Gerlóczy Sári 90 éves

KURTÁG GYÖRGY KÖSZÖNTÉSE
2021. május 16-án ünnepelte születésnapját Gerlóczy Sári, a kortárs magyar képzőművészet jelentős alakja. Gerlóczy képein és grafikáin az elmúlt évtizedekben megújította és ma is folyamatosan kitágítja a kép mint kifejezőeszköz lehetőségeit és a képhez való kapcsolódásunk módjait […]

KURTÁG GYÖRGY KÖSZÖNTÉSE

2021. május 16-án ünnepelte születésnapját Gerlóczy Sári, a kortárs magyar képzőművészet jelentős alakja. Gerlóczy képein és grafikáin az elmúlt évtizedekben megújította és ma is folyamatosan kitágítja a kép mint kifejezőeszköz lehetőségeit és a képhez való kapcsolódásunk módjait. A Gerlóczy-rajz és -kép az ember mindenkori magáraismerésének médiuma: az ábrázolt embercsoport, olykor tömeg története a szemünk előtt játszódik le, de az „összefonódó testek” kálváriája vagy bacchanáliája nála mindig a megnevezést, az értelmi megpecsételést megelőző állapotában tűnik fel, mellőzi a kapcsolatok szóbeli leegyszerűsítésének örök nehézségét. A vonal, a rajz Gerlóczynál újra az lesz, az lehet, ami: a titokzatos valóság megragadásának kulcsa. Ez a valóság, Gerlóczy képeinek valósága ugyanakkor sosem a realitás szűken vett terepe, hanem olyan mező, melyen felvonulnak az élet szereplői, melyen mozdulatukká/sorsukká változott figurák menetelnek és gabalyodnak egymásba, ahol valódi és álomhangok, „suttogások és sikolyok” egyszerre hangzanak.

Gerlóczy Sári művészetéhez nem első alkalommal illeszt, a művész iránti tisztelete és barátsága jeléül hangzó emlékjelet Kurtág György: Jelek, játékok és üzenetek mélyhegedűre 11 – Четыре сплетённых тела… / Négy összefonódó test (Gerlóczy Sári kiállítására) című kompozícióját 1991-ben mutatta be.

Gerlóczy Sári 90. születésnapja alkalmából Kurtág mester
új művel lepte meg a barátot, a pályatársat, íme:

Kurtág György: AB játékok – újabb részlet a készülő sorozatból (2021. május 16.)

A zenemű szövege egy kései Tandori-aforizma. A szöveg kézirata:

 

A közreadás alkalmából Gerlóczy Sári a következő műveket adta át virtuális kiállításra
a Tiszatáj olvasóinak-nézőinek:

 

Gerlóczy Sári művei