Függőleges városok – Fekete Vince és Karácsonyi Zsolt kötetbemutatója

FÜGGŐLEGES VÁROSOK –
DUPLA KÖNYVBEMUTATÓ

Időpont: 2021. november 17. szerda 19:00

Helyszín: Grand Café,
Deák Ferenc u. 18.

Esemény >>>

Fekete Vince Vargaváros és Karácsonyi Zsolt Függőleges állat című verseskötetének bemutatója.

Moderátor: Molnár H. Magor

A program a Magyar Írószövetség és a Szépírók Társasága támogatásával valósul meg.

▿ ▿ ▿

VARGAVÁROS (Magvető, 2019)

Adott egy város és vidéke: Kézdivásárhely a maga történeteivel és tereivel, tradícióival és titkaival. A hely és az idő mitológiája köré íródik Fekete Vince epikus-ironikus lírai körpanorámája, amely gyűjtőlencseként fogja be nem csupán e térség megannyi érzéki részletét és gazdagságát, hanem működésében és ereje teljében mutatja Fekete Vince költészetét, a drón-perspektíva tágulását, a költői nyelv felszabadulását. A Székelyföldön élő költő, Fekete Vince új kötete kalandos kirándulás, különleges szintézise az archaikusnak és a posztmodernnek, egymás mellé kerülnek a hiedelmek, a legendák, az idézetek és a források. “Árvalányhaj nyílik mindenik ablakban. / A házak mind kürtőskalácsból vannak.” A költő a talált tárgy(ak)at pedig nekünk adja tovább. A Vargaváros a magyar költészettörténetben nagy hagyománnyal bíró, az epikára nyitó, a balladák felé mélyülő szerelmes földrajz újabb szép példája.

FÜGGŐLEGES ÁLLAT (Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, 2020)

A Függőleges állat Karácsonyi Zsolt József Attila-díjas költő hetedik verseskötete, és a szerző által kedvelt lírai irányok egyfajta keresztmetszetét nyújtja. Karácsonyi eddig megjelent köteteiben is tetten érhető egyfajta egyensúlyozás a klasszikus formák és a prózavers felé hajló megszólalási módok között. E kötetben a korábbi megszólalási módok ismét felfedezhetőek, ám radikálisabb módon – ezért szerepelnek a mostani szövegek között kiáltvány jellegű, a szerző és az olvasó viszonyára reflektáló költemények és klasszikus metrumban íródott, a szimultán verseléssel is eljátszó lírai textusok. Az értelmezési lehetőségekkel derűsen eljátszó szikár líraiság e verseskönyv legsajátabb jellemzője.

▵ ▵ ▵

FEKETE VINCE (Kézdivásárhely, 1965) költő, író, műfordító, a csíkszeredai Székelyföld folyóirat szerkesztője.

KARÁCSONYI ZSOLT (Arad, 1977) József Attila-díjas költő, író, műfordító a Helikon irodalmi folyóirat főszerkesztője, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának elnöke.

MOLNÁR H. MAGOR (Marosvásárhely, 1986) költészettel, kulturális újságírással foglalkozik, az Eső irodalmi lap szerkesztője. Szegeden él.

▿ ▿ ▿

Az eseményen becskassza működik.