Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)

Szerelmi viszontagságok, nagy vágyakozás, családi bonyodal­mak, „normális” és „abnormá­lis” viszonya, társadalmi ano­máliák, betelepülők kettős identitása, a rendszerváltozás utáni helyzet kritikája, együtt­érzés a jogfosztottakkal, pszi­chés betegség, hamisítatlan humor, meghökkentő és eszté­tikus képek, a beszéd egyete­mes­sége, önmagunk auto­poéti­kus megerősítése, üresség a társadalomban és a lírai énben, másság, szexuális és nemzeti kisebbségek helyzete, mese­szerűség – ilyen és hasonló témákról olvashatunk a 2000 utáni szlovén irodalom Mennyek a szederbokorban című antológiájában.

INSULA VICINA magyarul annyit tesz, hogy szomszédos sziget. A szomszédos népek kortárs irodalmi antológia­sorozata: az elsüllyedt Közép-Európa szigettengere. Sok­szor a kis különbségek okoz­zák a patologikus szemben­állásokat, ám a vízválasztó vonalak ellenére valami mégis egyben tartja ezt a szigetvilágot. Hogy mi lenne az, lapozzuk fel a sorozat darabjait, tapogassuk ki régiónk ütőerét, az elemi kapcsolatformákat, vagy legalábbis azok lehetőségét.

Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)

Insula Vicina V.

Tiszatáj Könyvek

Szeged, 2018

2490 Ft, 228 oldal

Megrendelhető a kiadó címén: [email protected]