Forrásközlés

Tiszatáj

tiszatáj / 2014. december 14.

Bevezető Krúdy Gyula 1903-as szövegeihez
A következő Krúdy Gyula-írások a Független Magyarország című napilap 1903-as évfolyamából valók. Ezek a szövegek…

tiszatáj / 2014. november 9.

„…igazán költőnek való mesterség”
APOLLINAIRE HÁBORÚS LEVELEIBŐL „Az egész olyan izgalmas, és egyedül talán a barátaim miatt várom, hogy…
Tiszatáj

tiszatáj / 2014. október 5.

Krúdy Gyula: Az atyafiság
Gyurka megunta a magános életet és kezdett eljárogatni a felesége után. Rendesen késő este jött…
Tiszatáj

tiszatáj / 2014. szeptember 18.

Krúdy Gyula: A halál fogadója
EGY FÉRFI KÖNYVÉBŐL Egyszer külvárosi kis fogadóban laktam. Magam se tudom már, hogy kerültem a…
Tiszatáj

tiszatáj / 2014. július 8.

Krúdy Gyula: Peppa búja
Ezt a történetet egyszer késő deczemberi éjjel hallottam, amikor már mindent megpróbáltunk barátommal a gond…

tiszatáj / 2014. június 30.

Krúdy a Független Magyarországban
A szövegek nem szerepelnek az eddig készült nyomtatott Krúdy-bibliográfiákban, egyedül a Petőfi Irodalmi Múzeum által…
Tiszatáj

tiszatáj / 2014. május 24.

Krúdy Gyula: Zsiványok éjjele
Az ördög egyszer sírt ásott. Ásta, ásta és közben azon gondolkozott, hogy kit lök majd…
Tiszatáj

tiszatáj / 2014. május 11.

Krúdy Gyula: Mária, segíts!
A kis búcsújáróhelyen, nagy hegyek és zöld erdők között, egy régi-régi templomocskában, ahol a fára…
Tiszatáj

tiszatáj / 2014. április 30.

Krúdy Gyula: Útszéli fogadó
Minden reggel, mikor felébredek és este, midőn lefekszem, szeretném arcul ütni magam azért, hogy még…

tiszatáj / 2014. április 23.

Egy utóélet emlékei III.
MÓRA LEVELE ÉS DEDIKÁCIÓJA TÖMÖRKÉNY ÖZVEGYÉNEK Móra Ferenc és Tömörkény István kapcsolatáról önálló kötetet lehetne…
Tiszatáj

tiszatáj / 2014. április 17.

Krúdy Gyula: Öreg kapitány
Ifjúságomnak abban a korszakában, amikor éjjel-nappal a Jókai regényeit olvastam, − mi boldog kor! –…
Tiszatáj

tiszatáj / 2014. március 31.

Krúdy Gyula: Eltűnt fiúk
A kis dunamenti nyaralótelep közönségét egy szép nyári reggelen az a hír ejtette izgalomba, hogy…

tiszatáj / 2014. március 27.

Zilahy Lajos ismeretlen verse
Zilahy Lajos (1891–1974) 1963-ban született Műtét előtt című, számvetés jellegű versét felesége, Bárczy Piroska (1907–2005)…
Tiszatáj

tiszatáj / 2014. március 27.

Krúdy Gyula: Szeretők szigete
Ezért kellett Békény grófnak a szabadság, ezért mondott le végképpen mindenéről, hogy azt az asszonyt…

tiszatáj / 2014. március 21.

Bevezető Krúdy Gyula Pesti Napló-beli írásaihoz
Az alább következő Krúdy-szövegek a Pesti Napló 1907-es évfolyamában jelentek meg, azóta sem kötetben, sem…