tiszatáj | 2020. december 29.

Verses interjú Legéndy Jácinttal

Legéndy témái főleg az undergroundra jellemzőek, például az elidegenedés, a családi vagy társadalmi problémák, a természetvédelem, a kamaszkori válságok, olykor a szerelem, ezért is kértem fel, hogy válaszoljon verseivel a Nők témakör kapcsán feltett kérdéseimre…. – JANÁKY MARIANNA SOROZATA

Legéndy Jácint avantgárd, illetve underground költő, performer, képzőművész. Könyvei borítóját is ő maga tervezi. Központi Zóna című verseskötete a 2006-os könyvhétre jelent meg a Balassi Kiadónál, RAF: Búcsúszimfónia című könyve pedig 2009-ben a Kalligramnál. Utóbbi felhasználásával készült A Baader-Meinhof csoport című film (Oscar-jelölés, BAFTA-jelölés) magyar szinkronja. Művei a Library of Congress, a Harvard Library és a British Library kortárs magyar irodalommal foglalkozó gyűjteményében régóta megtalálhatók. Földalatti Oltár című, „szabadság atmoszférájú” verseskötete 2019 tavaszán jelent meg a Kalligram Kiadónál, s a lapszéleken Legéndy képzőművész énjének remek, engem megnyerő kollázsgrafikái láthatók.

„Központozás nélküli, oszlopba és sorkizártan tördelt, sajátos ritmusú versei szinte egyetlen, hosszú lélegzetként igyekszenek kiáramlani. De közben ott találhatóak négysoros, zaklatott belégzései is. Mialatt mázsás lepkék pihennek a vállain. Bármennyire radikális, underground vagy alternatív, tehát forradalmi legyen is a megközelítés, jellegzetes költészet születik e poétikus lepkeszárnyverdesésből.– fogalmazta meg Jász Attila a gondolatait Legéndy Jácint költészeti módszereiről. Igen, versei összekapcsolódó képekből videóklipszerűen lesznek eggyé, könnyedén és sajátos módon keveredik bennük az avantgárd és a klasszikus esztétika, illetve az alanyi és a tárgyias költészet. „Ez a fajta költészetfelfogás leginkább az avantgárd szemléletével rokonítható, ámbár nem az avantgárd iskola hagyományainak továbbvitelét vagy – érzékletesebben kifejezve – továbbírását jelenti, hanem a szó progresszív értelmében avantgárd, vagyis újító jellegű.” Teljesen egyetértek a szerzővel készült interjúban elhangzottakkal, s Legéndy témái valóban főleg az undergroundra jellemzőek, például az elidegenedés, a családi vagy társadalmi problémák, a természetvédelem, a kamaszkori válságok, olykor a szerelem, ezért is kértem fel, hogy válaszoljon verseivel a Nők témakör kapcsán feltett kérdéseimre.

„A nő élelem az isteneknek, amelyet az ördögök főztek.” Shakespeare. Te hogy gondolod?

„Megkoszorúzva női karoktól vallok.” Kosztolányi Dezső. És Te? Illetve kikéi azok a női karok?

„Nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét.” Radnóti Miklós. Hányszor és kik iránt éreztél hasonlót?

„Bejárhatom a semmiség ködén / termékeny tested lankás tájait.” József Attila. Szerinted a semmiség köde a nő vagy a férfi számára semmibb?

„Lehúnyt szemmel sírok azon, hogy élsz.” Pilinszky János. Éreztél már ilyet?

Janáky Marianna

Fotó: Legéndy Jácint – Önarckép/XXIX – Performansz – ZegZug