Tiszatájonline | 2022. december 20.

Tiszatáj 2022. november

Becsy András, Kiss Anna, Lázár Bence András, Máhr Gábor, Marno János, Szöllősy Mátyás, Vargha Bálint versei
P. Szabó Dénes, Ocsenás Péter Bence prózája
Vissza a jövőbe – Return To The Future / Darida Veronika írása
„Semmi sincsen egészen úgy” (Füst Milán)
Tandori Dezső verse Füst Milánnak
Beszélgetés Enyedi Ildikóval és Láng Imolával A feleségem története című filmről
Melhardt Gergő, Büky László tanulmányai
Diákmelléklet: Sághy Miklós tanulmánya Füst Milán regényéről és Enyedi Ildikó filmjéről


Marno János: Ballada; Ha hinni lehet; Szeptember végén / 3

P. Szabó Dénes: A macska neve: Froszja / 8

Kiss Anna: Csak a falvédő szarvasai / 14

Becsy András: [Marika Presszó] / 17

Lázár Bence András: Az maradok, akinek a nevét; Báb; Ne a szóközöket egy ismétlésben / 20

Máhr Gábor: csivecsovált / 23

Ocsenás Péter Bence: Toporzékolni, kiabálni, sírni / 24

Szöllősi Mátyás: Néma város; bukás / 26

Vargha Bálint: A menedzserjárás fiziognómiájáról; Árnyékoló / 28


Vissza a jövőbe – Return To The Future

Darida Veronika: Karanténnéző / 31


„Semmi sincsen egészen úgy” – A Füst-mű utóéletei

Tandori Dezső: Füst Milánnak / 37

A tétova óriás (Beszélgetés A feleségem története című filmről) / 38

Melhardt Gergő: „Én bohóc vagyok és szeretem a fölösleges dolgokat.” (Füst Milán politikai groteszkje, A sanda bohóc) / 50

Büky László: Füst Milán levelezésének álnevei és hátterük / 62


mérlegen

Kocziszky Éva: „Sötét szavak bűvöletében” (Borbély Szilárd: Bukolikatájban) / 72

Száz Pál: „Mnémoszüné, a sötét fényű” (Borbély Szilárd: Bukolikatájban) / 77

Vári György: Egy komoly könyv hosszú árnyékáról (Száz Pál: A tizedik kapu) / 81

Kelemen Zoltán: Kaláka (Lövétei Lázár László: Feketemunka) / 89

Pintér Viktória: Kéreghántó (Szávai Dorottya: A nyírfa kérge. Kánonok többszólamúsága – a kortárs magyar líráról és néhány előzményéről) / 95

Dobri Imre: Kánon és komparatisztika (A kánonok többszólamúsága kelet-közép-európai kontextusban) / 98

Radnai Dániel Szabolcs: Tű a szénakazalban (Szilágyi Márton: Az íróvá válás mikrotörténete a 19. század első felében. Lisznyai Kálmán és az „irodalmi gépezet”) / 101


művészet

Wehner Tibor: Honnan fúj a szél? (Csemniczky Zoltán szobrászművész kiállítása) / 105


Az utolsó oldalon

Szív Ernő: Kedves Bognár Péter / 108


Illusztrációk

Csemniczky Zoltán szobrászművész alkotásai a címlapon, a 30., 36., 71., 104. oldalon és a belső borítón.


Diákmelléklet 185.

Sághy Miklós: A „téboly lakik az emberben” (Füst Milán A feleségem története és Enyedi Ildikó azonos című adaptációja)

A film befogadójának tehát ahhoz hasonlóan kell a színre vitt kapcsolat mozgatórugóit, titkait kikövetkeztetnie, mint amiképpen a kapitánynak a regényben a feleség cselekedeteinek okát kideríteni, meglelni. Az értelmezői munka megnyugtató végeredménye persze egyáltalán nem garantált, sőt, Störr kapitány feljegyzései ennek a folyamatnak a nagy nehézségeiről adtak számot.

tiszatajonline.hu/tiszataj/diakmelleklet