05.24.
| ZUG színház és művészeti tetthely – Homo Ludens Project: Humánia >>>
05.04.
| Megálló – Tarján felett az ég – Majális+ >>>
05.02.
| PLÜSS NAP – Gyerekirodalomról nem (csak) gyerekeknek >>>
05.17.
| Szegeden rendez Alföldi Róbert >>>
04.27.
| Jazz Kocsma – Dékány Dávid Dolgok C-hez című kötetének bemutatója >>>
04.24.
| Beszédülés a sarjerdőbe – Tiszatáj lapbemutató >>>
04.24.
| Kaláka 50 – Hét határon át >>>
04.18.
| Emberkereskedelem elleni kampánnyal jön a mozikba az Egy nő fogságban >>>
04.16.
| REÖK – Nincs megállás a Rendőrséggel >>>
04.12.
| Vármező Galériában – Bahget Iskander: Szíriai kulturális kiállítás Budapesten >>>
04.08.
| Önkénteseket vár a Szegedi Szabadtéri >>>
04.02.
| Teljeskörű zeneipari szolgáltatást nyújt a megújult budai tehetségkutató >>>
03.22.
| Az Oscar-díjas Ida és Hidegháború producere is Budapestre jön a Friss Hús fesztiválra >>>
03.16.
| Teljes az év operájának szereposztása >>>
03.14.
| Legéndy Jácint: Földalatti Oltár >>>
02.22.
| Zsótér Sándor is játszik az újszegedi Moliére-komédiában >>>
02.18.
| Átadták az Artisjus-díjakat >>>
02.15.
| Imre megnyitotta Bélát, Béla megnyitotta Imrét >>>
02.15.
| Crescendo Nyári Akadémia és Fesztivál 2019 >>>
02.12.
| Takács Zsuzsa az Artisjus Irodalmi Nagydíjasa >>>

Tandori Dezső versei
Fried István, Tóth Ákos Tandori Dezsőről

Farkas Wellmann Éva, Gergely Ágnes, Hartay Csaba, Lanczkor Gábor, Markó Béla, Pál Sándor Attila versei

Boldog Daniella, Rafael Chirbes prózája

Deres Kornélia, Julian Barnes, Milián Orsolya tanulmánya

Diákmelléklet: Fogarasi György a brit balladáról

>>>

A csütörtöktől szombatig tartó konferencia tizennégy szekcióban, összesen hetvenhárom előadónak adott lehetőséget arra, hogy megmutathassák magukat, és eddig elért tudományos eredményeiket. Újdonságként szolgált az Innovációk és gondolatok szekció, ahol javarészt tudományos-ismeretterjesztő előadások hangoztak el, vagy olyan tudományos kutatásokat mutattak be, amelyek még gyerekcipőben járnak. A Szegedi Tudományegyetem hallgatóin kívül az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem és a Pannon Egyetem is képviseltette magát.

>>>

Chopin, bajusszal
2015.11.20 - tiszatáj

 LUIS FERNANDO PÉREZ ZONGORAESTJE

Mi lenne, ha a szünet után egy lengyel zongorista bújna elő valahonnét, és játszaná végig az est második, spanyol mű-sorát?

A játszi ötlet a Chopin-blokk utolsó számánál, a cisz-moll Scherzo hallatán furakszik az elmémbe. Chopint hallunk – ritka kaland – spanyol fordításban.

Pedig Luis Fernando Pérez éppenséggel úgy fest, akár egy lengyel. Beesett mellű, kissé előregörnyedő, vékonydongájú művészkarakter, egzaltáltan előrehulló, őszbe forduló hajfürttel magas, értelmet sugárzó homloka fölött. Mint egy lengyel, szakasztott úgy fest – de a zongorázása, az nagyon spanyol. Elfojthatatlanul vonzódik például a nyújtott ritmusokhoz, szinkópált ütemekhez. Amitől első hallásra mellbevág kissé tán darabosan nekilendülő cisz-moll noktürnje. De aztán, csodamód, a hallgató hamar megfeledkezik mindarról, amit Chopintől és különösen a noktürn műfajától szokás várni: fátyolos, merengő, szitáló látomásokról, rebbenő éji neszek illanó kísérteteiről, fodrozódó víztükörről. Nem tudnám megmondani pontosan, mi is történik velünk, noktürnökkel és Chopinnel, de az, amit hallunk és ami első hallásra váratlanul ért, kíváncsivá tesz. És meggyőz.

Alighanem amiatt, mivel – spanyol, hogy is ne volna az – vérbeli művész ül a hangszer mellett. Egyéniség, aki teljesen mentes a tolakodó egyénieskedéstől. Különc? Meglehet. Gould is az volt, de – továbbegyek – Michelangeli is. Vagy  Thibaudet. Ő is eszembe idéződik, de – egyéniségekről lévén szó – nem a hasonlóságok okán, csupán az autonóm megközelítés miatt. És persze Dalí kackiás bajusza. Ki merné tagadni, hogy sikeres brand vált belőle? Pérez piszkosul tud zongorázni, és mivel tud, az sem kizárt, hogy módjában volna bármelyik Chopin-etalon olvasatát megidézni. Ha mégsem teszi, annak oka kell, hogy legyen. Egyik ok, hogy Pérez spanyol – lásd fentebb. A másik: új kérdéseket szegez neki a régi kottáknak.

Számomra ez a második résznél válik végképp világossá, mikor is katalán szerzők drámai töltetű alkotásait mutatja be. Chopin esetében a második noktürn-kettős bizonyít leginkább e megközelítés létjogosultsága mellett: az op. 27 két darabjában ím szóhoz jutnak végre a noktürn-tónusként elhíresült sejtelmes hangzuhatagok, de talán csupán azért, hogy ellenpontozzák a szólamok teljességgel újszerű, elemző arányváltásainak izgalmas kísérletét. Sohasem hittem volna, hogy Chopin humora szóhoz juthat e lírai opusokban. A bátorság legnagyobb gesztusa mégis a g-moll ballada: e szenvedélyes szerelmi hangköltészet Pérez zongoráján oly férfiasan zeng föl, hogy néha az az érzésem, Chopin nem is zongorára írta, hanem egy ezerháromszáz köbcentis Harley-Davidsonra. S hogy mi teszi hitelessé a merész Chopin-rallyt? Pérez bámulatos színskálája, amely a harangjáték filigrán csengésétől az orkesztrális tuttikig mindent tud, ami csak egy zongorából kifér, talán valamicskét még többet is. Füstöl is, porzik is. Miközben minden egyes hangja önmagában tiszta akusztikus élmény, amit a művész, némiképp zsonglőri gesztussal, enged is egyenként érvényesülni. Lassít, el-elidőz egy-egy szépen csendülő leütésen – bizonyos hangsorok már-már szét is hullnak, de mintegy csak azért, hogy az előadó egyenként megcsiszolgassa szépen fénylő igazgyöngyeit. Hangképe még a bizonyos értelemben formabontó, ízekre szedett futamokat, a Scherzo meg-megtorpanó menüett-lejtését is élvezetessé teszi.

Igen: az élvezet lehet a kulcsa eme egyéni megközelítés hitelességének. Néhol már-már jazzes, ám üde felfogás ez, amely mögött egy szeretetreméltó, többet mondok: ellenállhatatlan muzsikus áll, jobban mondva küzd, vívódik, bocsátja próbára tudását a szemünk láttára. Aki – már a Chopinekben is hallhattuk – avatott régizenész, a késő barokk billentyűs polifónia tudora. Ha Chopin-analízise itt-amott kissé túlontúl lepároltnak hatott is csembalódarabokon edződött olvasási módszere miatt, a spanyol Scarlatti, Antonio Soler három szonátája ellenben arról győz meg: a régiek szerényebb instrumentumaira szerzett darabok manapság divatozó metronómnyűvő, mechanikus megszólaltatása zsákutca. Pérez ismét bámulatosan gazdag hangképét veti latba, hogy szóhoz jusson e tisztes dömpingáruk megrendítő líraisága. Szólistánk hazaért: zenei anyanyelve mégiscsak ez, Ibéria idiómája, ahol az első akkordnál kés szegeződik a padlódeszkába. Mint Granados Goyescasának drámai kezdeténél. Ez az utóbb operává kiteljesedett, balladisztikus spanyol vérdráma a maga avantgárd, szimbolista tónusával, láttató teatralitásával csúcsformájában mutatja Pérez technikai fölkészültségét, művészi autonómiáját. A fölkavaró zárótétel – Szerelem és halál – úgy születik meg, hatalmasodik világdrámává ujjai alatt, mintha egy családi tragédia eleven beszámolója tornyosulna fölébünk a végzet fekete gomolyfelhője gyanánt. Személyiség és szerzemény, nemzetkarakter és egyéni temperamentum döbbenetes együtthatása terít le. Albéniz Ibériája majd csak a harmadik tételnél engedi oldódni döbbentségünket: immár ismét a kottában rögzített zenei szöveget a jelenben, jelenné lényegítő művész hiteles, mert kíváncsi és mert kockázatvállaló megközelítése ragad magával.

Pérez a napokban szegedi muzsikushallgatóknak ad kurzust. Hogy Chopint így kell-e játszani, nem tudom. De hogy a zenéről érdemes valahogy efféleképpen is gondolkodni, azt mindenképp a növendékek figyelmébe ajánlom.

(Luis Fernando Pérez zongoraestje, SZTE ZMK Fricsay Terem, 2015. november 16.) 

Marton Árpád

 

L.F.Perez-koncert


Címke: , , ,
2019.04.25 - tiszatáj

REKAMIÉ FESZTIVÁL, SZEGED
11 ember várakozik London kapujában. Románok, szerbek, erdélyi és magyarországi magyarok. Angliában szeretnének dolgozni. Könyvelő, pap, énekesnő, ingyenélő fiatal. Bevándorlók, vagy kivándorlók, talán nem menekültek, talán csak munkakeresők. Tele reményekkel, félelmekkel, előítéletekkel. Mintha a mindennapokat látnánk… – MÁROK TAMÁS KRITIKÁJA

>>>
2019.04.24 - tiszatáj

LANG LANG: PIANO BOOK
Nem akarom azt mondani, hogy nem értem a Lang Lang-jelenséget: itt van ez a még mindig fiatal zongorista, könnyen megjegyezhető névvel, és miközben kevesek arról vitatkoznak, hogy miért nem jó, amit csinál, addig ő millióknak ad elő a legnagyobb koncerttermekben. Három éve járt Budapesten, és hát persze, hogy a Müpa az ajánlófüzete címlapjára rakta. Nem mintha nem ez volna a jó marketingstratégia: könnyű arra a következtetésre jutni, hogy per pillanat Lang Lang a legismertebb zongorista a világon… – GERA MÁRTON KRITIKÁJA

>>>
2019.04.24 - tiszatáj

KÖNYVFESZTIVÁL IDÉN IS – A DÍSZVENDÉG NORVÉGIA
Ahogy minden évben, úgy idén is lesz könyvfesztivál a budapesti Millenárison, ezúttal április 25. és 28. között népesül be könyvstandokkal az egykori Ganz-gyár területe a Széna tér szomszédságában. A számos újdonság mellett az idei egyik legnagyobb durranás kétségtelenül a norvég díszvendég Karl Ove Knausgård lesz, aki hatrészes önéletrajzi regényfolyamával vált híressé: Min Kamp (Harcom) című ciklusából eddig három magyarul is megjelent a Magvető Kiadó gondozásában, a könyvfesztiválra pedig a negyedik, Élet című mű is napvilágot lát… – FRITZ GERGELY AJÁNLÓJA

>>>
2019.04.22 - tiszatáj

KÖNYVPREMIER ÉS KIÁLLÍTÁS A KISKUNHALASI MÚZEUMBAN
Bensőséges ünnepség meghívottja lehettem néhány napja Kiskunhalason a Thorma János Múzeumban, ahol a Biczó-család társaságában gyűltek össze érdeklődők egy kiállítás megnyitó és egy könyvpremier alkalmából. A számos családtagot számláló ünnepségen joggal kaphatott volna főszerepet a veretes családi címer, a Mátyás királytól kapott nemesi oklevél, a nemzetes rang, de a résztvevők nem ezeket ünnepelték, hanem Biczó Gézát, a néhai rajztanárt… – PACSIKA EMÍLIA BESZÁMOLÓJA

>>>
2019.04.20 - tiszatáj

MÁNYOKI ÁDÁM KIÁLLÍTÁSA NYOMÁN
Önjáró paradoxonok… – Suttogja a költő, majd a kiállítás-megnyitón létrára mászik, levetkőzik, mélyen meghajol, és köldökéből kiissza a nektárt, a szellemet (a gint?)…
Ki ismer itt laza Istent? – Aki ismer: haza is ment…
Egy elképzelt kiállítás jegyében az eb-színház, a nem-színház lírikus absztrakt jelmezében. Ó, attribútumok és amorfizációk…

>>>
2019.04.18 - tiszatáj

BOLOGNAI GYERMEKKÖNYV- ÉS ILLUSZTRÁCIÓS VÁSÁR
Április 4-én ért véget az idei, 56. Bolognai Gyermekkönyv- és Illusztrációs Vásár, ennek kapcsán tartotta meg a HUBBY – Magyar Gyerekkönyv Fórum első rendhagyó, szakmai estjét a B32 Galériában. A meghívottak: Balázs Eszter Anna (Kolibri), Dian Viktória (Publishing Hungary), Érsek Nándor (Scolar), Győri Hanna (Pagony), Sándor Csilla (Csodaceruza), a beszélgetés moderátora Szekeres Nikoletta, a HUBBY elnöke volt… – KELEMEN RÉKA BESZÁMOLÓJA

>>>
2019.04.17 - tiszatáj

ABAFÁY-DEÁK CSILLAG
ÉS KÖLÜS LAJOS
Kis történeteket ígér a kiállítás címe. De ne dőljünk be ennek. A rövid műfaj, legyen az néhányperces novella vagy rövidfilm, látszólagos egyszerűsége mellett, tömörségével egy egész világot képes megjeleníteni, a ki nem mondott szavakkal, a meg nem jelenített képekkel. Ha valamennyire ismerjük David Lynch munkáit, elsősorban filmjeit, kultikus filmsorozatát, nem könnyen emészthető csemegére számíthatunk. A kiállítás egyik poszterét látva van, akinek már ekkor beugrik a Twin Peaks sorozatból Judy figurája, és a sorozat egyik horrorisztikus pillanata […]

>>>
2019.04.16 - tiszatáj

2019. április 11-én Makón tizennegyedik alkalommal kapta meg elsőkötetes költő a Makói Medáliák irodalmi díjat, amelyet 2005-ben a József Attila-emlékév alkalmából alapított Makó város önkormányzata. A díj célja, hogy Makó városa támogassa az elsőkötetes költőket, ahogyan az egykor József Attilával is történt. Idén Vajna Ádám Oda című verseskötetéért vehette át ünnepélyes keretek között a díjat… – JANÁKY MARIANNA INTERJÚJA

>>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Hódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő