tiszatáj | 2021. szeptember 15.

Tiszatáj 2021. szeptember

DANTE KÖREI
700 éve halt meg a költő

Tandori Dezső verse, Petrarca, Pier Paolo Pasolini művei

Kerber Balázs válogatása,a kortárs olasz költészetből

Vígh Éva, Máté Ágnes, Szörényi László, Kabdebó Lóránt, Nádasdy Ádám, Kocziszky Éva, Yilmaz-Mészáros Enikő, Pál József írása Dante művészetéről

Tandori Dezső: Hogy fájdalmamban ott helyt földre essem (Hűvös vers egy végzetes érzületről)

„A Dante-közlés egyelőre itt végződik” (Megjegyzések a vers olvasásához) A szöveget sajtó alá rendezte, a jegyzetet írta: Tóth Ákos

Ismeretlen szerző: Követjárás Veronában (Egy elbeszélő költeményből) Fordította és a jegyzeteket írta Márton László

Petrarca: [Voi ch’ascoltate…] (Megjegyzések a fordítás elé) A be­vezetést és a fordítást Róth Márton készítette

Pier Paolo Pasolini: Narcissus tánca; Galambok; Öröm

 

Válogatás a kortárs olasz költészetből

Kerber Balázs: Áttetszőség és képszövet (szerkesztői bevezető)

Alberto Bertoni: Az Alzheimer-emlékek verseiből; A Búcsúzóul verseiből (Forró déli órán; Metamorfózis)

Maria Borio: Az Áttetszőség verseiből (Farnese)

Giuseppe Conte: A Nem szűnök meg a tengerről írni verseiből (A névtelen vízbefúltak imája; A tenger, amint téged tükrözött)

Tommaso Di Dio: A fagyos csillagok felé verseiből (Porto di San Sebastian; Első szózat a legénységhez)

Giovanna Frene: Az Adottságok verseiből (Augusztusi töprengés); A Látszólagos állapot verseiből (La Main)

Bruno Galluccio: A nulla mértéke verseiből

Marco Giovenale: A páciens azt hiszi, hogy él verseiből (cselekmény)

Isabella Leardini: Az Átmeneti idény verseiből

Valerio Magrelli: A Magrelli felügyelő verseiből

Federico Italiano: A Habitat verseiből (Orbáncfű; A Szaturnusz gyűrűi)

Umberto Piersanti: Az állhatatos szeretet mezői verseiből (Dűlők); Az ösvények sűrűjében verseiből (Találkozás)

Antonio Spagnuolo: A hiány daloskönyvének verseiből (Szédületek; Ámítás)

Sara Ventroni: A Gasometróban verseiből

Vígh Éva: „Egyetlen intéssel” (Par. xxii 101) (Testbeszéd Dante Színjátékában)

Máté Ágnes: „A kurválkodók kifogása” (Régi és új szeretők toposzai Dantétól Ae. S. Piccolomini munkásságáig)

Szörényi László: Dédatya (Szigeti Zrínyi Miklós ábrázolásának dantei apparátusa a Szigeti veszedelemben)

Kabdebó Lóránt: Káprázat (A Vita Nuova vonzásában)

Nádasdy Ádám: Anakronizmus és modernizmus (Gondolatok Dante-fordításom kapcsán)

Kocziszky Éva: Non plus ultra! (Dante-fordítók pokoljárása)

Yilmaz-Mészáros Enikő: „És újra láttuk a csillagokat” (Dante aktualitása a chilei Raúl Zurita költészetében)

Pál József: Dantisztika a szegedi olasz tanszéken

 

mérlegen

Szabó Tibor: Trilógia az olasz líra klasszikusairól (Madarász Imre: „Ámor és Én”; A Nagy Háború költője; „A szabad ember példaképe”)

Bakai Boglárka: Mi lesz belőlünk, kire fogunk hasonlítani, ha felnövünk? (Gondolatok Elena Ferrante A felnőttek hazug élete című regényéről)

Vígh Éva: „A pokol vihara, amely sosem nyugszik” (V, 31) (Parafrázis és értelmezés Dante halálának 700. évfordulójára – Dante Alighieri: Komédia I. Pokol)

 

Az utolsó oldalon

Szív Ernő: Kis beszéd a pokolról

Illusztrációk

Géczi János alkotásai Dante: Isteni színjáték, Pokol, 23. énekéhez

E számunkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.