Mi kell a boldogsághoz

KISS LÁSZLÓ

Mi kell a boldogsághoz?
Fogós kérdés.
Talán elég hozzá egy vi­lág­sztár, aki hozzánk köl­tözik, és­ velünk együtt írja a töri leckét.
Vagy boldogság akkor van, ha új autót vásá­ro­lunk? Ha sza­lon­nát sütünk a haverokkal egy ször­nyű emlékű éjszakán? Ha ki­hajtjuk a szobánkba tévedt de­ne­vért?
Hazakísérni valakit? El­fo­gad­ni valakit? Megalázni vala­kit?
Vagy, mondjuk, megtanulni egy idegen nyelvet.
Boldog párkapcsolatban élni,­ az­tán egyszer csak nem él­ni benne tovább. Ez is lehet bol­dogság?
Vagy a boldogság egy kiadós te­regetés? Egy ki­adós vadászat?
Egy jó kirándulás? Egy rossz ki­­rán­dulás?
Egy Tóth Árpád-vers!
Esetleg beöltözni másnak?
A semmiből jött, hirtelen sze­re­lem, az boldogság? De mi van, ha a szívünk választottja egy egér?
Nehéz ügy ez a boldogság.
Te voltál már boldog?

Tiszatáj Könyvek
Szeged, 2024
224 oldal, 3850 Ft

Kapható a Líra könyvhálózatában, az Írók Boltjában és megrendelhető a kiadó címén: [email protected]