tiszatáj | 2021. december 26.

Aqua-poétikus dialógusok, audiovizuális hullámok…

FREUND ÉVA ÉS PÉTER SZABINA AKVÁRIUM CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA NYOMÁN

NAGY ZOPÁN ÍRÁSA
Freund Éva és Péter Szabina művészeti együttműködését szellemi ásványok, archeológiai nyomok, természeti elemek, óceáni őslények, tudattalan feltárás-fragmentumok, filozófiai irányzatok, illetve atavisztikus emlék-foszlányok is segítették…

Nonverbális szituációk, diszkurzív behatolás! – így ébredt a leíró, majd egyik alteregójával találkozott, aki a következő monológon keresztül tudósított, avagy, kissé kódolva, cseppfolyósan mondott tollba: ó, átható, indigó-interpretáció!

Szerotonin és endorfin hiááány! A megbillent, elsavasodott vérlemezkék átcsúsznak a labilis hipotalamuszba. A triptofán becenevű aminosav szétmarja a megkövült gondolat-falatokat… Kötődések, vágyak, fojtó ön-reverzibilis rezignáció! 

Lehalkított lépések… Otthagyott étkek, reggelik és estebédek a part közelében: 

                Haltál.

Éltél. Haltál. Haltál. Éltél.

                Haltál.

                Haltál.

                Haltál.

Egy elsüllyedt Búvármúzeum teremőrének, régészének, rész-egészének, metanyelv-kedvelészeti ész-én-én(ek)ének, érték-elme(szesedés) töredékének, ®évülésének, mély-rémészeti költőjének délutáni (félálom-merülészeti) feljegyzései = egy ki / beállítás margójára:   

A galériában jelenleg, a sötét(edő) teremben teremnek: videó-bokrok, hártyás objektek, installált akvárium-szerkezetek, preparált üzenetek, de a vibráló vetítések, falakra projektált, s falakból fátylasan átszivárgó kisfilm-sejtések is ott lélegeznek… 

Szerves szerv-mixek! De, hogy mindenki (is) értse: xerwetzlyyum, elysiuu faxreqattrode, magamamantra, fortyfraderme… 

A dialógusvideóban a beszélt nyelv struktúrája megrendül, így az egyik fél egy másfajta meghatározottságba kerül, például mert rosszul értette a másikat, így védtelenné és zavarodottá válik… Kizökkenések, vakfolt-állapotba merülések, üres helyek, fiktív események: álomból-álomba zuhanások…

Freund Éva és Péter Szabina művészeti együttműködését szellemi ásványok, archeológiai nyomok, természeti elemek, óceáni őslények, tudattalan feltárás-fragmentumok, filozófiai irányzatok, illetve atavisztikus emlék-foszlányok is segítették, sőt: 

lappföldi kobold-fóka, befelé világító szivárvány-teknőc, bambusz- és sásködökben született vízi panda pantomimja a plexi-falban, és egyéb kevert, uszonyos lények is megjelentek a (kiállító)tér mögötti terekben, a lassítva befelé hullámzó, alfa-állapotok alatt megnyíló, sistergő áramlásban… 

!Aqua! !auqA! !Aqua! !auqA! !Aqua! !auqA! !Aqua! !auqA…

Íme, a kút! Idd ki, és szállj alá! Idd ki, és szállj alá…

– – –

Para-paralel, para-cirkuláris, dimenzió-csúsztatott dialógus? Immerzív interakció, szubverzív expanzió? – Nem, nem! 

Az akváriumban látható videókat egy általunk előre megkomponált hangsávra vágtuk egységesen. Ebben a 6’40 hosszúságú zenében egyetlen érthető mondat hangzik el: menj le a víz alá, csak egy kicsit! A művésznők (saját bevallásuk szerint): a videók szerkesztésekor – egy poétikus narratívát követve – a jelölők és a jelöltek lineáris szekvencialitása helyett egy omnipervazív koherencia; a spontán felmerülő párhuzamok, analógiák átmeneti feltűnései és megbomlásai mentén haladtak… 

Az idegen s(z)avak – egy kis időre – megszelídülnek, s a hidrogeológus hölgyek megnyitják a (különféle) csatornákat: 

az időigényes, alsó-erjesztésű, komponált, összetett, társas, technikai, szenzibilis, organikus, reflektáló, intuitív, méltán mediális (in medias…) résen levő, bio-intelligens, geo-artisztikus, montázs-lírikus, elmésen bele(v)érző, részletgazdag, átfedésekkel, áthallásokkal, kölcsönhatásokkal játszó, meditatív jelenlétre is behívó, szakmai átlátásokat felmutató, extrákkal introvertált, átjárásokkal finoman operáló csatornákat…

Áttetszés és áteresztés: a kint is bent van, a bent pedig mély-beljebb… A látható csak cseppenként mutatkozik, az őselem (lehetősége) mikro-álom részecskékben hullámzik, majd tova-tűnik… 

Tenger- és óceáncseppek… Az akváriumokba zárt pre- és nonverbális élményeken át szemlélik a jelentésképződés és felbomlás ár-apályát… A médiumok: a nyelv előtti és nélküli között ingáznak, s a fluiditás által (a dialógusokban) kiüresedések és túltelítődések, túlcsordulások váltakoznak…

Az alkotók a Neptunusz-Merkúr, víz-levegő duplexumaival, áramlásával, lebegésével, be- ki-, és átfordulásaival próbáltak létrehozni egy olyan (benyomásokból, érzetekből táplálkozó turbulenciás és egyben kontemplatív) közeget, ahol a látogató és a tér találkozása akár szemipermeábilis membrán-ként is tematizálható… 

(K.A.S. Galéria, Budapest, 2021. 12. 11 – 2022. 01. 08.)