tiszatáj | 2020. augusztus 28.

A szabadság lehetősége

A k2 Színház által bemutatott Az apostol osztálytermi előadása Petőfi Sándor ugyan ezt a címet viselő epikus művén alapszik. Nem csak címében, hanem jórészt a cselekményében is megpróbáltak az eredeti szöveghez hűek maradni. Több Petőfi versrészlet el is hangzik a darabban, ezzel ráerősítve a Szilveszter – Petőfi Sándor allúzióra… – VAJSENBEK PÉTER KRITIKÁJA

K2 SZÍNHÁZ: AZ APOSTOL

A k2 Színház által bemutatott Az apostol osztálytermi előadása Petőfi Sándor ugyan ezt a címet viselő epikus művén alapszik. Nem csak címében, hanem jórészt a cselekményében is megpróbáltak az eredeti szöveghez hűek maradni. Több Petőfi versrészlet el is hangzik a darabban, ezzel ráerősítve a Szilveszter – Petőfi Sándor allúzióra.

A színészeket (Király Dániel Tamás, Pálóczi Bence, Piti Emőke) mai, egyszerű öltözékben látjuk a színpadon. A szerepeket felváltva játszák, így ismerhetjük meg Szilveszter életét. A nehéz gyermekkori évektől (tolvajlás, koldulás, szolgai megaláztatások), a jegyzői munkáig és az írás (uszítás) miatt bekövetkezett börtönévekig, majd a királygyilkosságig. A darab itt ér véget. Az eredeti műben a gyilkosság sikertelenül végződik és Szilvesztert kivégzik, de a jövő generációja hősként fogja tisztelni.

Főhősünk nehéz életét szimbolizálja, hogy az éppen Szilvesztert játszó színészen Fuck life feliratú sapka látható, ezzel utalva arra is, hogy mennyire kevés önálló döntése van a művön belül. A társadalmi meghatározottság, a hatalmi helyzet (az urak világa, és pappal való konfliktus), és a cenzúra valamint a börtön, a rossz családi helyzet (a kisgyerek halála) azt sugallja, hogy nincs más választása, meg kell ölnie a királyt. Ezt a cselekedetet a Petőfi korabeli recepció is nagyon radikálisnak tartotta, elhatárolódott tőle.[1]

A gyilkossághoz, és Szilveszter életéhez való viszonyt itt nem a jövő, hanem a jelen, a befogadók végezzük. Ezért is próbálnak annyiszor bevonni az előadás menetébe (néha kicsit erőltetetten) minket is. Valamint ez valószínűleg a diákok számára is izgalmasabbá teszi a művet. Az apostol könnyedebb befogadását a versbetétek rapszövegekként való előadásával, és Szilvesztert zenei előadóként bemutatva próbálják közelebb hozni a diákokhoz.

Az előadást egy közös foglalkozás zárja, amit három részre lehet osztani. Az elsőben el kell dönteni, hogy Szilveszternek milyen szabad döntései voltak. Ezután ebből a legfontosabbakat kell kiválasztani. Általában ez ad terepet a legtöbb vitának és értelmezésnek. Végül pedig a kiválasztott szabad döntések közül kell mérlegelni, hogy Szilveszter az adott helyzetben mit veszít, és mit nyer.

Vajsenbek Péter

Fotó: Thealter / Németh György

Játsszák: Király Dániel Tamás, Pálóczi Bence, Piti Emőke

Rendező: Benkó Bence

JEGYZET

[1] Hász-Fehér Katalin: Az Apostol körül. In: Tiszatáj, 1998. 3. Melléklet.