Lengyel András: Ellenkultúra, peremhelyzetben (Marginalitástörténeti vázlatok)

„Amit az önkény nem vesz figyelembe, az a nyilvá­nosság fölszíne alatt meg­marad s kifejti legitimáció­romboló hatását.”
Az ellenkultúra, amelyet e kötet bemutat, a ma uralkodó emlékezet­politikai diskurzus szemszögéből nézve természetesen zavaró mo­men­­tum. Ami hajdan egy törté­ne­lem szülte ellenkultúra volt, az
– a kelet-európai társadalomfejlő­dés fintoraként – a mai viszonyok között is, újra, az. Olyan alternatíva testesül meg benne, amely inkong­ru­ens a mai „uralkodó eszmékkel”. S ez a helyzet természetesen ma is marginalizál. De a történeti fejle­mé­nyeket éppen az alternatíva-képzés másfélesége teszi érde­kessé, fontossá, sőt – sok vonat­kozásban – aktuálissá. A hajdani ellenkultúra mai vizsgálata érdekes mint föltáruló történeti tapasztalat, s érdekes mint a mai viszonyok virtuális ellenpontja.
S ez, tetszik vagy sem, fontos­sá­got ad a bemutatott „történetek­nek”.

Tiszatáj Könyvek
Szeged, 2016
368 oldal, 2750 Ft helyett 1810 Ft

Megrendelhető a [email protected] címen