Kálnay Adél: Szivárványország (Utazz velem!)

MESEKÖNYV OLVASÓNAPLÓVAL
Gergő, ez a szeleburdi, ám jóravaló kisfiú különleges lehetőséget kap: két titokzatos alak keresi meg, egyenesen Szi­várványországból. Arra szeretnék rávenni, hogy segítsen nekik. A kis­fiú először nem érti, mit is kellene tennie. Az Őrzők elviszik a Bölcshöz, akitől egy képet kap. A kép egy kislányt ábrázol, aki csu­pán Gergő számára elevenedik meg. A kislány szo­morú lesz, ha Gergő rosszat tesz, sőt meg is betegszik, de ha jót, akkor vidám és boldog. Gergőnek nehéz teher ez a kép. Akár ránéz, akár nem, tudja, mikor árt a kislánynak. Mi ez a kép? Talán valódi kép, talán csupán az az érzés, amit úgy hívunk: lelkiismeret. Hogy minden miért történik? Ger­gő felkészítése a cél. Fel kell készülnie egy komoly feladatra, meg kell ta­nul­nia vállalni a felelősséget magá­ért, s má­­sokért is. Mi az, amit Gergő biztosan meg­tanul a történet végére? Megtanulja, hogy mindennek kö­vet­kezménye van, hogy mindenre fi­gyelni kell, s vigyázni kell arra, aki rá van bízva. Mindezt nemcsak a Bölcs mond­ja el neki, de saját maga is rá­döb­ben az igazságra. Gergő története gyereket, fel­nőt­tet, mindnyájunkat arra tanít, hogy ké­pe­sek vagyunk megváltozni, ha az erőt eh­hez lelkünk legmélyéről, legbelső tar­talékainkból vesszük, s ha a vál­to­zás létrejön, a jutalom sem marad el, akárcsak a mesében.

Tiszatáj Könyvek
Szeged, 2020
148 oldal, 2450 Ft helyett 1610 Ft

Megrendelhető a [email protected] címen