Klímaszörnyek. Ökokritika és populáris film 2.

HÓDOSY ANNAMÁRIA

Közhely, hogy a szörnyfigurák egy adott korszak legsürgetőbb kultu­rális szorongásait és aggodalmait testesítik meg, evolúciójuk során pedig alkalmazkodnak az új prob­lémákhoz és az új megoldási el­képzelésekhez. Ez a könyv a klasz­szikus szörnyek, a vérfarkasok, vámpírok, zombik, húsevő növé­nyek és mutánsok azon filmes alakváltozatait veszi szemügyre ökoritikai szemszögből, amelyek a klímaszorongás termékeinek te­kinthetők. Minden egyes szörnytí­pus más oldalról érzékelteti a kör­nyezeti problémákat, a Klímaször­nyek pedig azt vizsgálja, hogy vajon miképp és miért éppen úgy? Segítenek-e az efféle filmek, és ha igen, hogyan segítenek a nézőnek abban, hogy szembenézzen a jövő veszélyeivel? A kötetet azoknak ajánljuk, akik egyszerre érdeklődnek a szörnyfi­gurák által hordozott szimbolikus jelentések és a klímaváltozás filmes megjelenítése iránt.

Tiszatáj Könyvek
Szeged, 2023
436 oldal, 4950 Ft

Kapható a Líra könyvhálózatában, az Írók Boltjában és megrendelhető a kiadó címén: [email protected]