Zalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)

Dráma

Tiszatáj Könyvek

Szeged, 2017

136 oldal, 1990 Ft

ISBN 978-615-5618-09-3

POLGÁRMESTER:
Kaptam egy ímélt. Bizalmasat, a vé­dett cí­memre, frankón. Ha­ver­­tól, magasról. Nagyon magas­ról, …hol is vagy… megvagy! Aha, most figyeljetek! „Többek közt sie­tek tudatni veled, hogy egy hi­vatalnok érkezik ide titkos uta­sí­tással, aki most meg­vizsgálja az egész kormányzóságot, de főleg a mi járásunkat! (Sokatmondóan felemeli ujját) Ezt a legmegbíz­ha­tóbb forrásból tudom! Az illető tit­kolja kilétét, inkognitóban uta­zik. Éppen azért, mivel tudom, hogy teneked is – mint bárki em­ber­fiának – megvannak a magad apró-cseprő bűnei: elvégre te sem estél a fejed lágyára, hogy elszalaszd, ami öledbe pottyan…” (Megáll az olvasásban, és fölnéz) Jól van, magunk között vagyunk… „Azt tanácsolom hát, barátom, tedd meg a szükséges óvintézke­dé­seket, mert minden percben hoz­zátok érkezhet – ha ugyan már ott nincs valahol inkogni­tóban!” Na, innen már a biznisz rész következik.

Megrendelhető a kiadó címén: [email protected]

Könyvheti bemutató:
  • 2017. június 10. (szombat) 17.30
  • Szeged, Dugonics tér, színpad

Zalán Tiborral Kovács Krisztina beszélget új drámakötetéről.

tiszatajonline.hu/?p=106151