Tiszatájonline | 2024. február 21.

Petrőczi Éva versei

Fotó: Kállai Márton

Nem lett védőpajzs 

Kner Izidorné Netter Kornélia emlékére

Nem lett védőpajzs 
Nelli néni sonkapáca,
szakácskönyve, ingyenkonyhája,
kézzel másoltan is
mezővároska-szerte 
kerengő, sok-sok 
jóízű receptje,
köztük egy ünnepi kalács,
de még talán az sem,
ahogyan 1927 február elején
Izidor bácsival
 az Úri Kaszinóban fellépő
Móricz Zsigmondra és színésznő 
nejére, Máriára várt.

Pedig ő nem asszimilált, 
mindössze magyar volt,
mint bárki más,
a régi Gyomán.

Már kilenc éve özvegyen
és éppen hetvenhárom évesen
várta a gáz és várta a
kíméletlen, mohó kemence.

Kner Imre „Parainesise”

„Mindig gondolj arra, hogy mi magyarok vagyunk, magyarnak nevelt 
bennünket dédapád, nagyapád és szüleid is, és minden okunk, jogunk 
megvan arra, hogy jó magyarnak érezzük magunkat.”
(Kner Imre levele Budapesten tanuló Mihály fiának, Gyoma, 1938. szeptember 11.) 

Büszke és reménnyel teli
Bolyai „felsőkereskedelmistaként”
még mindössze meghatódott 
„Apuska” nyugodt hangú
levelén 1938-ban az akkor
csak tizenhatéves Kner Misi,
az intő apai sorokban komolyan
„Mihály fiamnak” titulált,
későbbi, munkaszolgálatból
megszökött,
tehetséges nyomdászpalánta,
saját ősei, s Tótfalusi Kis Miklós,
a Kner-cég egyik védjegye
méltó örököse.

Még nem ismerte a jövőt:
hogy hét év múlva, nemsokára,
önkéntes pusztulásba hajszolja negyvenötben
nagyanyja, Kner Izidorné, 
családi nevén „Kedves Anyánk”,
és szülőanyja, a Bartók-tanítvány,
Kner Imréné Kulka Etelka auschwitzi , 
s a valamikor neki
„Parainesis”-t író, egyszerre
bölcs és naív apja mauthauseni
füstté változása.

Kner Imre, nagyapám barátja,
könnyek közt olvasva
ezt a szép, intő levelet,
vigaszt mindössze egy
óhajban lelhetek:

legyen az „élők kötelékébe”
bekötve szorosan lelketek,
és a megszolgált emlékkövek
sokunkban felmagasló sírotokról 
el soha ne tűnhessenek.

És utoljára még…

Kner Zsuzsának

És Zsuzsa utoljára
egy másodpercre látta
nagyanyja, Kner Izidorné
reszketeg mosolyát, 
s anyja, Kner Imréné 
Kulka Etelka még 
ott és akkor is
billentyűkre szomjazó kezét,
szép, hófehér ujjait. 

De bedöndült aztán 
a fulladásba sodró,
hírhedett ál-zuhanyzó
ajtaja mögöttük,
s ő, az életre-ítélt
nem láthatta meg sokáig
a csillámló tükrű Köröst
és Gyoma kék egét,
hisz mindenütt sokáig
a szürke, fenyegető füst őrködött. 

Gyoma – Auschwitz, 1944