100 éve született Müller Miklós

Abban az évben [1934] kezdődött Radnóti Miklóssal való barátságom. Meg­jelent első verseskönyve; szereztem egy példányt, amit dedikált nekem, és az utcáról vettem részt azon a tárgyaláson, amin egyik verse miatt há­romnapi börtönre ítélték. A magyar igazságszolgáltatáson érződött a náci törvények hatása […]

Szeged 1934 – Radnóti Miklós – Wolf városi orvos házában bérelt szobájában

Abban az évben [1934] kezdődött Radnóti Miklóssal való barátságom. Meg­jelent első verseskönyve; szereztem egy példányt, amit dedikált nekem, és az utcáról vettem részt azon a tárgyaláson, amin egyik verse miatt há­romnapi börtönre ítélték. A magyar igazságszolgáltatáson érződött a náci törvények hatása, és egymás után hozták az antiszemita törvényeket, egyre inkább szorosabbra véve azt a szűk utat, ahol már egy ideje a ma­gyar zsidók élhették az életüket. Elérkezett a vizsgák ideje. és közgazda­ságtanból megkaptam jogi pályafutásom egyetlen jelesét. Tanáromra, aki rendes ember volt, jó benyomást tett az a mód, ahogy meg tudtam ma­gyarázni a kisbirtokosok válságát, akik tönkrementek a búzaár erős csök­kenése miatt. Ezek az emberek, néhány évvel ezelőtt, kihasználva a búza magas árát, megvették a szomszéd földjét, jelzálogba adva a banknak a sajátjukat. A hatalmas árcsökkenés, és a fizetendő kölcsönrészletek miatt elvesztették nem csak a nemrégen vásároltakat, hanem a sajátjukat, ami­ket jelzálog terhelt, így a szegény földműves mindent elvesztett…

muller004Szeged 1934 – Buday György munka közben

Buday György, egy egyetemi tanár fia volt a csoport látható feje. Buday nagy mester volt. Fametsző, aki a munkáival a verseket, meséket és az egyéb kiadványokat illusztrál­t. Azok a könyvek, az első kiadásuk, amelyekből még van néhány példá­nyom – majdnem mindegyik megvolt, de életutam során elvesztek…

muller012Csongrád 1936 – Kubikosok

A fénykép egyre jobban érdekelt. Radnóti, Ortutay és több barátom már Budapesten lakott, és rajtuk keresztül megismertem azokat, akik az irodalmi és művészeti életben „számítottak”. A fényképész társaság tagja lettem, ahol a képeim, amiket régebben csináltam a vidék munkásairól, azokról a munkásokról, akik a Tisza-töltést építették, bizonyos hatást keltettek. A nagy Athenaeum kiadó egy könyvsorozatot készített a magyar paraszti életről, és nagyon kevés pénzért engem szerződtettek ennek a sorozatnak az illusztrálására. Ennek a sorozatnak az első kötete Féja Géza „Viharsarok” c. műve volt, ami a magyar délkelet régiójával foglalkozott, ahol Orosháza is van. A könyv címlapjául az egyik képemet választották, ami egy mezei munkás meztelen felsőtestét ábrázolta, amint egy talicskát tol. A fényképen csak a felsőtestet és a férfi erőfeszítésének vad kifejezését lehetett látni. A könyv szenzációt keltett az országban; bombaként hatott az emberek lelkiismeretére. A szomszédos országok (Románia) sajtója foglalkozott az üggyel, kiemelve képem vadságát. Így hát a Parlamentben interpelláció hangzott el a fotóm miatt, és volt egy erőszakos jobboldal. amelyik azt követelte, hogy kobozzák el a könyvet „hazafiatlanság” miatt, ami nem sikerült, mivel minden adatról és hivatkozásról meggyőződhettek, hogy igazak. Féját viszont elítélték…

muller010Nyírség 1937 – Fedics Mihály mesél

Másik történet, amikor északkelet Magyarországon egy faluba érkez­tem, ahol Ortutay barátom felfedezett egy öreg parasztot, aki őstehetség­gel mesélt történeteket. Ortutay magnóra vette a kisöreg Fedics Mihály teljesen eredeti anyagát. Vele voltam egész délután, fényképeket készítve a hallgatóságáról, a falusi kisfiúkról és kislányokról, és a felnőttekről, akik csüggtek a szavain. Nagy élmény volt hallgatni a mágikus élmé­nyek, tündérek és hősök, részeg katonák és ispánok, királyok és hercegek folyását, akik vég nélkül jöttek elő ennek az összehasonlíthatatlan “raconteur”-nek a fejéből és ajkáról…

muller0061937 – A Dunán – Radnóti Miklós és a felesége

Egy nap a város északi részére, a Duna egy szigetére kirándultunk. Unoka­testvérem Kati, András és Kati egyik barátnője, Boriska, egy csodálatos 18 éves lány jött. Együtt töltöttük a napot a Dunán, és a nap úgy végző­dött, hogy másodszor is szerelmes lettem, mint egy bolond. Úgy tűnik, hogy a szimpátia kölcsönös volt, de nekem vissza kellett térnem Oroshá­zára, és elszorult szívvel tértem vissza. Abban az időben volt néhány olcsó vonat a hétvégeken Orosháza és Budapest között. Mindegyiket ki­használtam, hogy közel legyek új szerelmemhez. Többször elmentünk a Dunára Radnótiékkal (Miklós és Fifi, szerelme, múzsája, kedvese és később hitvese), de a találkozások rövidek és ritkák voltak, a helyzet az volt, hogy volt egy másik fiú köztünk. Az történt, amint már mondtam – de évekkel később, amikor csak gondoltam rá, vagy láttam, a szívem gyorsabban kezdett verni…

muller002Paris – 1939 nyarán – Koffán műtermében – A Koffán, Ortutay és Radnóti házaspár – a falon Müller Miklós Kubikos fotója

Ortutayék és Radnótiék párizsi látogatása volt az 1939-es év emléke­zetes eseménye. A három házaspárral – a harmadik a Koffán házaspár volt – ízleltük a Luxemburg-kert tavaszi levegőjét, újra meglátogattuk az Orangerie-t és sétáltunk a Boulevar St. Michelen. Radnóti lelkesedett azokért a golyójátékokért, amik előjöttek egy pénzérme bedobása után, egy rugólökés hatására: csöngettek, számok ugráltak, és néha néhány frankot szórtak ki a nyertesnek. Órákat töltött el ezekkel a kacatokkal, amik akkor újak voltak; olyan volt, mint a gyerekkorhoz való visszatérés. Ezeknek a rövid heteknek a versei nagyon különös gyengédséget tükröz­tek, mintha megérezte volna, hogy az volt utolsó látogatása Párizsban, utolsó találkozása egy szabad országgal…

muller001Az utolsó boldog nyarunk 1939 – Párizsban – Koffán műtermében: Radnótiné, Koffánné, Müller Miklós, Ortutayné, Ortutay és Radnóti Miklós

Egy rövid nyaralás után Ortutayék és Radnótiék visszamentek Magyarországra. Mit csinálhatna egy magyar költő vagy egy magyar néprajzos Franciaországban? Mire valók lennének egy idegen országban a leg­jobb rímek, a legtökéletesebb szonettek egy ismeretlen nyelven írva? Koffánnék, Lucien és Irén néni maradt…

[nggallery id=137]

Szöveg: Müller Miklós: A megszelídített fény, Szeged, 1994.

Képek: A szegedi Móra Ferenc Múzeum irodalomtörténeti gyűjte­mé­nyé­nek anyagából (Müller Miklós saját képaláírásaival)