tiszatáj | 2021. szeptember 26.

Salföld, Pajta Galéria

NAGY ZOPÁN

HERENDI PÉTER FOTÓMŰVÉSZ MUNKÁI
Idén lett 30 éves a Pajta Galéria! Salföld, 1991–2021. Kortárs Magyar Fotográfiai Gyűjtemény és kiállítás. Ez év őszén, az évfordulón látott napvilágot egy komoly kis katalógus, melynek bemutatóján (többek között) az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozatának alkotói is részt vettek […]

HERENDI PÉTER FOTÓMŰVÉSZ MUNKÁI

In memoriam Török László
(1948–2020)

Idén lett 30 éves a Pajta Galéria! Salföld, 1991–2021. Kortárs Magyar Fotográfiai Gyűjtemény és kiállítás. Ez év őszén, az évfordulón látott napvilágot egy komoly kis katalógus, melynek bemutatóján (többek között) az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozatának alkotói is részt vettek.

A kiadványban 10 (kiválasztott) fotóművész alkotása szerepel. Ők azok, akik leginkább kötődtek, kötődnek a Pajta Galéria szellemiségéhez, a Galériát létrehozó házaspárhoz, Török Lászlóhoz és Török Évához, illetve: az évek alatt fokozatosan gyarapodó baráti körhöz.

A katalógusban szereplő fotográfusok: Török László, Herendi Péter, Benkő Imre, Szamódy Zsolt Olaf, Kovács Melinda, Haris László, Gábos Kálmán, Balla András, Körtvélyesi László, Harnóczy Örs.

A katalógus szövegeinek, kép-kísérőinek szerzői: Kincses Károly, Kovács Melinda, ifj. Török László, Kovács István, Jász Attila, Nagy Zopán.

– – –

Herendi Péter Föld-rajz című sorozatához: e sorok leírója az alábbi szöveg-folyamot társította:

Emblematikus helyszínek. Kvázi-emblematikus kvázi-tájak, kozmikus ráközelítések, műholdas alászállások a Föld alhagy(at)ott sebei felé, a festmény-matéria hatású, stigmatikus felületeire fókuszálva… A kiállításon, többek között láthatók síkfilmre nagyított képek, illetve argentotípia és antrakotípia is.

Zoom! Google-google-google! Abraka ablaka: zoom! A belső távcsövek, fotó-ágyúk, fotocella-agyú masinák, specifikus nagyítók jegyében. Abszurd részletgazdagság, ismeretlen, illetve félálom-derengésekből, fölrezgés-hallucinációkból ismerős, földöntúli árnyék-élektől szabdalt, szeletelt, csodás alakzatokat megalkotó föld-rajzolatok, tér-képek…

A civilizáció magányos nyomait, önmagukban fortyogó, megfoghatatlan erők által (ön)alakuló rétegeit feltáró fotográfiai „festmények”, mint biokémiai, geológiai, expresszív és geometrikus esszencia-minta egyvelegek… Mocsár, láp-kép, iszap – és földgáz, rejtőző kőolaj, szén – és kőzet-kéreg alapok, merülő, gőzölgő, sugárzó, sistergő, absztrakt alak-halmazok… Alvadtvéres sebtől átitatott géz-földek…

S mindezekre: Hold- és Szaturnuszbéli árnyak is jócskán vetülnek…

Apokaliptikus emlékek földrész-maradványai? Talán. Vagy: Homotirannus (Baranyai Levente festőművész elme-műterméből előhívott „mitológiai” lény) jelenése általi eltaposások, döngölés-préselések öntőforma-alkotásai? Talán(y). Ó, „disztópikus” állapotok! A halocén (földtörténeti) korszakot: „antropocén” matériává változtatva…

Más megközelítésben: Jackson Pollock csurgatásainak, fröcsköléseinek, kaparásainak, Tóth Menyhért tojásfehér-sárga festmény-sűrítményeinek, Paul Klee kis szerkezet-remekeinek és Kerekes Gábor fotóművész máshol-lét műveinek (például Over Roswell sorozatainak) morfologikus találkozása Herendi Péter látás- és gondolkodásmódjainak világában…

(Por, sár, monochrom, fekete, sár, sááár, agyag, massza, sár, sár, sárgás-vörös sár, sááár… Fekete, vörös sár, sár, sárgás-véres sár, zsír, szakadék, massza, sár, fekete felhő, por, sár, sötétlő árok, epe, máj, csontvelő, sár, sár, folyadék, velő, sár, sááár…)

Herendi Péter Föld-rajz sorozatában: karcok, vésetek, átlók és metszetek, évgyűrűk, penész-organizmusok, mértani tervek, szétkent, málladozó ecset-gesztusok: hallgatagon (külön-külön, mégis együtt) lüktetnek egy monumentális Geo-palettán…

Hommage és montázs, emlék és oldás…