06.18.
| Én és a környezet >>>
06.28.
| A szegedi Metanoia Artopédia a Zsámbéki Színházi Bázison >>>
06.13.
| Törékeny papírkert a K.A.S Galériában >>>
06.26.
| Székely János Napok a Gyulai Várszínházban >>>
06.11.
| Könyvhét – Kálnay Adél: Tündérhajszál >>>
06.09.
| Magyar előadások a gyulai Shakespeare Fesztivál programjában >>>
06.08.
| Könyvhét – Szerzőink dedikálnak >>>
06.07.
| Könyvhét – Géczi János: Sziget >>>
06.07.
| Koncertek, társasjáték és Lemezjátszó a II. Gárdonyi Pikniken >>>
06.07.
| Közel 600 jelentkezés jött a Táblaképfestészeti Biennáléra >>>
06.01.
| COURAGE-PAREVO nemzetközi dokumentumfilm-fesztivál >>>
06.08.
| Itt vannak az Év Gyerekkönyvei >>>
06.04.
| Könyvhét – Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017) >>>
06.03.
| Könyvhét – Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!) >>>
06.03.
| Könyvhét – Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei) >>>
06.02.
| Könyvhét – Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája) >>>
06.02.
| UNFAKE! – 18. ARC közérzeti pályázat >>>
06.01.
| Megihlette a Metropolitan Opera a Szegedi Szabadtérit >>>
04.25.
| Elhunyt Szervátiusz Tibor szobrászművész, a nemzet művésze >>>
04.23.
| Siker útján az új szegedi papucs! >>>
04.20.
| 15 éve jelent meg először a magyar National Geographic >>>
04.18.
| Folytatódik az Aranyfeszt! >>>

Szakács Réka, Várady Tibor, prózája

Bíró Tímea, Horváth Benji, Marno János, Maurits Ferenc versei

Beszélgetés Maurits Ferenccel

Balázs Attila esszéje

Petar Bojanić, Hovanec Zoltán tanulmánya

Szövegszervező vizualitás az Új Symposionban

>>>

KIÁLLÍTÁSAJÁNLÓ A szegedi egyetemen több ezren végeznek évente, informatikusok, jogászok, tanárok – mondhatni, hétköznapi foglalkozást űző emberek. Ám különlegesen kreatív, intenzíven alkotó emberek is végeznek egyetemünkön: képzőművészek. A grafikusoktól, a festőkön át, a síküveggel dolgozó művészig. Az ő hétköznapjaikat sokkal nehezebb lehet elképzelni, mint egy kémikusét vagy tolmácsét, hiszen az […]

>>>

Krinò – a gondolkodás új műhelye Szegeden
2017.11.02 - tiszatáj

Az alkotó filozófiai gondolkodás új bázisa jöhet létre azzal, hogy 2017 első félévében elindult a „Krinò” Workshop of Thinking elnevezésű szeminárium a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán Federico Sollazzo egyetemi oktató irányításával.

A kezdeményezés több szempontból is újszerűnek tekinthető: nemcsak egyetemi hallgatók látogathatják, s az egyetemi hallgatók esetében nem a lexikális tudást kérik számon, hanem az alkotó gondolkodást. Az október 18-án bemutatott Krinò a tervek szerint a további szemeszterekben is meghirdetésre kerül és feltehetően 2018 őszén önálló intézménnyé alakul.

Federico Sollazzo már 2016-ban közzétette gondolatait az intézményesült filozófiaoktatással kapcsolatban (Filozófia ez? Tiszatáj Online, 2016. 06. 13.). Koncepciójának lényegét úgy lehetne megfogalmazni, hogy az akadémiai tudománnyá tett filozófia letért az eredetileg neki szánt útról, a kreativitás keresése helyett nagyrészt pusztán adatközvetítővé vált.

A szemináriumnak vannak ajánlott témakörei, amelyek impulzusként szolgálhatnak az alkotó filozofáláshoz, amennyiben referenciaként ajánlott gondolkodók személyes témákat fejtenek ki. Nem a lezárt nagy rendszerek képviselői, hanem éppen azok ellenzői.

Meglátásom szerint az eddigi eszmecserék alapján a Krinò fő törekvései az alábbiak lehetnek:

A fő cél a kreatív gondolkodás. Ennek eléréséért a már megismert hibás gyakorlatok elkerülése kerül napirendre. A hivatalos, az akadémiai filozófiaoktatás módszertanával, rendszerével kapcsolatban kifogásolható, hogy abban a gondolkodás módszertana és szókészlete egy előre gyártott zárt rendszer. Ez behatárolttá teszi a gondolkodást.

Nem kívánatos a gondolkodók (oktatók, kutatók) mennyiségi mutatók alapján való rangsorolása sem. Ez a módszer képtelen megkülönböztetni, felfedezni a kreatív gondolatot, s ezzel a közvélemény elé tárni az önmagát ismétlő gondolatoknál, adatközvetítésnél magasabb minőséget.

A minőséget részben az újszerűség jelenti, az, hogy új gondolat születik, részben a hitelesség, az, hogy egy nézet vagy nézetrendszer hirdetői tisztában vannak önmagukkal, rá mernek kérdezni gondolataik lényegére, eredetére.

Következésképpen kiesnek ebből a körből az önvizsgálatra nem hajlandó narratívák (vallások, ideológiák). Ugyanakkor, a Krinònak nem célja ezen nem hiteles (nem autentikus) kultúrák ellen harcolni, leleplezésükre vagy a velük való vitára energiát fordítani. Elképzelésük szerint pusztán kerülni kívánják, hogy hasonló hibákat kövessenek el.

Az önálló gondolkodás szabadságával együtt jár a diskurzus szabadsága, ezért a gondolatok eredetének megkérdőjelezése nem lehet tabu. A szabad diskurzusok attól tekinthetők szabadnak, hogy nincs előre meghatározott metodológiájuk.

A gondolatok különböző eszközökkel, műfajokkal való kifejezése kívánatos, ezáltal az alkotó filozófiai gondolkodás inkább tekinthető művészetnek, mint tudománynak. A workshop, a műhely művészeti vagy irodalmi klub, amelyben, feltehetően, leginkább a filozófiai líra kerül napirendre.

Ez a tevékenység abban az értelemben nem alkalmazott filozófia, ahogyan ezt a tudományos életben tekintik, de a szokásos népszerű filozófia fogalmával sem írható le pontosan, amennyiben a népszerű filozófiával kapcsolatban minőségi aggályok vethetők fel. (Nem jutnak elég mélyre, pontatlanok, s akár a lényeget is kifelejthetik, amikor egyszerűbbé, érthetőbbé próbálják tenni a filozófiai gondolatokat.)

Tulajdonképpen az „egészséges” gondolkodás a cél. Terápiának viszont azért nem nevezhető ez a filozofáló eszmecsere, mert a szokásos terápiáknál alá-fölérendeltséget hoznak létre a terápia igénylője és folytatója között.

Mindez nem zárja ki azt, hogy a Krinòban megvalósuló alkotó filozófiai gondolkodásnak és irodalmi tevékenységnek gyakorlati, akár terápiának tekinthető haszna is legyen.

Olyan ez, mint a szenvedélyből végzett munka, amely során nem a munkavégzés hatékonysága a cél. Ha a hatékonyságot helyeznék előtérbe, akkor veszélybe kerülne szenvedély jellege, a tevékenység spontán öröme.

A kezdeményezés az alkotó filozofálást, tehát az életről, az igazságról, az egyén és a közösség érdekéről (a közjóról) való nyitott szellemű alkotó gondolkodást az előbb felsorolt módon kívánja megvalósítani. Viszont az alkotó emberek sajátossága az, hogy gondolataik folyamatosan mozgásban vannak, ezért az előbbiekben felsorolt elvek módosulhatnak.

Azt, hogy az alkotó filozófiai gondolkodás és irodalmi, művészeti tevékenység gyakorlása milyen perspektívákat nyit, nehéz megjósolni. Nem zárható ki, hogy az előbbiekben értelmezett módon alkotván, az eddig ismert gyakorlatnál nagyobb szellemi és érzelmi szabadságra, az ezáltal megszerezhető mélyebb és hitelesebb tudásra épülve megújítható a filozófiai gondolkodás Magyarországon.

Boros Tibor

(A szerző filozófus, okleveles andragógus)


Címke: , , , , , , ,
2018.06.17 - tiszatáj

KÖNYVHETI BESZÉLGETÉS KEMÉNY ISTVÁNNAL
Június 12-én az Ünnepi Könyvhét keretében Kemény István volt a Grand Café vendége. Lúdbőr című esszé- és Nílus című verseskötete kapcsán a szerzővel Klajkó Dániel beszélgetett… – BORBÍRÓ ALETTA BESZÁMOLÓJA

>>>
2018.06.15 - tiszatáj

A FA ALATT
Piagőzös, melankolikus atmoszférát vitriolos, emberi gyarlóságokat feltérképező vonalvezetésre cserélt Hafsteinn Gunnar Sigurdsson. 2011-es dramedyje, az Either Way férfibúba csepegtetett őszinte életörömöt, míg legutóbbi filmje, a tavalyi A fa alatt drasztikusabb, komor hangütésű darab. Noha fekete komédiaként hivatkoznak rá, jóval több ennél… – SZABÓ ÁDÁM KRITIKÁJA

>>>
2018.06.15 - tiszatáj

KÖNYVHETI BESZÉLGETÉS TÉREY JÁNOSSAL KÁLI HOLTAK CÍMŰ REGÉNYÉRŐL
Térey János az idén POSZT-zsűritagként, 180 megtekintett előadás, illetve saját drámája, a Kazamaták szegedi bemutatója után megírta Káli holtak című színházregényét, mely egyben az első nagyprózája is. A kötet szegedi bemutatóján Lengyel Zoltánnal, a Grand Café munkatársával beszélgetett a szerző… – VARGA RÉKA BESZÁMOLÓJA

>>>
2018.06.15 - tiszatáj

Szakács Réka, Várady Tibor, prózája

Bíró Tímea, Horváth Benji, Marno János, Maurits Ferenc versei

Beszélgetés Maurits Ferenccel

Balázs Attila esszéje

Petar Bojanić, Hovanec Zoltán tanulmánya

Szövegszervező vizualitás az Új Symposionban

>>>
2018.06.15 - tiszatáj

A VAJDASÁGI zETNA ÚJ KÖTETEINEK BEMUTATÓJA
Június 10-én, vasárnap került sor a vajdasági zEtna új köteteinek bemutatójára. Ebből az alkalomból négy szerző érkezett a Grand Café mozitermébe: Balázs Attila, Fenyvesi Ottó, Lennert Móger Tímea és Szögi Csaba. A beszélgetést Beszédes István, a zEtna magazin alapító-szerkesztője vezette… SZUTORISZ SZABOLCS BENCE BESZÁMOLÓJA

>>>
2018.06.14 - tiszatáj

SZILASI LÁSZLÓ ÉS SZÍV ERNŐ KÖNYVBEMUTATÓJA
Vasárnap sem volt szünet az Ünnepi Könyvhéten. Június 10-én, késő délután Szilasi László és Darvasi László beszélgetett egymással a Dugonics téren. Utóbbi saját és írói alteregója, Szív Ernő nevében. Luther kutyái és Meghívás a Rienzi Mariska Szabadidő Klubba, a várt kötetek… – SZUTORISZ SZABOLCS BENCE BESZÁMOLÓJA

>>>
2018.06.13 - tiszatáj

BARÁTI GONDOLATOK GÁSPÁRIK ATTILA ÚJ KÖNYVÉNEK KAPCSÁN
Nálunk színigazgatók ritkán írnak könyvet. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezérigazgatójának, az amúgy színművészként is ott dolgozó Gáspárik Attilának az idei könyvhétre immár második könyve jelent meg a Pont kiadó gondozásában. A fényképekkel illusztrált karcsú kötet alcíme szerint esszéket, tanulmányokat, párbeszédeket tartalmaz… – HORVÁTH PÉTER ÍRÁSA

>>>
2018.06.12 - tiszatáj

AKI ELZÁRJA AZ ÉJSZAKÁT –
A KOLOZSVÁRI SZÍNHÁZ VENDÉGJÁTÉKA BUDAPESTEN
Az idei évben két produkció érkezett a kincses városból Budapestre, amelyek a Tompa Gábor vezette teátrum műsorpolitikájának jelenlegi tendenciáit is jól kirajzolták. Tompa ugyanis az idei évadban mindössze egyetlen rendezést jegyzett (amely végül mégsem valósult meg), miközben a többi premier külföldről meghívott rendezők munkája… – FRITZ GERGELY KRITIKÁJA

>>>
2018.06.12 - tiszatáj

ORAVECZ IMRE KÖTETÉNEK BEMUTATÓJA
Létezik egy utazás, Magyarország és Amerika között, amit nem csak térben tesznek meg: generációkat összekötő, családi örökségként is jelen van. A 2018-as Könyvhéten Oravecz Imrével Balogh József beszélgetett… – FÖLDESI CSENGE BESZÁMOLÓJA

>>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő