Tiszatájonline | 2023. július 31.

Seb

BÍRÓ JÓZSEF

( ... )  ...  aki nem volt
tevőleges’ – részese
-  csupán ... elszenvedője  -
...  a közös ( ségi ) – bűn ( ök ) nek  ...
-  s mivel nem is pártolta ... a  ...  -
utóbb  ...  kirekeszttetett


( ...... )  ...  akik nem voltak
tevőleges’ – részesei
-  csupán ... elszenvedői  -
...  a közös ( ségi ) – bűn ( ök ) nek  ...
-  s mivel nem is pártolták ... a  ...  -
utóbb  ...  kirekeszttettek


( .. )  ...  aki nem voltál
tevőleges’ – részese
-  csupán ... elszenvedője  -
...  a közös ( ségi ) – bűn ( ök ) nek  ...
-  s mivel nem is pártoltad ... a  ...  -
időről – időre  ...  kirekeszttettél

–––––––––––––––––––––

( .... )  ...  akik nem óhajtunk
t.v.l.g.s’ – részeseivé  lenni
-  csupán  ...  .lsz.nv.d..  vagyunk  -
...  a közös ( s.g. ) – b.n ( .k ) n.k  ...
-  s mivel nem is pártoljuk ... a ...  -
immár ’  ...  mindörökre ... kirekeszttetünk