Tiszatájonline | 2022. október 25.

Mélysötét bársonyok mögött…

NAYG ISTVÁN RÉSZLEGES LELTÁR CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA NYOMÁN

NAGY ZOPÁN ÍRÁSA
Nayg István alkotói attitűdjét, munkásságát immár 22 éve kísérem figyelemmel. Igaz, hogy anyaghasználata és szimbolikái már évtizedek óta módszeres, következetes építkezés által: változatos-egységes, minőségi életművet mutatnak fel, ám, itt (műelemzések s egyéb definíciók helyett) mindinkább asszociációk különféle áramlásait nyitjuk meg.

Jelenések:

Elme-szövetek sűrűsödnek, szövevény-fátylas transzparenciák oldódnak – s morfológiákon innen (és túl): belső tér-szelvényekben transzformálódnak… Szeparált szakralizáció és ön-rekonstrukció együtt-hatása, fedettség, rejtett architektúrákat (metakommunikációval) kitapintó éjjelek… 

Redőnyzárak és rezgő lamellák mögött látok egy szűrt-sötéten átsejlő, meg-megnyíló folyosót. Falai csönd-bársony feketék, hamuszürkék, füstkvarc, ónix- és obszidián-suttogások…

Részleges maszk-fogyatkozás! 

77 maszk mocorgása a művész fél-álom oltárában, ében éj-szekrényében. 7+7=14. 1+4=5. Kvintesszencia! A hasonmás arcáról (a négy égtáj, a négy elem felé irányuló) négy maszk tekint befelé és tova, a fejtetőn elhelyezkedő ötödik maszk az egek felé, az ismeretlen szférák felé nyíló maszk: már teljesen áttetsző…

William Blake, Henri Michaux, Gustav Meyrink és Edgar Allen Poe látomásai jelennek meg: s egy közel-távoli, tudatalatti, enyhén lebegő építmény csillagvizsgálójának műtermében kísértenek, s köréjük rajzolódnak Goya szaturnuszi én-képei is, ön-feláldozó, érzék-csalódásokkal elegy kivetülései… 

A fekete analógiák, átfedések, esszenciák, az experimentális jelenlét időtlensége együtt élhet… Avantgárd és reneszánsz latens módokon (is) találkozhat az ön-analitikus művészet bizonyos boncasztalán. Sub rosa. Szenzibilis intenzitás! 

Mélysötét organizmusok és misztikus oratóriumok mögötti észlelések oltalmazása, érzék-matériák fel- és alkímiai összhatása, vegyes technikákba oltott szellemi feloldása, avagy: absztrakt-atavisztikus rétegződések, zárvány-lélektani folyamatok (hermetikus) ön-beavatása! Alászállás… A melankólia áttörése, majd átlépés újabb melankóliák – sajátos – örömeibe…

Nayg István Trauma című munkája (a leíróban) megidézheti például a sokoldalú Tadeusz Kantor megrendítő kép(ző)művészeti színházát (akár a Halott Osztályát is), de hasonlóképpen bevonzhatja Antoni Tàpies vagy Manolo Millares erőteljes művészeti világát: az alkotó(k) assemblage-ba, anti ready made-ekbe, viaszba-nagykabátba-festékbe-rongyokba-esernyőbe-üvegszilánkokba…, tárgyi fragmentumokba öntött borús érzelmeit, indulatait, bizonyos tragédiákat maradandó művészetté változtató (át-lelkesült) tárgyi metamorfózisait…  

– – –

A leíró éber képzetében (most) Anselm Kiefer és Anis Kapoor szellemisége találkozik egy asztrális térben… Csodás jelenések, dimenziókat átragyogó gondolatok, monumentális megvalósítások, majd neo-expresszív perforációk, illetve lassított átjárások… Tér-idő rezignáció! A Block Csoport (melynek Nayg István is jeles tagja): idén bemutatkozott a Velencei Biennálé területén. 

A Block csoportot a lengyel kurátor: Tomas Wendland hívta meg. Az összművészeti group (team, company) Hamvas Béla Álom című esszéjét kalapáccsal és betű-beütővel egy 200×100 cm-es fémlemezbe verte bele, amit videóval rögzítettek. A filmet projektorral egy 120x100x25 cm-es vízzel teli medencére vetítették, ami a szemközti falra vetült, rezonált. Az installációhoz tartozik egy mozgásérzékelő és egy motorral ellátott kar is, ami a vízbe lóg, és az arra járó néző mozgását érzékelő szerkezet felkavarja a vizet és összezavarja a falra felvetített mozgóképet. 

(A lírikus absztrakció-akció alkotói: Katona Zoltán, Nagy Árpád Pika, Nayg István, Palkó Tibor és Sebestyén Zoltán. A felvételt készítette: Kenyeres Ferenc, a videofilmet szerkesztette: Taskovics Éva.)

– – –

Belül sötét van, és nem látni semmit, de érezni, hogy valamilyen elektromos melegség lehet.

Az újonnan érkezett lelkek a kasokba szállnak. Láthatóan rendkívül fáradtak. Némelyiknek éppen csak utolsó erejével sikerül a titokzatos kasba vergődnie. Ő pedig nézi őket azzal a leírhatatlan és végtelen türelemmel és jósággal, ami éppen Ő.

Mintha a lelkek innen az életbe ragyogó gyémántfényesen indulnának el, átlátszóan és tündöklő tisztán… A méhész kezébe veszi a kasból kiszedett lelket. Aléltan piheg szegény, attól a rejtelmes változástól félájultan, ami ott benn történt és történik vele…

Hamvas Béla: Álom (Babérligetkönyv), részletek. 

– – –

Maya! Káprázat. Fátyol. A káprázat ismerete, megzavarása, lecsendesítése…

Ideg-rostok, erezetek szakadnak fel az elme-rendszer ezerszeresen átgondolt (rendhagyó építészetből és kimondhatatlan költészetből kimozdított) alkotásaiból… Kompozíciók és dekonstrukciók. Oldás! Beavatott jelhagyás, jelhagyó beavatás! Szellem és intelligencia szinte láthatatlan misztériuma tárul elénk. 

Intermezzo: a művész párizsi műtermében (ében ébredésben), a feloldott határok letisztult elmélkedés-ter(m)ében – éppen – Bartók Mikrokosmos-a szól. A hat zenei könyv, a nagy kollekció: 2 óra, 34 perc, 28 másodperc… A távolból (szimultánban) az Art Zoyd Nosferatu-albuma árad be… Aztán csönd! Hatalmas Csönd…

Fekete bársonyok hasadása, sötét selymek surlódó sikolya, sejtelmek sistergése, mélykék zsák-vásznak hörgése, lehelet-lila baldachin morajlása, elvágyódása: alagsorok félhomályában… 

A sűrűség és az anyagtalanba foszló anyag titokzatossága egyaránt vonz, bevonz…  A mozdulatlanság feszületéből kiszabadító, az alkotói feszültséget tovább árasztó energia-áramlás: éltető folyamat… Entitás.

A mélység tartalmai kilépnek az aktuális időből! 

Nayg István művészete, akár egy ismeretlen koan, akár egy post-poétikai kinyilatkoztatás: a csönd mérhetetlen súlya, illetve feszültséggel töltött, titokzatos hallgatagság nehezedik reá…

(Szolnoki Művésztelep – Kert Galéria, 2022. 10. 15. – 11. 11. A kiállítás a Magyar Festészet Napja rendezvény része)

Nagy Zopán