Jövőbemutató

A (MÉG) MINDIG ÉLŐ IRODALOM

Ha a magyar irodalomról esik szó, sokan azonnal a múlt századra és a századfordulóra gondolnak, a pezsgő kávéházi életre, Adyra, Babitsra, József Attilára, a Nyugatra, és a boldog békeidőkre. Ezek az asszociációk egyfajta irodalmi aranykort adnak, amire – akár egy szoborpark monumentumaira – legtöbbször pátosszal gondolunk. 

A magyar irodalom azonban nem egy szoborpark, részben azért, mert nem mozdulatlan, de legfőbbképp azért, mert nem halott. Az aranykor – mármint a magyar irodalom aranykora – nem ért véget. A ma alkotó költők éppen úgy, és éppen akkora szenvedéllyel írnak, mint a nagy elődök, és a felelősségük is legalább akkora. Hiszen, ahogy a múlt nagyjai meghatározzák a mai lírát, úgy a jelen művészei is megrajzolják a jövő irodalmának irányvonalait. 

A jelen legtisztábban a jövő és a múlt kontextusában értelmezhető. A tárlaton a ma irodalma ezzel a múlttal kapcsolódik össze, a kiállított fényképek technikája a régi idők képi világába helyezi a jelen alkotóit. A fotók elkészítési módja azonban más miatt is szimbolikus. Az analóg technika ugyanis hosszas, precíz előkészítést követel, ami miatt minden exponálás nagy odafordulást igényel – a portréalany és a fényképész részéről egyaránt. Ez a hétköznapinál tudatosabb fotográfusi munka a képek hangulatát a régi koréhoz teszi hasonlóvá. A klasszikustól eltérő installációk, a mágnessel felszegezett képek és a frakciókba rendezett fotográfiák viszont kontrasztot alkotnak az archaizáló ábrázolásmóddal. 

A líra jövőbeli irányaira számos ma alkotó költő lesz befolyással. Most közülük ismerhetünk meg néhányat. Nélkülük jó eséllyel véget is érne az aranykor, és az irodalom akkor valóban egy szoborpark képét mutatná. 

A kiállításon szereplő költők: Bocsik Balázs, Endrey-Nagy Ágoston, Juhász Lilla Kornélia, Kellerwessel Klaus, Korsós Gergő, Kustos Júlia, Locker Dávid, Miklya Csanád, Purosz Leonidasz, Vida Kamilla.

Facebook-oldal »