Sághy Miklós: A fény retorikája

Tiszatáj Könyvek, 2010. fűzött, 214 oldal, 2450 Ft 1960 Ft

Minden kornak megvan az uralkodó médiuma. A 20. századé vitathatatlanul a film, a mozgókép. Miképpen válaszolt erre az „új” hatalmi berendezkedésre az egyik „régi” művészeti ág, az irodalom? Milyen módon érhetők tetten a nagy tömegeket vonzó új médium hatásai az irodalmi alkotásokban? Az irodalmi szövegek mely vonásai magyarázhatóak a mozgókép megjelenésével? És egyáltalán milyen jelenségeket foglal magában az irodalmi filmszerűség fogalma?

Elsősorban ezekre a kérdésekre keresi a választ Sághy Miklós, aki vitatva az egyirányú, direkt hatásmechanizmus gondolatát olyan kulturális horizonton belül vizsgálja a két művészeti ág viszonyát, mely magában foglalja mindazokat az érzékelésbeli, világtapasztalatbeli és reprezentációtörténeti változásokat, melyek a fotóalapú mozgókép megjelenésével és a megjelenését lehetővé tevő folyamatokkal függhetnek össze. E viszonyrendszer kiemelt irodalmi példáiként kezeli a szerző Mándy Iván moziírásait és Mészöly Miklós Film című regényét, mely alkotások különös érzékenységgel reflektáltak a mozgókép megjelenését előidéző és követő kulturális változásokra.

Megrendelhető a [email protected] címen

Címkék: