tiszatáj | 2021. április 16.

Székely Örsről és kötetéről

Székely Örs szerény költő, még nincs Wikipédia-szócikke se, de pár adat összegyűjthető róla. 1992. május 7-én született Kolozsváron. Brassóban zeneiskolában tanult, majd a Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar-német tanári alapszakos hallgatója volt, a mesterképzést viszont már az ELTÉ-n végezte esztétikán. Jelenleg a doktori disszertációját írja. Tanulmányai mellett volt kántor, alkalmi tudósító vagy service desk agent, ez utóbbi akármit is jelentsen… – BÍRÓ-BALOGH TAMÁS LAUDÁCIÓJA

LAUDÁCIÓ A MAKÓI MEDÁLIÁK DÍJHOZ

Székely Örs szerény költő, még nincs Wikipédia-szócikke se, de pár adat összegyűjthető róla. 1992. május 7-én született Kolozsváron. Brassóban zeneiskolában tanult, majd a Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar-német tanári alapszakos hallgatója volt (diplomáját 2013-ban szerezte meg), a mesterképzést viszont már az ELTE-n végezte esztétikán. Jelenleg a doktori disszertációját írja. Tanulmányai mellett volt kántor, alkalmi tudósító vagy service desk agent, ez utóbbi akármit is jelentsen. A 2015 őszén Kolozsváron indult A szem című internetes folyóirat versrovatát szerkesztette; az impresszum szerint ma is a lap munkatársa.

Azért kezdett el írni, mert nem tudott rendesen zenélni, mondta egy interjúban. Irodalmi indulásakor inkább prózákkal jelentkezett, majd a versek felé fordult. Emellett német nyelvből fordít lírát, és közéleti cikkei jelennek meg. A Független Mentorhálózatban Kele-Fodor Ákossal dolgozott együtt. Tervei között szerepel egy prózakötet megírása, melynek alcíme Kórusnovellák lesz, valamint Hölderlint fog fordítani.

2011-ben az E-MIL tehetségkutató pályázatán harmadik helyezést ért el, 2017-ben pedig megkapta a marosvásárhelyi Látó folyóirat nívódíját, debüt kategóriában.

Az ostinato az első kötete.

A könyvnek szép recepciója van. Székely Örs verseiről nyilatkozott két korábbi díjazott, Áfra János és Vajna Ádám is. Egyik kritikusa, Bartók Imre szerint „az ostinato 10 év alatt született 23 verset tartalmaz, és bármilyen széles is a lírai fesztávja, témabőségét tekintve befogadható műről van szó.”

Ritka az olyan induló költő, aki nem esik saját csapdájába. Ilyen csapda például a lírai énről való túlzó beszéd, vagy amikor önnön verstechnikai és kulturális tudásának teljes fegyverarzenálja tartja sakkban az elsőkötetest. Székely Örs ostinatója ebből a szempontból olyan üdítő kivétel, aminél ez jól sült el: a költő felsorakoztatta az imént említett buktatókat, bronz bikába zárta őket, majd alájuk gyújtott, az olvasók pedig hallhatják dörömbölésüket.

A kötet tobzódik a különböző művészeti ágakban és elméletekben, a versformákban és ritmikában. Teszi mindezt nemcsak okosan, de természetesen. Szenvtelenül tolja az olvasó elé tudástárát, ami mellett érezhetően ott van a hagyományok felé irányuló tisztelet, motívumrendszere szerteágazó, mégis zárt, ráadásul ez a fajta metódus a szöveg szintjén is túllép. A kötet képi világa is kísérletező, szó szerint formabontó, a tipográfia is sokszor az „egészet” megtörő módon jelenik meg, mindez pedig tovább növeli az amúgy is tágas értelmezési horizontot. Azt hiszem, itt kell megemlíteni Kopacz Kund képzőművészt, akinek a kötet vizualitása köszönhető mind tördelést mind a képeket tekintve.

Székely Örs az ostinatóban pont azt teszi, amit a zenei fogalomtárból kölcsönzött cím sugall: makacsul fújja motívumait, hogy az egyes versekben mégis különböző húrokat megpedzve szólózhasson.

És szólni kell még a kötet kiadójáról. Az ostinato 2020-ban jelent meg a Fiatal Írók Szövetségének gondozásában. Ez a szervezet több korábbi díjazott (Kollár Árpád, Fekete Anna, Puskás Dániel) induló munkáját adta már ki. A FISZ a József Attila Kör megszűnése után gyakorlatilag az egyetlen fiatal írókat-költőket tömörítő irodalmi szervezet maradt. Ez a kiemelt szerepkör persze megnövekedett felelősséggel is jár: az eddig a JAK-hoz beadott kéziratok egy része bizonyosan hozzájuk kerül. (2018-ban jelentek meg az utolsó JAK-füzetek.) Ezzel a lehetőséggel, úgy látszik, jól sáfárkodnak: Székely Örs kötete is ezt bizonyítja.

Bíró-Balogh Tamás