Tiszatájonline | 2022. szeptember 7.

Art a part(on)…

MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ, JANKAY ART APARTMAN, BÉKÉSCSABA

NAGY ZOPÁN ÍRÁSA
Az előadások, bemutatkozások: portfóliók prezentálásával, illetve lírikus-szürreális hang-játékokkal, szabad asszociációkkal, festmények, fotók, fiktív-kalligrafikus gesztus-rajzolatok, könyvborítók vetítése által (az est beálltával): szabadtéren zajlottak…

Kerék Tíra: In My Head, 2021

Prológus: 

Az idén először megrendezett művészeti szimpózium megnyitóján köszöntőt mondott Tímár Ella, a Jankay Művészeti Közalapítvány elnöke és Dr. Bácsmegi Gábor, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója, majd Baji Miklós Zoltán (BMZ), képzőművész, az esemény kurátora bemutatta a találkozó szervezőit: Koncz Gábor festőművészt és Nagy Zopán író-költő fotóművészt. – A leíró ígéri, hogy ebben a bekezdésben több név és titulus már nem hangzik el! El…

Az előadások, bemutatkozások: portfóliók prezentálásával, illetve lírikus-szürreális hang-játékokkal, szabad asszociációkkal, festmények, fotók, fiktív-kalligrafikus gesztus-rajzolatok, könyvborítók vetítése által (az est beálltával): szabadtéren zajlottak. 

A szervezők projektes kivetülései után a fiatal meghívott művészek (kiállítók és előadók) a következő két nap estéjén komoly, egyben kötetlen bemutatkozásokat tártak a (szinte családias) közönség elé. Szenzibilis alkotók, kitűnő emberek: Dicková Alexandra, Kerék Tíra, Kőmíves Luca, Sütő Róbert, Szőke Lili. 

A kiállított művek printelve, időtálló felületre kasírozva, egyenkén majdcsak 2×2 méteresen feszültek fel a Jankay Apart (man & girl) udvarának falára. E kiállítás egy teljes éven át látható! 

A hét alkotó műve mellett (BMZ! A nyolcadik Te magad légy!): egy vakrámás, üres vászon is függött a kerítésen, melyre a művészek aláírása és a látogatók kis üzenetei gyűltek össze. Nos, ez a vászon (a sors ironikus fintora által = nem a művek!), summa summarum eme írás-kép: a tervek szerint bekerül a Munkácsy Mihály Múzeum kortárs gyűjteményébe! 

Az előjáték (v)előjátéka, avagy: zónák, tér-kérdések, idő-szerű ér(te)kezések… A Körös-part = élő csatorna mentén, sínről-szint®e: városrészek, kocsmák, művelődési objektumok, műtermek, ipari létesítmények, múzeumok vonzásában… 

JAA! – Hatalmas Kakas rikoltott a társaságra! A műv-észeti delegáció első beavatásként a nagy szocreál „emlékház” felújított gyomrának teraszán lélegzett feel, majd nézett újabb élmények felé… Ó, a 7 bolyongó kis és nagy bolygó! 

Bacchus úr bachanál(orál)is meghívása, szabados kitárulkozása is öröm-mámorokba torkollhatott (hatott) volna, de sajnálatosan: a bizonyos Nimfák éppen szabadságon voltak vala, sőt: a Babérligeteken is túl… 

Ámde, a Szelíd Cápa virágzása méltán gyógyította a hiátusokat! Mindez: botanikus, etnográfus, ornitológus és non-artisztikus szakok árnyalt, felszabadító együtt-hatásai, agnosztikus felszolgálással elegy mikro-édenkerti, bambusz-nádas-komló-fenyőpárlatok gyümölcsöző, légnemű és tüzes találkozásainak (geológiai) netovábbja volt! Ó, terra incognita! 

Helyi kísérő is társult a békés csapat(ás)hoz, mégpedig egy álombéli szemantika professzor ön-sokszorozott alteregója… 

Az ismerkedő eset- és lélek-tanulmányok, vicces vázlatok jegyében egy meghasonlott vasutas is szívélyesen fogadta az el-mély-ült (idülten üdült) társaságot. Zodi Ákos is felbukkant az achát-ködök mögül. Asztrológiai-koktéltani magánórák, néhány meg- és beható, délelőtti fakultáció! 

A masiniszta-sapkás úr a monumentális objektum (a leégett malom) árnyékában egy eltérített, félresiklott vagont üzemeltetett, miközben vízi-gótikus üzenetekkel küzdő vízimolnár énje a csatornából (megtisztított ásványok által) friss nedűket fakasztott, például gin-tonik áramlatokkal s búza-árpa-maláta habzásokkal hajtotta saját(os) malmára a kipárolgó gond(olat)okat – s időnként gondnokokkal gondozta a gyalogos hajósokat és a megjósolt jósokat (jó sokat)… 

A meghívottak közül mindenki más-más egyéniség – ez evidens –, ám: a művészeti stílusban, attitűdben is eltérő individuumok mégis (egységesnek mondható) baráti társasággá (in)formálódtak… 

– – –

Intermezzo. 

A leíró éber félálom-vízióiban különös formák és formulák érkeztek, jöttek és jöttek: fej-belsőben teremtett ter(m)ek és szín-pompás látomások rezegtek, pop-artos leány-álmokból szőt mint(h)ák kúsztak szédülő szieszták felé, analitikus elméletek vibráltak fiktív műtermekben, tárgyak beszéltek trükkös tükrökhöz… 

Félvér modell-hölgy dúdolt sárga-fényű madárhangokat, megsértett, éles répa-szeletek vágtak ketté késlekedő késeket, eszeveszett ecsetek maszatoltak alvó arcokat s a füljáratokba is behatoltak…

Kozmikus foltok tágultak, mint megtermett szőlőmagok: fekete fejek… Megnyíltak a sötét stigmák is, ó, túlvilági perforációk! A sebrés itt termékeny láz, a monochrom szivárvány mögött, opálos alagútban: óriási horog mocorog… 

Izzik a vízió: rózsaszín víziló ásít, gyomrából hupikék-öltönyös törpék bicikliznek elő… Éget a látvány, akár egy véres talp alatti, forró üvegcserép, mellette narancs-vörösen kifakadó húsdarab-cafat vergődik, s kínjában heherészik… 

Reggelire mákonyos, delibábos kezelés ajánlott, epédre máj és deres félhomály. A csontvelők kertjében virgonc rozsomák lakomázik; jaj, nemááár: zsizsikes a kispárnám, a páratartalom pedig nyomatékosan ártalmas… Almacsutkát már nem festenek (a fejőnők sem), de a közeli űrállomáson friss kakasos-nyalóka kapható…

Parázson járni szép dolog! Paráznak a démonok, párzanak a létjogok, csattognak a kerubok, vacognak a táltosok – s kacagnak az evokok…

– – –

Epilógus.

BMZ (Baji Miklós Zoltán) intermediális művész – performer, szobrász, festőművész tanító, szervező, neo-sámán – a zárónapon csodálatos tanyájára invitálta az összejövetel tagjait. Az a vasár- és ünnepnap meglepetések, mágikus-rituális tárgyak, használhatatlan eszközökből eszkábált ereklyék, védő-pajzsok, varázs-objektek és műalkotások nyitott tárháza volt… 

Vendéglátónk összetett nyugalmat adó családjának – és meghitt bizalmat árasztó kutyáinak létezése, a hely szellemének pozitív rezgése (ó, genius loci!), a különféle fák és növények, a totemek, koponyák, lelki vezetők, őrzők intenzív jelenléte bearanyozta a társaság (alföldi pusztaságába vetett, hőgutáktól is elvonatkoztatott) kirándulását… 

Az élmények még frissen pulzálnak, egyelőre nem ágyazódtak be, nem húzódtak vissza az elme-szekrények emlék-rétegeinek árnyai közé… Persze, azóta a szereplők szerte-széledtek, de – ha különféleképpen is –: a közös fény bennü(n)k él! Élénk – és éltető elme-hő…

Nagy Zopán
Művészeti találkozó, Jankay Art Apartman, Békéscsaba, 2022. 08. 25 – 28. 

(A kerítés-tárlat megtekinthető 2023. 08. 20-ig.)