tiszatáj | 2021. augusztus 20.

In memoriam Mizser Pál (1941–2021)

NAGY ZOPÁN

UDVARHÁZ GALÉRIA, VERESEGYHÁZ
Bekezdések Mizser Pál tiszteletére: művészeti, művészetelméleti fragmentumok és filozófiai, kortárs komolyzenei áramlatok jegyében. Izmusok feloldása, szakmai tudás, folyamatos (időtlen) érdeklődés, technikai kísérletezés, a tapasztalatok és a látás, belátás, mögöttes látás átadása, átadás-vágya… Igen, a tanítás és tanulás egyaránt fontos szerepet játszott a művész életében… Vác, Újpest, Zebegény, belső és külső világok, komoly portrék, tanulmány-munkák, sajátos szürrealizmus, némi absztrakt, szenzibilis kubizmus…

UDVARHÁZ GALÉRIA, VERESEGYHÁZ

Jakob Böhme a Szent Szellemet heilige Giernek, vagyis szakrális sóvárgásnak nevezi. Szomjúság nélkül nincs élet és nincs öröm. És szomjúság nélkül nincs sóvárgás arra, ami magasabb – és nincs kívánság, hogy az ember a magasabbat megvalósítsa. – Hamvas Béla: Eksztázis.

Bekezdések Mizser Pál tiszteletére: művészeti, művészetelméleti fragmentumok és filozófiai, kortárs komolyzenei áramlatok jegyében.

Izmusok feloldása, szakmai tudás, folyamatos (időtlen) érdeklődés, technikai kísérletezés, a tapasztalatok és a látás, belátás, mögöttes látás átadása, átadás-vágya… Igen, a tanítás és tanulás egyaránt fontos szerepet játszott a művész életében… Vác, Újpest, Zebegény, belső és külső világok, komoly portrék, tanulmány-munkák, sajátos szürrealizmus, némi absztrakt, szenzibilis kubizmus…

Művei bejárták a világot (Ausztria, Belgium, Franciaország, Kanada, Németország, Olaszország, Szovjetunió)… Munkái megtalálhatók az ország különböző intézményeiben, továbbá számos hazai és külföldi gyűjtő tulajdonában. Például a Kieselbach Galéria gyűjteményében is több alkotásával találkozhatunk…

Különféle művészeti stílusok közötti átjárások, árnyalatnyi átfedések… Keletkezés és átalakulás, Erózió, Demonstráció, Fénytörés, Átváltozás és további metamorfózisok…

Veresegyház! A város Önkormányzata 2009-ben Sejtes Vendel Közművelődési díjjal ismerte el Mizser Pál jelentős képzőművészeti munkáját. 2016-ban Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat elismerésben részesült. Élete során meghatározó szerepet vállalt Veresegyház művészeti közéletében is, és hogy csak az egyik kiemelkedő alkotását említsük: 2011-ben, az új Városháza előtti téren került elhelyezésre és felavatásra köztéri szobra, a Véges végtelen című alkotás. Művével az anyag és a szellem harmóniáját megteremtve, az egységnek állít emléket.

Mizser Pál 1941-ben született, a Képzőművészeti Egyetemen Fónyi Géza volt a mestere, de Barcsay Jenő is tanította. A művésztársadalom jeles alakjaként sokan ismerték. Művésztanárként alapító tagja volt a Zebegényi Szabadiskolának. Festészeti, tanári tevékenysége mellett foglalkozott kozmológiával, antropológiával, mitológiával is. Szellemi kutatásának tárgya: kapcsolat teremtése ember és természet között. A festészet mellett a gobelintervezésben és a szobrászatban is jeleskedett. Művészpályáját grafikai alkotásai is végig kísérték. A metszetek, táblaképek mellett muráliákat is alkotott…

Két fontos, az emberiséggel foglalkozó diszciplína bontakozott ki a tudományok fejlődése során, az antropológia és a szociológia – írja egy áttetsző fátyolra az emlékezet szelleme…

A háttérben (ismeretlen fénnyel átitatott teremből) Kurtág, Eötvös, Lutosławski, Penderecki művei (egymást váltva és összeforrva) rezonálnak…

Hamvas úr egy szőlő-levél erezetét szemléli, tenyerével eggyé válik, amint a nap (röntgenként) átvilágítja őket, miképpen az összeilleszkedő, egymásra ható világokat is… A tenyér levél-erezete különleges kotta, térkép és sajátos kódex egyaránt…

A művész egy üres vásznat néz, ami soha nem volt üres… A vászon egy csontfehér fal hasonmása… A repedt falban kacsok és indák mocorognak, a repedések sejtelmesen áttűnnek és lassan beszövődnek a vászonba… Organizmusok suttognak: a homlok-ráncok is kották, az idő komponálta őket, rezonáló hajszálerekkel…

Belső zene: finomszemcsés szénpor szitál (Mahler 2-ik szimfóniája kúszik be éppen), az üres szoba alig láthatóan lebeg, nemes grafit és aranypor szeplői pöttyözik egy kör alakú és egy geometrikus tükör tükörképének tükörképét… A művész szeméből egy tanár és egy kispap is visszatükröződik… Konstruktív szerkezetbe komponált lélekbúvárok… A valósnak vélt táj-szeletek valószerűtlenül vöröses-lilás-narancsos színei új látomásokat sugalmaznak…

Mizser Pál tájelemei a ’80-as évektől visszafogottan, de szürreálisabbakká váltak. A párhuzamos világok színei ugyanakkor lehiggadtak… Filozofikus énje a rész-egész, a határ és a végesség-végtelenség problematikájával is foglalkozott… A számok azért ős-mátrixok, vagyis egyetemes lételveket megtestesítő szimbólumok, mert minden egyes számnak elsősorban minőségi értéke és értelme van… Tabula Smaragdina, metafizika, aritmológia!

Most egy fokozódó Schumann piano-kvintett szól, az ecsetek szeráf-szárny surranásaiba hevesebb gesztusok csapódnak be, a szenvedély magába fordul… De itt már Shostakovich 5-ik szimfóniája érkezik, kürtjei és éles hegedűi is egymásba vágnak, majd mélységes zöngékkel gyógyítják önmagukat…

Zárvány-szerelem-zárvány, olaj-farost-litográfia… Váltakoznak a képek… Szférák nyílnak-záródnak-nyílnak… Platón szerint a világlélek alakította ki a kaotikus ősanyagból a jól formált kozmoszt. Koncentrikus körökben az égbolt, az éter, a szférák, a csillagok… Mindez, a láthatatlan középpont = Isten körül forog, aki

(ó, mozdulatlan mozgató): szeretetével vonzza maga felé és hozza mozgásba a világmindenséget… Jelenetek, alak(zat)ok, technikák és évtizedek egyetlen pontba sűrűsödnek… Majd színtiszta fehérség… Az összes tudásszínvonal (asztronómia, asztrológia, alkímia stb.) között megfelelés van… Számok, tudattalan, lélektan: Egység!

Ligeti György csodás Lux Aeterne darabját Eötvös Péter experimentális Cosmos-műve váltja… Preparált futamok, kristályos leütések, csillag-robbanás fragmentumok… Erek visszhangja, üvegbillentyűk a bársonysötétben, s a Nagy Üresség előszobája is megnyílik… Kiáradás, kiáradás… Kozmológia! Kozmosz és logosz összeér…

Feloldás! A kísérleteken túl, a szellemi csöndben a feloldás értelme (az érzékeken teljesen átszűrve): tovább-oldódik az étherben… Ahogyan a 3-szor legnagyobb Hermész is mondotta: Nézz meg mindent, ami jó: tartsd meg. Nézd meg, és menj tovább…

In memoriam Mizser Pál (1941–2021). Udvarház Galéria, Veresegyház, 2021. 08. 18. – 10. 03.