aratni” (Babits Mihály Psychoanalysis Christiana című verséről)

 

84. szám (2002. május) >>>

Vasy Géza Tíz metszet egy regényről (Jókai Anna: Napok)

 

83. szám (2002. április) >>>

Tverdota György: A tizenkettedik (Korszerűtlen elmélkedések József Attila Eszmélet-ciklusának XII. verséről)

 

82. szám (2002. március) >>>

Vadai István: A kétéltű költő (Csokonai Vitéz Mihály)

 

81. szám (2002. február) >>>

H. Nagy Péter Az innováció-kényszer kiiktatása (Ady Endre: Sípja régi babonának)

 

80. szám (2002. október) >>>

Vadai István Az érvényes mérce (Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas)

 

2001

79. szám (2001. december) >>>

Milbacher Róbert: Az Előszó egy lehetséges értelmezése [Vörösmarty Mihály]

 

78. szám (2001. május) >>>

Vasy Géza: A beérkezés ígérete (Kormos István 1947-ben)

 

77. szám (2001. április) >>>

Vadai István: Megkétszerezett magány (Ady Endre két versének összehasonlító elemzése)

 

76. szám (2001. március) >>>

Balogh Tamás: „Műszereik segítségével állandóan figyelni fognak” (Karinthy Frigyes: Utazás Faremidóba)

 

75. szám (2001. február) >>>

Árpás Károly: Mire tanít a Virágos katona? (Magatartásminták Gion Nándor regényében)

 

74. szám (2001. január) >>>

Bordás Sándor: „…»árnyék« rajtunk és bennünk” (A mesehagyomány szerepe Csáth Géza prózájában)

 

2000

73. szám (2000. december) >>>

Vadai István: Játék Karácsonykor (Nagy László karácsonyi versének értelmezése)

 

72. szám (2000. november) >>>

Kiss László: Párhuzamos „szövegváltozatok” és műreflexió (Kosztolányi Dezső Kis dráma a ruhatárban című novellájáról)

 

71. szám (2000. október) >>>

Sánta Gábor: Tüske vár [Fekete István]

 

70. szám (2000. május) >>>

Sánta Gábor: Mikor keletkezett a János vitéz? [Petőfi Sándor]

 

69. szám (2000. április) >>>

Balogh Tamás: „Csak férfi és nõ van” (Karinthy Frigyes: Capillária)

 

68. szám (2000. március) >>>

Vadai István Tükörben tükröződő tükör [Petőfi Sándor]

 

67. szám (2000. február) >>>

Vasy Géza: Elszakadás és megkötöttség (Egy motívumkör Csoóri Sándor költészetében)

 

66. szám (2000. január) >>>

Alföldy Jenő: Visszájáról a teljesség – Pilinszky: a remény eretneke (Adalékok az Apokrif elemzéséhez)

 

1999

65. szám (1999. december) >>>

Huba Márk: Az előszó, és ami mögötte van

 

64. szám (1999. november) >>>

Kiss László: Antinómia és egység – Egy elbeszélői pozíció fejlődése egy „igazság-novellában” (Kosztolányi Dezső Paulina című novellájáról)

 

63. szám (1999. október) >>>

Széles Klára: Mit látsz Lászlóffy Aladár íróasztalán?

 

62. szám (1999. szeptember) >>>

Vadai István: Bóbita [Weöres Sándor]

 

61. szám (1999. május) >>>

Alföldy Jenő: Ágh István és költői családfája

 

60. szám (1999. április) >>>

Vadai István: A Kidron patakon túl (Pilinszky János: Négysoros)

 

59. szám (1999. március) >>>

Novák Anikó: Szerepek vagy rejtőzködések (Viktor Szosznora Ősz Mihajlovszkojében c. verse és Baka István fordítása)

 

58. szám (1999. február) >>>

Hász-Fehér Katalin: „akármi egyéb, csak víg eposz nem” (Arany János: Az elveszett alkotmány)

 

57. szám (1999. január) >>>

Milbacher Róbert: A szelíd farkas és a bárányos róka (Petőfi esete Vörösmartyval meg a babérral

 

1998

56. szám (1998. december) >>>

Debreczeni Attila: A „kötött ihletek” költője (Fazekas Mihály: Cs. et F.)

 

55. szám (1998. november) >>>

Tverdota György: József Attila: Flóra 1. Hexaméterek

 

54. szám (1998. október) >>>

Kelemen Zoltán: Krúdy Gyula „királyregényei”

 

53. szám (1998. május) >>>

Tamás Ferenc Kosztolányi Dezső: Ilonka

 

52. szám (1998. április) >>>

Szigeti Lajos Sándor: „Te is megháromszorozódsz előttem” (Tükörszonettek és triptichonok Baka István lírájában)

 

51. szám (1998. március) >>>

Hász-Fehér Katalin Az apostol körül [Petőfi Sándor]

 

50. szám (1998. február) >>>

Tarján Tamás: A hold ezüstje (Balázs Béla drámáiról)

 

49. szám (1998. január) >>>

Szabados György: Árpád írói (Vörösmarty és előzményei)

 

1997

48. szám (1997. december) >>>

N. Horváth Béla: A költő hasztalan vonít (József Attila: Ős patkány terjeszt kórt…)

 

47. szám (1997. november) >>>

Szigeti Lajos Sándor: „Ki titkaidat tudtam” (Babits Mihály: Jónás könyve)

 

46. szám (1997. október) >>>

Z. Szalai Sándor: Önarckép történelmi háttérrel (Gárdonyi Géza Egri csillagok és A láthatatlan ember című regényének elemzése)

 

45. szám (1997. szeptember) >>>

Danyi Magdolna: Kezdjük a „költészettel” Orbán Ottó Táncoló Siva versének szövegelméleti elemzéséhez

 

44. szám (1997. május) >>>

Vadai István: Tandori Dezső: Halottas urna két füle e. e. cummings magángyűjteményéből

 

43. szám (1997. április) >>>

Cs. Varga István: Radnóti Miklós: Nem tudhatom…

 

42. szám (1997. március) >>>

Vörös László: Madách Imre: Az ember tragédiája

 

41. szám (1997. február) >>>

Erdődy Edit: Mándy Iván: A viking sisak

 

40. szám (1997. január) >>>

Hász-Fehér Katalin: A vígjáték és a regény párbeszéde (Mikszáth: A Noszty fiú esete Tóth Marival)

 

1996

39. szám (1996. december) >>>

Aczél Géza: Termő avantgárd (Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek)

 

38. szám (1996. november) >>>

Alföldy Jenő: Értelmes szem – ihletett szó (Csanádi Imre: Írott képek)

 

37. szám (1996. október) >>>

Hász-Fehér Katalin: A szemlélődő elbeszélői szerepkör Arany balladáiban

 

36. szám (1996. szeptember) >>>

Árpás Károly: What’s Hecuba to him, or he to Hecuba… (Baka István Helsingőr című verséről)

 

35. szám (1996. május) >>>

Sánta Gábor: „Nem élhetek Pest nélkül” (Krúdy Gyula Budapestje)

 

34. szám (1996. április) >>>

Lukácsy Sándor: A prédikáció mint irodalom

 

33. szám (1996. március) >>>

Szajbély Mihály: Vörösmarty Mihály elhamvadt versei

 

32. szám (1996. február) >>>

Vadai István: „Kötve vagy, szerencse, az én lábomhoz…” (Megjegyzések Zrínyi Miklós eposzához)

 

31. szám (1996. január) >>>

Péter László: Tömörkény „egypercesei”

 

1995

30. szám (1995. december) >>>

Debreczeni Attila: A mulandóság „megszelídítése” (Csokonai, Háfiz és a sírhalom-motívum)

 

29. szám (1995. november) >>>

Alföldy Jenő: A létezés ihlete (Nemes Nagy Ágnes költészete)

 

28. szám (1995. október) >>>

Tamás Ferenc: Irodalmunk a középkorban

 

27. szám (1995. szeptember) >>>

Lukácsy Sándor: A csekei költő (Kölcsey Ferenc)

 

26. szám (1995. május) >>>

Olasz Sándor: A regényíró Kosztolányi

 

25. szám (1995. április) >>>

Vasy Géza: Orpheus és Yorick (Kormos István költészetéről)

 

24. szám (1995. március) >>>

Levendel Júlia: Tükör által (A lírikus Kosztolányi)

 

23. szám (1995. február) >>>

Borbély Sándor: Lélektől lélekig (Vázlat Tóth Árpád portréjához)

 

22. szám (1995. január) >>>

Vadai István: „Forr gerjedt elmémre, mint hangyafészekre, sok új vers…” (Balassi Bálint saját kezű versfüzéréről)

 

1994

21. szám (1994. december) >>>

Lukácsy Sándor: Petőfi-mozaik

 

20. szám (1994. november) >>>

Tandori Dezső: A lírikus Berzsenyi (?)

 

19. szám (1994. október) >>>

Csűrös Miklós: Harc az ünnepért (Kísérlet Szabó Lőrincről)

 

18. szám (1994. szeptember) >>>

Szigeti Lajos Sándor: Ritmus és létélmény (Kosztolányi és Radnóti)

 

17. szám (1994. május) >>>

Szekér Endre: A mai magyar költészet stílusáról

 

16. szám (1994. április) >>>

N. Horváth Béla: A lírikus Babits

 

15. szám (1994. március) >>>

Alföldy Jenő: Doktor Senky, a világteremtő (Weöres Sándorról)

 

14. szám (1994. február) >>>

Széles Klára: Kortárs magyar irodalom (Próza)

 

13. szám (1994. január) >>>

Széles Klára: Kortárs magyar irodalom (Líra)

 

1993

12. szám (1993. december) >>>

Levendel Júlia: Az ember közben villanyszerelő (Karinthy Frigyesről)

 

11. szám (1993. november) >>>

Erdődy Edit: Örkény István két drámája (Tóték, Macskajáték)

 

10. szám (1993. október) >>>

Péter László: Juhász Gyula hálójából (Versmagyarázatok)

 

9. szám (1993. szeptember) >>>

Görömbei András: „…de a vers Pelikán” (Vázlat Nagy László költészetéről)

 

8. szám (1993. május) >>>

Sándor Iván: A százhetven éve fel nem fedezett Bánk bán [Madách Imre]

 

7. szám (1993. április) >>>

Cserjés Katalin: Üstökös-ember, Mont Blanc-ember (Vajda János)

 

6. szám (1993. március) >>>

Görömbei András: „Mégis győztes, mégis új és magyar” (Vázlat Ady Endre költészetéről)

 

5. szám (1993. február) >>>

Árpás Károly: Jókai szerelmi háromszögei

 

4. szám (1993. január) >>>

Horgas Béla: Tűnő istenkedés (Radnóti Miklósról)

 

1992

3. szám (1992. december) >>>

Tüskés Tibor: Költészet és metafizika (Pilinszky Jánosról)

 

2. szám (1992. november) >>>

Imre László: Az ismeretlen Arany (Gondolatok Zách Klára ürügyén)

 

1. szám (1992. október) >>>

Levendel Júlia: Szeressetek szilajon (József Attiláról)

 2021.07.28 - tiszatáj

– MONDJA A SZÍNHÁZCSINÁLÓ
BALOG JÓZSEF
Annak ellenére meglepően sokszínű és gazdag az idei Thealter Fesztivál programja, hogy a szervezők harminc év óta először egyetlen fillér működési támogatást sem kaptak pályázatukra. A MASZK Egyesület nemrég Hevesi Sándor-díjjal elismert elnöke, a színészként az Újszegedi Szabadtéri Színpadon Molière-bemutatóra készülő Balog József szerint a szakmai szolidaritásnak és a pandémia okozta lefojtottságnak is köszönhető, hogy minden meghívott társulat vállalta a fellépést Szegeden… – HOLLÓSI ZSOLT INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.07.28 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS SZKÁROSI ENDRÉVEL AZ IRODALMI TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL
Szkárosi Endre József Attila- és Mészöly Miklós-díjas írót Pánczél András kérdezte a Szekszárdi Magasiskola Mészöly Miklós Íróakadémián zajló irodalmi tehetséggondozásról […]

Tovább olvasom >>>
2021.07.28 - tiszatáj

BETTER DAYS
Húsbavágóan aktuális, sőt, régóta jelen lévő probléma az iskolai bántalmazás, mégis viszonylag kevés film (például a belga, mentális betegségekre szintén fókuszáló Ben X) helyezi érdeklődése homlokterébe. Noha a hongkongi születésű, de a szárazföldi Kína bizonyos relációit vizsgáló Derek Tsang végül nem alkot remekművet, drámája igen figyelemreméltó mű a témában… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.07.27 - tiszatáj

Bék Timur, Horváth Eve, Juhász Róbert, Marczinka Csaba, Nagy Zalán, Tóth Réka Ágnes, Vasas Tamás versei
Abafáy-Deák Csillag, Szilágyi Zsófia Emma, Szilágyi-Nagy Ildikó, Totth Benedek prózája
Zalán Tibor drámája
Végel László naplórészletei
Fried István, Kovács Krisztina tanulmányai
Bazsányi Sándor, Urbanik Tímea Mészöly Miklósról

Tovább olvasom >>>
2021.07.27 - tiszatáj

SIROKAI MÁTYÁS: LOMBOLDAL
A beat tanúinak könyvével elindult az antropocentrikus világot hátrahagyó utazás, amely A káprázatbeliekhez című második kötetben folytatódott a zöld álmokkal és az űr kozmikusságával. A Lomboldal visszatérés a földre, maga a zöld álmok megvalósulása, ahol beteljesedik a „növénylés”, és ahol a szilárd, ontológiai határok ugyanúgy elmosódnak, ahogy a korábbi könyvekben. Tematikusan tehát összekapcsolható a három kötet, mindben ott húzódik a növények megértésének vágya és azok szeretete, a mozgás, egy dehumanizált világ… – BORBÍRÓ ALETTA KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.07.26 - tiszatáj

JURONICS TAMÁS SZÖKTETÉS A SZERÁJBÓL-RENDEZÉSE ÚJSZEGEDEN
Amióta száműzték az operát a Dóm térről, lassan már annak is örülni kell, hogy egyáltalán játszanak egy máshol bemutatott, újrahasznosított produkciót az Újszegedi Szabadtéri Színpadon. Juronics Tamás kortárs Mozart-rendezése, a Szöktetés a szerájból háromnegyed ház előtt tisztes sikert aratott… – HOLLÓSI ZSOLT KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.07.24 - tiszatáj

BRONKA NOWICKA:
MEGETETNI EGY KÖVET
Bronka Nowicka rendező, író, debütáló prózakötete 2016-ban elnyerte a lengyel Nike irodalmi díjat. Magyarul 2021-ben Sipos Tamás fordításában jelent meg Megetetni egy követ címmel. Ez a vékony kis könyv a tárgyak által előhívott emlékezet 44 rövid története. Ahogy a fülszöveg is ígéri, a kötet rálátást ad a lengyel falu, család, történelem egy-egy részletére is. Emellett létfilozófiai kérdéseket, és azok nyelvi leképezésének lehetőségeit is fejtegeti… – OLÁHNÉ KISPÁL ANITA KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.07.23 - tiszatáj

ABAFÁY-DEÁK CSILLAG
ÉS KÖLÜS LAJOS
Jó és örömteli érzés ismételten jelen lenni a Vásárhelyi Őszi Tárlaton (VOT67). Tombol a nyár, idővel belefutunk az őszbe. Időzavar, a pandémia miatt. Jövőre tolódik a VOT68. Egyidőben vagyunk, vagy inkább párhuzamos időkben élünk?

Tovább olvasom >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
H. Balogh Gyula: Alsóvárosi hitregékBakos András: Isteni testekSzathmári István: Spanyol reggeliSántha József: BörtönkarnagyNormal Gergely: KörletellenőrzésJanáky Marianna: Paplan alattTandori Dezső: Nincs beszédülésPetőcz András: A visszaforgatott időLengyel András: Tömörkény-tanulmányokKálnay Adél: Szivárványország (Utazz velem!)Virág Zoltán (szerk.): Színkép, hangkép, összkép (Írások elméletről és gyakorlatról)Hódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Fried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházTandori Dezső: A szomszéd banánhalSeregi Tamás: Művészet és esztétikaÉszlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Zalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)„Ragyogó pusztulás” – kortárs osztrák irodalmi antológia (szerk.: Bombitz Attila)Lengyel András: Ellenkultúra, peremhelyzetben (Marginalitástörténeti vázlatok)Bíró-Balogh Tamás: Az irodalom személyességekabai lóránt: semmi színSzlováknak lenni csodás…Petőcz András: A megvénhedt IstenDemény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólTandori Dezső: Szellem és félálomKálnay Adél: Hamvadó időSzepesi Attila: IstenporPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Sághy Miklós: A fény retorikájaTandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézCsiki László: A kaptárBaka István: Műfordítások III.Jász Attila: Fürdőkádból a tengerTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaBíró-Balogh Tamás: TollvonásokFried István: Magyar irodalom(történet)