tiszatáj | 2022. március 29.

Képzelt képes kórképek…

AZ ARTÉR MŰVÉSZETI EGYESÜLET FOTÓMŰVÉSZEINEK KÓRKÉP CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA

NAGY ZOPÁN ÍRÁSA
A Kórkép-Körkép kiállításon leginkább fotografikus képekkel, absztrakt fotográfiával találkozhatnak a látogatók. Az alkotások között találunk kémiai- illetve digitális úton létrejövő fotográfiát is, melyek számtalan kifejezési lehetőséget rejtenek magukban, akár bravúros technikai megoldásokat is előhívva, felmutatva…

Beregi Edina B IDŐ 3

Magdolna Udvar – Művészeti Galéria, Budafok, 2022. 03. 25. – 05. 08.

Kiállítók:
Beregi Edina, Czimbal Gyula, Drégely Imre, Farkas Ildikó, Haid Attila, Herendi Péter, Kalas Zsuzsa, Mag Krisztina Szilvia, Molnár Zoltán.

Utak: az út alatti utak alatt. Utalások nélküli belső utak, elhagyott magán-tájak taposott, gyötört, de teljesen kitaposhatatlan útjai… Föld-rajzolatok: rejtelmes képződmények parcella-formái, elmosódott mozaik-darabok, geometrikus mű-elemek… 

Elhagy(at)va: bódék, kulipintyók, bádog bodegák, az indák, a mohák, a taplók, a gazok és fa-csápok mindent benőttek, ó, elhagyott élet-terek utáni vegetáció! A hiátus és az őstermészet összenő… A nyaralók: kín-nyalók, a presszók: depresszók, de van remény! Van? Alkossunk! Kontrasztok: urbánus sóhajtás, küllők egy léggömbben, légyölő galócák vitrinben, fekete falakon vésett jelenet-töredékek (egy visszafelé lassított kisfilmben)… Árnyék-kötők karcolatai… Circulus vitiosus!

Egy panorámás ablak Lélekkép-tájra nyílik, a kemogram-látvány szenzibilis rajzolatait, köd-köpönyeg szerű gyűrődés-hullámait karcolt füstkvarc-nagyítón át szemléli a távol-közel-távolba látó költő egyik alteregója (egy magánszanatóriumból)…

Jézus szeret – suttogja egy sokszorosára boncolt graffiti lenyugtatott részlet-kiemelése, miközben – valahol hazánkban – misztikus módon: 365 liter kávé ömlik az állami vasutak egyik élményparkjának (kódokkal felnagyított, a pusztába kiterített, titkosított) térképére, amely azután (magát) a Kozmoszt idézi meg…

Kórképek! A Nagy Kép-kor bizonyos kórképei? A kortárs kép-társítás mozaik-darabjai? A kor társainak látóidegeiben fölsejlő kép-jelenések: (in)direkt (meg)látások, bemozdulások kimerevítései? Lehetséges. Igen és nem! Ám, a konkrét korképen túli kérdések mögül mindinkább (a leíró elme-szféráiból): további kép-jelenések áramlanak: 

A Harmadik Szem fiktív képcsarnokában kilenc különböző szemlélet, kilenc képzelt folt-tanulmány (egymást megfigyelő, vagy éppen csak sejtő sejt-állomány) találkozik: álmok az Álomban… Minden napra egy eset, a Minden Apja Egy lehet!

Egy óriási optikus-szemorvos bogár szemének szemérmes szembogarában, szemének bogár-fátylán át, rebbenésének objektjén (a „hibajavító” ajánlata: böjtkéjén) erről: túl- és alul exponált definíciók helyetti tér-időkben pixel-hártyás ébredések és finomszemcsés szem-rezgések keverednek, oldódnak – s közvetítőjük által: a látványnak is nevezett érzékeléseket személyesen absztrahálják…

Kik, és mit is? – Kérdezi valaki a hátsó sorból, miután kedvenc képéről lenyalta a fixírsó kipárolgásának lehetőségeit, s kiszemezte a magvas gondolatok néhány (vizuális) netovábbját…

Amott: meghasonlott, szőrmébe csavarodott nyers-nyúl-vány nyújtózik, az egyik művész kicsavart kortárs balett-mozdulatokat vetít, állati köz-vetítés zajlik… Kizökkent őz időzik (ösztönös megbomlás és lelki visszarianás között)… Felborzolt idegek, borz-alom! Bonctani kérdések… 

Emitt: görbült görény, nyérc-nyuszt-nyüszt maszk és para pa-róka. Photo-pszichikus thriller és abszurd nász. Ó, meta-nász az avaron! 

Az erdőből: a jelen-múltban eltévedt hermelines hölgyet anno riogató = egykoron kísérteties, de mára már aligha tettleges testesebb nyest-tetem túlvilági kacaj-visszhangja csendül. Különben csend ül. Fénnyel írott fejfák az éjszakában: életét elnyeste az élet… 

(Katt! Katt! – Átnézek a sejtelmes likon: szétreped egy hatalmas Nikon…)

Az optikákba beivódott szűrődés-információk sajátos megrajzolása, alkotássá alakítása, a blendékbe tapadó emlék-rétegek folyamatos tisztítása és újra-csiszolása fotogra-centrikus, korkép-lírikus feladat-kivetülés… A fentebb említett érzékelésekért, gondolatokért, tettekért felelős személyek kiállítását ezennel megnyitom!

Ommmm…

Nagy Zopán