Jász Attila: Fürdőkádból a tenger

Tiszatáj Könyvek, 2009. kötött, 2600 Ft 2080 Ft

Miért is tartja fontosnak egy Szerző, hogy szekunder jellegű, esszéisztikusnak (tehát kísérletinek) nevezett írásait egy idő után kötetté rendezve kiadja? Hogy eltolja magától? Talán.
De.
Egyrészt, nem bízik az esetlegességben, hogy az itt-ott elszórva megjelenő írásokhoz a Tisztelt Olvasó (ha van), hozzájutott. Másrészt, makacsul bízik abban, hogy kötetben egészen másként hatnak ezek az egykor aktuális szándékkal létrejött szövegek. Harmadrészt, lehetősége van a szerzőnek helyesbítenie, pontosítania és csak azt megmutatnia (magából?), amit esetleg hosszabb távon is érvényesnek gondol.
És végül, mit is tart fontosnak egy Szerző elegyes írásait közreadva?
Leginkább az azonosságok és eltérések relációit – naplók, levelezések és beszélgetős könyveken való tépelődések nyomán –, amelyekből (éppen a kontrasztok által) kirajzolódik valami.
Mi is?
Hát ez az. A különbségben a hasonlóság. Valamiféle viszonyítási alap önmaga és a világ között…
(Húsz év kísérleteiből válogattam.)

Megrendelhető a [email protected] címen

Címkék: