12.10.
| Nemzetközi koreográfusokkal érkezik Szegedre a Közép-Európa Táncszínház >>>
12.02.
| Magashegyi Underground szimfonikus koncert új műsorral >>>
11.29.
| Sass Sylvia a „Krinò” vendége >>>
11.24.
| „mérem a téli éjszakát” – József Attila gondolatvilága versben és értekező prózában (Konferencia) >>>
11.23.
| Rising Stars: ismét a fiatal tehetségeké a Müpa >>>
11.23.
| A gyerekirodalom nagykorúsítása >>>
11.23.
| Katona József Színház – Életrajz-változatok Takács Zsuzsára >>>
11.22.
| Megálló – Petrács Gábor Réteg, rétegződés című kiállításának megnyitója >>>
11.22.
| Ferenczi Gyuri és Lóci egy-egy kultikus lemezről szakért >>>
11.20.
| Mindig más… – Jenei Gyula verseskötetének bemutatója >>>
11.14.
| Más közösségek nyitottságára tanít a belvárosi galéria >>>
11.06.
| 11 óra álmodozás Ravel és Debussy zenéjének bűvöletében >>>
11.06.
| SZNSZ – Hernádi Judit és Kern András Szegeden >>>
10.30.
| Kábé23 – a Kerekes Band első majdnem két és fél évtizede már előrendelhető! >>>
09.27.
| „Emlékek helyett mobiltelefonom volt” >>>
08.27.
| A szabadkai Népszínház Magyar Társulata Drámapályázatot hirdet >>>
08.25.
| Megtartotta első kisszínházi bemutatójának olvasópróbáját a Szegedi Nemzeti Színház >>>
08.22.
| Megtartotta első olvasópróbáját a Szegedi Nemzeti Színház >>>
08.20.
| Kezdődik a bérletértékesítés a Szegedi Nemzeti Színházban >>>
08.07.
| Ismét pályázatot hirdet a Kortárs folyóirat >>>

Bende Tamás, Koman Zsombor, Nemes Z. Márió, Frank O’Hara, Sylvia Plath, Szálinger Balázs, Szeles Judit, Szunyog Ágota, Tandori Dezső versei
Balogh Dávid, Bátyi Zoltán, Hidas Judit, Milorad Pavić prózája
Tanulmányok a 100 éve lezárult I. világháborúról
Diákmelléklet: Takács Zsuzsa költészetéről
Fotók Müller Miklósról

>>>

Öt héten át 65 helyszínen közel 300 programmal várja az egyetem és Szeged közösségét a 23. Őszi Kulturális Fesztivál. A programsorozat kínálatában komoly- és könnyűzenei hangversenyeket, koncerteket, film- és könyvbemutatókat, színházi előadásokat, kiállításokat, irodalmi-közéleti beszélgetéseket is találunk. A fesztivál október 1-jén látványos fényfestéssel nyílik. A Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi és Közkapcsolati […]

>>>

A feldolgozás expanziója
2018.11.03 - tiszatáj

BESZÁMOLÓ A HAJNÓCZY-KONFERENCIÁRÓL (1.)

Október 18-án került megrendezésre a Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó Műhely által szervezett Perzsia Szegedre jön elnevezésű Hajnóczy-konferencia. A rendezvény programlistájának sűrűsége a korpuszt érintő vizsgálódások széles spektrumú témaválasztásával párosult, egyszerre mélyítve és bővítve ezzel az elmúlt évtized kutatásait.

A Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó Műhely délelőtti mesterkurzusát követően, melyen a Cserjés Katalin vezetésével hagyatékot gondozó hallgatók kutatási eredményeit hallgathatták meg az érdeklődők, az előadók Nagy Tamás jogszociológusról, a Műhely váratlanul elhunyt vezető kutatójáról emlékeztek meg munkásságának és éppen megjelenő kötetének – Egy arkangyal viszontagságai (jog, irodalom és intertextualitás Hajnóczy Péter műveiben. Gondolat, 2018 – bemutatásával.

Reményi József Tamás és Németh Gábor, az említett szekció első felszólalói Nagy Tamás kutatói érdemeinek kihangsúlyozásával járták körbe, hogy a szerző – mint a 4-es számú hagyatéki doboz gazdája – milyen szellemi értelemmel rekonstruálta az anyagot. Elhangzott tőlük, hogy Nagy Tamás, aki képzettségéből adódóan a jog felől közelítette meg az irodalmat, és többek között a jogi nyelvek poétikai eszközként való felhasználásának módozatait kutatta a Hajnóczy-korpuszban, analitikus eljárásaival és érzéki befogadókészségével olyan intertextuális hálóba tudta kötni az általa tárgyalt darabokat, olyan mániákus rendszerességgel volt képes kimutatni a Hajnóczy szövegeket hátterező kafkai szorongás elemeit, és a beszédtér Kleistnél tapasztalható ellenőrzöttségét, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az életmű – különösen a Jelentések a süllyesztőből – kapcsán a jogtalanság kérdésköreiről, vagy jogi nyelvek szerepéről nyílhasson diszkurzus a Hajnóczy-kutatásban.

 

 

Második volt a sorban Falusi Márton, aki amellett, hogy egy Nagy Tamás emlékére írott versét is felolvasta, az elhunyt tanítványaként ejtett szót Nagy jogot és irodalmat ötvöző kutatásairól. Tóth F. Péter, harmadikként, Hajnóczy Balázs Béla Stúdióhoz való kötődéséről, illetve a korpuszban található forgatókönyv-darabok sorsáról adott elő. Beszámolójából megtudhattuk, munkáját erősen megnehezítette a tény, hogy a BBS archívuma – amely papíralapú – jelenleg nincs meg, ugyanakkor sikerült egy interjúrészletre rátalálnia, melyből kiviláglik, hogy Hajnóczy filmrendezői ambíciói egy egyszerre „szuperrealista és szuperszürreális” megjelenítésmód felé konvergáltak volna. Tóth F. később hozzátette, a társadalmi problémákra groteszk érzékenységgel reagáló műveknek, illetve a hagyatékban fellelhető filmterveknek a vizsgálatából arra is következtethetünk: ha mégsem az említett vonalon, úgy egy szociológiai, dokumentarista irányon tudott volna még belépni Hajnóczy a BBS kötelékei közé, és általában véve: a filmezésbe.

A szekció utolsó előadójaként Kötél Emőke A bajnok című „filmvázlat”/hagyatéki töredék vizsgálatának beemelésével a Hajnóczy filmforgatókönyvek sajátosságairól beszélt. Mint elmondta, ezek közé sorolhatjuk például a mozdulatok leírásának Hajnóczy narrációjára oly jellemző részletezettségét, az avantgárd hagyományokra visszatekintő montázstechnika alkalmazását a mozaikszerű képiség eseteiben, valamint a redukáltságot, amely feszes szöveghalmazokat eredményez.

 

A csend is redukció –

 

hangsúlyozta ki Kötél, majd hozzátette, ennek a kompromisszummentes tömörítésnek köszönhető, hogy a Hajnóczy szövegek igen hamar robbanásponthoz jutnak.

 

 

A délutáni program második felét Szkárosi Endre performatív bemutatója nyitotta. Előadásából kiderült, szerinte Hajnóczy nyelvkezelése műfajilag egy transzcendens írásmódot takar, amelyben ugyanúgy helye van a szertartásosságnak, ahogy a zenei kitéréseknek, az erős vizualitásnak és a filmes gondolkodásmódnak is, az pedig Hajnóczy tágas érdeklődésének tudható be, hogy prózai munkássága során minden könyvével radikálisan túl tudott lépni az előzőn. Elárulta továbbá: Hajnóczy experimentális szövegalakítási technikáitól a nyolcvanas években működő alkotói nyelvek is megerősítést kaptak, ezek az impulzusok pedig az ő művészetét sem hagyták érintetlenül. Ennek mintegy bizonyítékaként elő is adta A kopt nők című novella általa meghúzott verzióját, segítségül hívva performanszához a színpad deszkáit, melyeken felolvasása közben ritmikusan dübögött.

Szkárosi Endrét Németh Gábor váltotta, akinek témája ezúttal – a műsorból kimásolva – a következő volt: „Neoavantgárd vonások a Hajnóczy-prózában, ill. a vizualitás folyamatos expanziója az írott anyagban, így a hagyatékban is.” Németh, miközben a korszakból hozott filmalkotások példáján keresztül igyekezett utat találni a Hajnóczy-féle forgatókönyvek szándékaihoz, figyelmeztetett, mindezt nem azért teszi, mert Hajnóczynál a filmvázlatok valóban kudarcot vallanak, hanem azért, mert ezekből a kudarcokból, természetüknél fogva, nem lehet komoly következtetéseket levonni. Szerinte Hajnóczynál – Erdély Miklóshoz hasonlóan – „a létezés szívét megérinteni”-gesztus fedezhető fel, amikor a túlfokozott képiség eszközeihez és a polifonikus struktúrák felé nyúlkál.

 

 

Ezt követően a Hajnóczy művekből készült adaptációk anomáliáira hívta a figyelmet Németh. Mint mondta, különösen a dialógusokkal vannak gondban a színészek, hiszen Hajnóczy mondatai mindig egy-egy világegészet mutatnak fel. A másik probléma ezeknél a párbeszédes részeknél a megjelenítés, az arc ugyanis hitelteleníti a szöveget.

 

Baj van, ha látjuk a szájat, ami a szavakat kimondja.

 

A konferencia késő délutáni hajrájában Nemes Z. Márió „Szónikus maszk” című zajköltészeti performanszának felvételét hallgathatta meg a közönség. Az ehhez tartozó kommentárt – a szerző hiányában – Cserjés Katalin olvasta fel. Ebben Nemes Z. a következőképp fogalmazott: „Legelőször a „Hajrák” munkacímet akartam adni ennek a munkának, mert megbabonázott Hajnóczy bizarr szószörnye, melyet nagyon jellemzőnek éreztem az író testfelfogására. Ugyanakkor a Jézus menyasszonyának olvasgatása közben újra lenyűgözött az a preparációs leírás, melyet teljesen unikálisnak tartok a magyar irodalomban. […] Ennek szellemében a hangperformansz maga is preparáció, a szöveganyag újradarabolása, montírozása és torzító „kikészítése”. Egy olyan remix, ahol a hang elevensége viszi színre az ember maradványegzisztenciáját, a test emlékezetét, mely a természet és technológia közti senkiföldjén szólal meg. Ugyanakkor ez az emlékezet halottidézés is egyszersmind, egy szónikus halotti maszk.”

 

 

A hanganyag befogadásáról természetesen csak szubjektív nyilatkozatot tehet a beszámoló szerzője, azt talán mégis leírható, hogy a konferencia tagjai mély csendben hallgatták végig az eleinte fémes, üzemi géphangok repetícióját kiaknázó bevezetőt, majd az egymás után többször is elismételt, rövid, preparációt taglaló Hajnóczy-részletet. A részlet hangperformanszba dolgozásának jellegzetessége volt, hogy minden egyes felolvasásszakasz eltérő hanghordozással nyúlt a szöveghez, mintha ezekkel az újabb és újabb beszédkísérletekkel a preparáció munkafolyamatának helyzetbehozásán, eleven megszólaltatásán dolgozna az amúgy kitaszított, önmagában sutyorgó hang. Annál is inkább, hiszen jól hallhatóan egyszer sem sikerült a szertartásrendhez tartozó szólam befejezése: a recsegő, Anonymus-felvételeket idéző felmondás, amely a jövőből vagy a Nemzetközi Űrállomásról is érkezhetett volna – természetesen azzal a céllal, hogy útmutatásával megmentse az emberiség bőrét – mindannyiszor megszakadt, eltorzult, interferencia áldozata lett. Végérvényben olyan benyomást keltett, mintha egy sűrű, párás közegen törne át a hang, amely így – akár akarja, akár nem – a nyomás absztrakt képzetével társult. Németh Gábor meglátására visszautalva pedig kijelenthetjük: talán jobb is, hogy nem láthattuk a szájat, amely ezeket a szavakat kimondta.

Szutorisz Szabolcs

 

  

Fotó: Csenki Nikolett/ Czeglédi Viola

Borítókép: Révész Róbert

 

 

 


Címke: , , , ,
2018.11.18 - tiszatáj

A SZENT ÉS A FARKAS
Hiába jutalmazták az idei Cannes-i Filmfesztiválon a Legjobb forgatókönyvnek járó díjjal, a Csodákat dirigáló Alice Rohrwacher filmje mind hagyományos narratívával bíró dramedy-ként, mind szabálytalanságokra és főképp érzéki benyomásokra összpontosító szerzői műként is felsül. Dekoncentrált darab csírájában remek ötletekkel, ám annál slendriánabb kivitelezéssel… – SZABÓ ÁDÁM KRITIKÁJA

>>>
2018.11.18 - tiszatáj

SECONDHAND (SZOVJETŰDÖK) AZ ÖRKÉNY SZÍNHÁZBAN
Újfent a múltfeldolgozás kedvelt színházi missziója jegyében indította az évadot az Örkény Színház. Bagossy László rendező és a köré gyűjtött, Kovács D. Dánielből, illetőleg a Színművészeti Egyetem hallgatóiból összeálló alkotócsapat Szvetlana Alekszejevics Nobel-díjjal jutalmazott könyvei alapján készítették el a Madách téri teátrum évadnyitó bemutatóját. A Secondhand – szovjetűdök című előadás az oroszországi posztszovjet létezés esszenciáját igyekszik színpadra vinni… – FRITZ GERGELY KRITIKÁJA

>>>
2018.11.17 - tiszatáj

A VIRÁG JUDIT GALÉRIA KIÁLLÍTÁSA
1904 és 1914 között az 1870-es és 1880-as években született képzőművész generáció a birodalmi Bécs és az elegáns München helyett inkább a kozmopolita Párizst választotta zarándokhelyéül. E nemzedék tagjai elsőként ismerkedtek meg a fauve-ok és a kubizmus fejleményeivel, használták fel művészetükben a francia főváros által nyújtott modern képzőművészeti újításokat. A mostani nonprofit tárlat nem a Magyar Vadak című 2006-os nagyszabású kiállítást akarja lemásolni, hanem a Nagybányai Művésztelep modernista generációjának első nagy sikereit szeretné bemutatni… – JUHÁSZ BÁLINT ÍRÁSA

>>>
2018.11.17 - tiszatáj

MOZART OPERÁJA A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZBAN
Minél pezsgőbb, szellemesebb, érdekesebb előadás a Figaro házassága Szentendrén, annál nehezebb lesz beilleszteni a Szegedi (Pécsi, Miskolci stb.) Nemzeti Színházba. Minél jobban illik a produkció egy kicsi szabadtéri színpadra nyáron, annál nehezebb lesz alkalmazni egy nagy zárt színpadra ősszel-télen. Elsőre jó ötletnek tűnik, hogy ugyanazt a produkciót vigyük be kőszínházakba, takarítsuk meg a díszletek és a jelmezek költségét, no meg a próbák egy részét. Valójában művészi értelemben komoly vérveszteséget okoz… – MÁROK TAMÁS KRITIKÁJA

>>>
2018.11.15 - tiszatáj

SZERGEJ LOZNYICA FILMJE
A Donyeci történetek egy nagyszerű ukrán rendező friss témát érintő, zavarbaejtő filmje. Szergej Loznyica a 90-es évek közepén kezdte a filmes pályafutását. A dátum talán azért tűnik most beszédesnek, mert sokat elárul Loznyica elkötelezettségéről: ekkor a harmincas évei közepén jár, több foglalkozást kipróbál, és sok országban nagyon alaposan körülnéz. Ifjúkori eszmélkedése egyébként olyan területeken folyik, amelyek azóta önálló országokká váltak: a mai Belorussziában született, Ukrajnában és Oroszországban járt iskolában… – SZÍJÁRTÓ IMRE KRITIKÁJA

>>>
2018.11.15 - tiszatáj

MIKLOSOVITS LÁSZLÓ KÉPZŐMŰVÉSZ SZEGEDI KIÁLLÍTÁSA
Miklosovits a Tiszatáj Galéria falain egyedi műveket, főként tusrajzokat sorakoztatott föl. Ezek között találunk aprólékos mívességgel megdolgozott alkotásokat, nagyvonalúan, úgymond csuklóból feldobott vonalkölteményeket és lavírozott színes tus-festményeket is. Több grafikát gobelinszerű textúrával jelenített meg az alkotó, a finom vonalszövedékek szinte textil hatásúak. De érdekes, hogy a raszteres tónusokkal, térbeli illúziókat is sikerült kelteni s szoborszerű alakzatokat „faragni”… – PACSIKA EMÍLIA ÍRÁSA

>>>
2018.11.14 - tiszatáj

Bende Tamás, Koman Zsombor, Nemes Z. Márió, Frank O’Hara, Sylvia Plath, Szálinger Balázs, Szeles Judit, Szunyog Ágota, Tandori Dezső versei
Balogh Dávid, Bátyi Zoltán, Hidas Judit, Milorad Pavić prózája
Tanulmányok a 100 éve lezárult I. világháborúról
Diákmelléklet: Takács Zsuzsa költészetéről
Fotók Müller Miklósról

>>>
2018.11.14 - tiszatáj

ABAFÁY-DEÁK CSILLAG
ÉS KÖLÜS LAJOS
A Vásárhelyi Őszi Tárlat is egy metszet, a kortárs képzőművészet metszete. A napos oldalt mutatja, a festészet megújuló hagyományát, az inspirációkat, a kapcsolódásokat elődökhöz, kortársakhoz. A VÖT története jövőre is folytatódni fog. Nem is az eddig múlt jogán, hanem inkább a mindenkori kortárs képviselete miatt. Hogy képben legyünk. Vásárhelyen is. A világ itt sem ér véget, igaz, hogy nem is itt kezdődik. Csak folytatódik. Sodrásban…

>>>
2018.11.11 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS
SZABÓ ISTVÁN ZOLTÁNNAL
A szegedi kötődésű Próza Nostra egy olyan online folyóirat, amely a populáris irodalom alkotásaira fókuszáló, kritikai vállalkozásain túl irodalmi estek szervezésben is részt vesz, oldalán és eseményein pedig lehetőséget nyújt arra, hogy az érdeklődők tágabb perspektívából ismerhessék meg a zsánerirodalom legfrissebb műveit. A Próza Nostra szerkesztőségének tagjaként beszélgettem Szabó István Zoltán alapítóval a lapról, annak múltjáról, újraéledő programjairól, tervezett jövőjéről, és a hazai populáris kultúráról… – BORBÍRÓ ALETTA INTERJÚJA

>>>
2018.11.08 - tiszatáj

A NÉMA FORRADALOM
A német filmgyártásban immár tekintélyes nevet kivívó olasz származású Lars Kraume újfent történelmi drámával gazdagította a Németország közelmúltját feldolgozó filmek jelenkori sorozatát. A néma forradalom (Das schweigende Klassenzimmer) címet viselő egészestés alkotás cselekménye megtörtént eseményeken alapul, s markáns magyar vonatkozással bír, ugyanis 1956 őszén játszódó története egy iskolai osztály magyar forradalom melletti kiállását és az abból származó bonyodalmakat fogalmazza vászonra… – FRITZ GERGELY KRITIKÁJA

>>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Hódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő