tiszatáj | 2023. május 23.

Eduardo Lourenço 100

Portugália időtlen metaforája

KÁNTOR ZSOLT

Fotó: Vitorino Coragem (vcoragem.com)
 
Százéves lenne a Camões-díjas esszéista

Azonosságok sokasága.
A nép, amely az élvezet elvét
Tette az első helyre.
A testté lett gondolkodástörténet –
A portugál nemzet lelkiismerete.
Poszt-reneszánsz utazó.
A szabad akarat hús-vér szótára.
Reflektáló tapasztalat.
Abszolútum-tolmács.
Lét-antropológus.
A szavatolt esztétikum.

Az írott emlékezet géniusza.
Röntgenezi a jellemet.
De Andrade, Pessoa. Saramago.
Camilo Castelo Branco,
Mind delikát, frenetikus karakterek.
Az identitás definiálója.
Montaigne szellemi örököse.
A mitológia mérföldköve.
Ő mondta: „Európa
Nyomon követhetetlen.”
A melankólia és a túlcsorduló szenvedély
Kristálytiszta tükre.
Tudta, hogy a portugál borban 
Ott a föld íze, a tenger zamata.
A történelem szövegszerű lelke.