tiszatáj | 2021. november 27.

Lakatos-Fleisz Katalin versei

Lakatos-Fleisz Katalin

 

Lamento della ninfa

Ámor isten játszótere az idő

a fák csupasz koronái kapkodva lélegeznek

szelek utcányi sóhaja elázott leveleket csapdos

madarak Monteverdi-dallamra hintáznak a légben

zenére hajítja őket az ég tisztuló szeme felé

nem tudják, hogy a meg-meglóduló langymeleg szél a jeges 

fuvallat prelúdiuma, amiben jégkristályként porlik a hang

hiába az ének, a befőttesüvegbe fagyott 

csöndet nem tudja felolvasztani

szakadt visszhang-darabokat tekerek magamra

pulóverem lefutott szemeiben eredek nyomodra

hova tűntél, hogy a füst rajzolataiban vagy a mélyre 

szívott gáz szagában egy-egy pillanatra felfedezzelek

mert hangom kevés, sarkammal verem be a csöndet 

a zúzmara-ráncokat leseprem arcomról

csuklyás álarcban bolyongva mérem a tél hosszát

amíg egy új tavasz skarlátos nyila le nem

olvasztja rólam a ruhát, káprázó szemem mindennél

élesebben rajzolja ki elképzelt múltunk 

kontúrjait és a mindig csak készülő 

jövő szivárványruhájába öltözöm 

 
 
 

Szavak

a szavak, a szavak mindent tudnak

éjjelente az ágy köré gyűlnek

bordák közé furakodnak

a szív-vadra prédaként lesnek

 a belső szerveket cisz-moll pengék hasogatják

a szoba bordaketrecét elönti a holdezüst zene

leveled holdfényszonáta-leütéseiben 

szavaid szűrt fényű holdudvarát mérem  

zongorahang-csendként 

visszhangzik a saját szó 

szó-összhang pont és ellenpont  

dallam és futam pontos egybeesése

a levélvárás sötétjét 

megváltó ritmusvillogás 

álom és ébrenlét senkiföldjén

szavak ringatnak el öntudatlan míg

redőnyök résein átizzik 

az álomhamuval takart szóparázs

kiröppen egy fuvolahang-madár

oboa-tiszta szóreggel fénylik fel